Startpagina Groenten

Geen reden tot paniek: massaberegenen is niet nodig

In de algemene media regent het berichten over een mogelijke droogte. Het regende weinig de laatste maand, de grondwaterstanden staan te laag. Moeten we ons voorbereiden, of is de paniek onterecht? Volgens Departement-sectoradviseur openluchtgroenten, Bart Debussche, is het wel oppassen voor fijnzadige gewassen. “Voor de meeste gewassen is beregenen te vroeg”

Leestijd : 2 min

De schrik zit er al in. Tot half maart was het best een natte periode. Erna heeft het nog amper geregend en de eerste berichten verschijnen over een mogelijk komende droogte.

Echter, er is nog geen reden tot paniek. Ten opzichte van vorig jaar is de algemene toestand volgens Databank Ondergrond Vlaanderen zelfs iets beter. De grondwaterstanden zijn voor de tijd van het jaar op 26 % van de locaties zeer laag, en op 20 % laag. Ergens anders is die normaal tot zeer hoog. Ten opzichte van maart zijn wel op 74 % van de locaties de grondwaterstanden gezakt. Dit is te verklaren door de minimale neerslaghoeveelheid sinds half maart.

Westen versus oosten

Het laatste weekend viel er weer wat regen, vooral in het westen van het land. “Voor heel veel gezaaide teelten was dat meer dan nodig om de opkomst te garanderen. Ook om de onkruidbestrijding te laten werken is wat vocht welkom”, vertelt departement-sectoradviseur openluchtgroenten Bart Debussche.

In het westen van het land viel er vorige week nog zo’n 10 tot 20 mm uit de lucht, maar dat varieert van locatie tot locatie. “Ten noorden in de provincie West- en Oost-Vlaanderen viel er minder dan in ten zuiden ervan. In het oosten van het land, zeker regio Limburg en Leuven was de neerslag heel beperkt, wat de situatie bemoeilijkt.”

Beregenen in fijnzadige gewassen?

Voor gewassen die net aan het opkomen zijn, is het moeilijker. Fijnzadige gewassen hebben voor een goede opkomst wel wat water nodig, anders kan de opkomst op zich laten wachten. Uien bijvoorbeeld, zijn momenteel allemaal ingezaaid. “In het westen hebben we wel wat regen gehad, in het oosten van het land hebben landbouwers het wat moeilijker. Voor hen zou een zachte regenbui van 10 à 20 mm welkom zijn, zeker voor bieten en cichorei die nog niet zo lang geleden gezaaid zijn en voor vlas die de laatste weken gezaaid zijn. Gebeurt dit niet, kan men wel nadenken over opkomstberegenen, want het is uitdrogend weer. Massa-beregenen is echter niet aan de orde.”

Voor wortelen en witloof moet de zaai nog volop starten, dus daar is beregenen helemaal niet aan de orde. Voor maïs is er momenteel nog geen probleem. “Door het drogend weer kan je wat dieper zaaien, maar hier is een goed voorbereid zaaibed cruciaal”, klinkt het.

Als er komende weken geen of weinig neerslag valt, kunnen de grondwaterstanden nog dalen. “We proberen ons wel voor te bereiden op een mogelijke droogte. Zo werken waterbeheerders preventief om de waterpeilen zo hoog mogelijk te houden om water te stockeren.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Groenten

Kunnen er nog uien gezaaid worden?

Groenten Veel uien zijn momenteel nog niet uitgezaaid, zegt Jonas Bodyn van Viaverda, de fusie van de vroegere proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt. Enkel onder specifieke omstandigheden is het nog de moeite om de uien alsnog te zaaien.
Meer artikelen bekijken