Precisielandbouw: van strategie naar praktijk

Louis Mahy, Ulrich Adam, Luc Vernet, Jurgen Tack en Tiffanie Stéphani  hielden een panelgesprek over de integratie van precisielandbouw in  de Europese landbouw.
Louis Mahy, Ulrich Adam, Luc Vernet, Jurgen Tack en Tiffanie Stéphani hielden een panelgesprek over de integratie van precisielandbouw in de Europese landbouw.

W ant dat precisielandbouw er toe doet, is ook voor Yara duidelijk. Het is een internationaal bedrijf dat zijn hoofdkwartier heeft in Oslo, Noorwegen. Hoewel het bedrijf wereldwijd aanwezig is en over 160 landen verkoopt, verwijst het logo, een vikingschip, onmiskentelijk naar hun roots. Als belangrijk leverancier van minerale meststoffen, wordt ook Yara geconfronteerd met de limieten van het milieu. Meedenken over precisielandbouw en producten ontwikkelen zijn daarom ook belangrijke aandachtspunten voor dit bedrijf.

Tijdens de workshopdag startte Anke Kwast, hoofd R&D centrum gewasvoeding, met het nut van precisielandbouw en waarom stikstofbemesting noodzakelijk is. “Duidelijk is dat als het voedsel voor de plant allemaal in de plant terecht komt, het niet schadelijk kan zijn voor het milieu. We kunnen berekenen hoeveel die plant nodig heeft en ons daarop focussen. Aangezien de noden van je gewas op elke plaats in het veld anders zijn, ook in tijd, moet men aan precisielandbouw doen. Als we meer kunnen produceren met minder, dan heeft dit verschillende voordelen: voor de consument, want er is voldoende voedsel aan goede kwaliteit, voor het milieu, want er gaan geen overschotten naar het milieu en voor de landbouwer, want ze produceren meer per oppervlakte-eenheid. De landbouwer moet ervan kunnen verdienen, anders is het niets waard.”

Precisielandbouw en tools

Yara biedt in die hoedanigheid verschillende tools aan, waaronder planningtools en laboanalyse voor bodem en gewassen. Bij de megalab service wordt de analytische dienst gecombineerd met een aanbevelingsdienst. Iets meer praktijkgericht zijn de N-tester, de N-sensor en de ImageIT app. Tools zijn er genoeg voorhanden dus, de vraag blijft hoe ze te implementeren.

Daarom organiseerde Yara een workshop, waarbij onder andere directoraten, bedrijven, regeringen en landbouwers werden uitgenodigd. Samen zaten ze aan tafel en brainstormden ze over hoe de instrumenten te integreren en ze beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk telers.

Max Schulmann, voorzitter van de werkgroep granen en oliehoudende zaden bij COPA-COGECA, geeft zijn visie over het benodigde beleid: “Beleid kan mensen helpen begrijpen wat ze kunnen bereiken met precisielandbouw. Toch is de stap om ermee te starten vaak moeilijk vanwege de gedachte dat het duur is. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat landbouwers die stap makkelijker zetten. Verder is de situatie per bedrijf anders en is het dus nodig dat het beleidskader flexibel is.”

Integratie van precisielandbouw

In een panelgesprek werd dan w eer gediscussieerd over hoe precisielandbouw het best geïntegreerd kon worden, gebruik makend van het CAP (Common Agricultural Policy).

Eén van de vragen die beantwoord werden, was of precisielandbouw gefinancierd zou moeten worden in het volgende CAP. Jurgen Tack, Directeur bij ELO, was hier zeer duidelijk over: “Ja. De laatste jaren moet de landbouwer meer en meer rekening houden met het milieu, terwijl een groot deel van de landbouwers vindt dat voor hen de hoofdtaak landbouw is en niet milieu. Met precisielandbouw zijn ze ook effectief bezig met hun landbouwactiviteiten.”

Luc Vernet, Public Affairs en Communicatie Expert van Farm Europe, gaat hierop verder: “Ik denk dat precisielandbouw overal in de CAP past. Landbouwers zouden beloond moeten worden om aan precisielandbouw te doen. We weten ook dat landbouwers in deze tijden moeilijkheden hebben om te investeren en we moeten hen daarbij helpen.” Verder is er ook nood aan meer flexibiliteit in wetgeving voor precisielandbouw, maar ook aan controle. Veel om over te praten dus, en bij één panelgesprek zal het dus niet blijven.

CAP in Europa

EISA of European Initiative for Sustainable Development in Agriculture wil ook het CAP moderniseren en eenvoudiger maken, door Integrated Farm Management (IFM) te integreren in het CAP, als een deel van een ruraal ontwikkelingsprogramma.

Die IFM geeft landbouw een waarde, verrijkt het milieu en maakt deel uit van lokale gemeenschappen. Landbouwers die IFM implementeren, leveren meetbare agro-ecologische en sociale diensten als het gaat om bodem, water, biodiversiteit, dierengezondheid en -welzijn, en klimaatverandering, terwijl ze zelf economisch levensvatbaar blijven.

Daarom stelt EISA aan politieke besluitvormers voor dat de EU formeel landbouwbedrijven erkent die IFM-praktijken implementeren, en dan specifiek hun bewezen inzet voor meer duurzame landbouwmethoden en hun voortdurende ontwikkeling en verbetering die duurzame ontwikkeling van landbouw bevorderen.

IFM zelf focust op het stellen van doelen, het evalueren van genomen metingen, maar ook het aanpassen van sommige acties om beter te presteren op het vlak van duurzaamheid.

Implementatie van IFM kan worden bereikt door zelfbeoordeling, contracten en certificering. Landbouwers moeten de richtlijnen van IFM volgen voor de metingen om duurzamer te worden en erkenning te krijgen in de volgende CAP. Heb je een bepaald certificaat, zoals het LEAF Marque of het Skylark certificaat, dan krijg je ook erkenning in het CAP.

M.V.

N-Sensor

Niet enkel wordt de Yara N-sensor gebruikt in hun eigen onderzoekscentrum te Dülmen (D), er rijden al meer dan 1.000 van deze machines rond om landbouwers over heel de wereld te helpen bij het toepassen van presicielandbouw.

Het is een optisch apparaat dat bovenop de tractor moet worden gemonteerd. Het functioneert op de normale tractorsnelheid en scant twee stroken van ongeveer 3 meter, één aan elke zijde van de tractor. Het meet de lichtreflectie van het gewas, met behulp van omgevingslicht (bij de klassieke N-Sensor) of ingebouwde lichtbronnen (bij de N-Sensor ALS of Active Light Source), die werk ‘s nachts mogelijk maakt.

De gemeten reflectie bevat informatie over het chlorofylgehalte en biomassa. Deze twee indicatoren worden gebruikt om stikstofopname en dus de optimale toepassingsdosissen te berekenen. Deze informatie wordt dan naar de strooicontroller gestuurd en de spreidingsdosis wordt dan instant aangepast aan de actuele gewasbenodigdheden.

Precisielandbouw ten top dus. Geïnteresseerd? Voor iets meer dan 30.000 EUR is hij van jou.

De N-Sensor wordt boven op de tractor gemonteerd.

N-Tester

Sommige landbouwers zijn in staat om al te kijken naar het gewas om te weten hoeveel stikstof het nodig heeft. Daar is echter ervaring voor nodig en makkelijk is het dus niet. De N-Tester is dan een mogelijkheid om het leven simpeler te maken. Het is een klein apparaat waarmee je handmatig de stikstofmeting kan uitvoeren bij de groene bladeren van een gewas. Het is geschikt voor een hele resem aan gewassen en zelfs variëteiten. Voor tarwe kan het toestel meer dan 1.000 variëteiten aan.

En dat het werkt is bewezen in Frankrijk. In 2016 testten 21.000 Franse landbouwers het toestel op 710.000 hectare tarwe. Gebaseerd op data van 240 trials over een periode van 10 jaar uitgevoerd door Arvalis, berekende Yara dat het gebruik van de N-Tester een extra inkomen van 19 miljoen euro voor de Franse landbouwers opleverde. Daarnaast werd 85.000 ton tarwe meer geproduceerd, waardoor meer mensen gevoed konden worden. Verder kan het milieu er ook wel bij varen, met een verlaging van 71.000 ton CO2. Prijs voor dit precisielandbouwtoestel? Tussen de 1.500 en 2.000 EUR.

Met de N-tester meet je hoeveel stikstof je plant nodig heeft.

ImageIT app

Met een foto de stikstofstatus van uw gewas meten en op basis hiervan een aanbeveling krijgen voor uw bemestingsprogramma:

het lijkt een toekomstvisie, maar is in feite al operationeel in Europa. 25.000 keer is deze gratis app al gedownload, en het wordt steeds populairder onder landbouwers en agronomisten.

Hoe het werkt? De app analyseert foto’s van het gewas door bladpixels te classificeren en te tellen en onduidelijke gebieden te filteren. Hierdoor kan het de stikstofopname berekenen op basis van bladbedekking, bladkleur en het percentage aan bruine bladeren.

Ben je in gebieden met moeilijke internettoegang, dan slaat de app de foto’s op tot er wel een goed bereik is.

Een screenshot na een meting met de ImageIT app.

Meest recent

Meest recent