Startpagina Bedrijfsnieuws

Precisielandbouw: van strategie naar praktijk

Precisielandbouw is geen nieuw gegeven. In verschillende bedrijven, verspreid over heel de wereld, onderzocht menig wetenschapper diverse technieken en hoe die het best geïmplementeerd konden worden. Om dit succesvol te laten verlopen is er nood aan een goede strategie, beleid en veel motivatie.

Leestijd : 4 min

W ant dat precisielandbouw er toe doet, is ook voor Yara duidelijk. Het is een internationaal bedrijf dat zijn hoofdkwartier heeft in Oslo, Noorwegen. Hoewel het bedrijf wereldwijd aanwezig is en over 160 landen verkoopt, verwijst het logo, een vikingschip, onmiskentelijk naar hun roots. Als belangrijk leverancier van minerale meststoffen, wordt ook Yara geconfronteerd met de limieten van het milieu. Meedenken over precisielandbouw en producten ontwikkelen zijn daarom ook belangrijke aandachtspunten voor dit bedrijf.

Tijdens de workshopdag startte Anke Kwast, hoofd R&D centrum gewasvoeding, met het nut van precisielandbouw en waarom stikstofbemesting noodzakelijk is. “Duidelijk is dat als het voedsel voor de plant allemaal in de plant terecht komt, het niet schadelijk kan zijn voor het milieu. We kunnen berekenen hoeveel die plant nodig heeft en ons daarop focussen. Aangezien de noden van je gewas op elke plaats in het veld anders zijn, ook in tijd, moet men aan precisielandbouw doen. Als we meer kunnen produceren met minder, dan heeft dit verschillende voordelen: voor de consument, want er is voldoende voedsel aan goede kwaliteit, voor het milieu, want er gaan geen overschotten naar het milieu en voor de landbouwer, want ze produceren meer per oppervlakte-eenheid. De landbouwer moet ervan kunnen verdienen, anders is het niets waard.”

Precisielandbouw en tools

Yara biedt in die hoedanigheid verschillende tools aan, waaronder planningtools en laboanalyse voor bodem en gewassen. Bij de megalab service wordt de analytische dienst gecombineerd met een aanbevelingsdienst. Iets meer praktijkgericht zijn de N-tester, de N-sensor en de ImageIT app. Tools zijn er genoeg voorhanden dus, de vraag blijft hoe ze te implementeren.

Daarom organiseerde Yara een workshop, waarbij onder andere directoraten, bedrijven, regeringen en landbouwers werden uitgenodigd. Samen zaten ze aan tafel en brainstormden ze over hoe de instrumenten te integreren en ze beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk telers.

Max Schulmann, voorzitter van de werkgroep granen en oliehoudende zaden bij COPA-COGECA, geeft zijn visie over het benodigde beleid: “Beleid kan mensen helpen begrijpen wat ze kunnen bereiken met precisielandbouw. Toch is de stap om ermee te starten vaak moeilijk vanwege de gedachte dat het duur is. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat landbouwers die stap makkelijker zetten. Verder is de situatie per bedrijf anders en is het dus nodig dat het beleidskader flexibel is.”

Integratie van precisielandbouw

In een panelgesprek werd dan w eer gediscussieerd over hoe precisielandbouw het best geïntegreerd kon worden, gebruik makend van het CAP (Common Agricultural Policy).

Eén van de vragen die beantwoord werden, was of precisielandbouw gefinancierd zou moeten worden in het volgende CAP. Jurgen Tack, Directeur bij ELO, was hier zeer duidelijk over: “Ja. De laatste jaren moet de landbouwer meer en meer rekening houden met het milieu, terwijl een groot deel van de landbouwers vindt dat voor hen de hoofdtaak landbouw is en niet milieu. Met precisielandbouw zijn ze ook effectief bezig met hun landbouwactiviteiten.”

Luc Vernet, Public Affairs en Communicatie Expert van Farm Europe, gaat hierop verder: “Ik denk dat precisielandbouw overal in de CAP past. Landbouwers zouden beloond moeten worden om aan precisielandbouw te doen. We weten ook dat landbouwers in deze tijden moeilijkheden hebben om te investeren en we moeten hen daarbij helpen.” Verder is er ook nood aan meer flexibiliteit in wetgeving voor precisielandbouw, maar ook aan controle. Veel om over te praten dus, en bij één panelgesprek zal het dus niet blijven.

CAP in Europa

EISA of European Initiative for Sustainable Development in Agriculture wil ook het CAP moderniseren en eenvoudiger maken, door Integrated Farm Management (IFM) te integreren in het CAP, als een deel van een ruraal ontwikkelingsprogramma.

Die IFM geeft landbouw een waarde, verrijkt het milieu en maakt deel uit van lokale gemeenschappen. Landbouwers die IFM implementeren, leveren meetbare agro-ecologische en sociale diensten als het gaat om bodem, water, biodiversiteit, dierengezondheid en -welzijn, en klimaatverandering, terwijl ze zelf economisch levensvatbaar blijven.

Daarom stelt EISA aan politieke besluitvormers voor dat de EU formeel landbouwbedrijven erkent die IFM-praktijken implementeren, en dan specifiek hun bewezen inzet voor meer duurzame landbouwmethoden en hun voortdurende ontwikkeling en verbetering die duurzame ontwikkeling van landbouw bevorderen.

IFM zelf focust op het stellen van doelen, het evalueren van genomen metingen, maar ook het aanpassen van sommige acties om beter te presteren op het vlak van duurzaamheid.

Implementatie van IFM kan worden bereikt door zelfbeoordeling, contracten en certificering. Landbouwers moeten de richtlijnen van IFM volgen voor de metingen om duurzamer te worden en erkenning te krijgen in de volgende CAP. Heb je een bepaald certificaat, zoals het LEAF Marque of het Skylark certificaat, dan krijg je ook erkenning in het CAP.

M.V.

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken