Startpagina Melkvee

Milcobel-voorzitter weggestemd door leden

Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer zijn tijdens de algemene ledenvergadering niet herbevestigd door de leden. Ze worden afgerekend op de matige resultaten van de groep en de verschillende CEO’s en financieel directeuren die de afgelopen 4 jaar de groep onverrichter zake verlieten. Volgens directeur coöperatiezaken Eddy Leloup is voor iedereen binnen Milcobel duidelijk dat de winst omhoog moet.

Leestijd : 2 min

De nieuwe voorzitter is Betty Eeckhaut, die al in het bestuur zat en wel voor de komende 4 jaar werd herbevestigd. Samen met haar man runt Betty een melkveebedrijf in het Oost-Vlaamse Maarkedal. De Raad van Bestuur gaat nu voorlopig verder met 7 leden. Er is statutair geen termijn waarbinnen de nieuwe definitieve voorzitter moet zijn verkozen. De bestuursleden van de coöperatie kiezen deze zelf.

Betty Eeckhout uit Maarkedal is de nieuwe voorzitter van het bestuur van Milcobel.
Betty Eeckhout uit Maarkedal is de nieuwe voorzitter van het bestuur van Milcobel.

Een groep boze melkveehouders liet onder de leden een brief rondgaan waarin van leer werd getrokken tegen het huidige bestuur van de coöperatie, die te weinig democratisch te werk zou gaan. De solvabiliteit zou onder een kritieke grens zijn gedaald en de melkprijs gestut worden met boekhoudkundige trucs. Dat de solvabiliteit, in 2019 27%, laag is, mag een feit heten. Die moet naar 30 tot 35%, aldus Leloup. Maar wel door de winstgevendheid te verhogen. Intern moet tegen lagere kosten worden geproduceerd, en extern moet meer uit de markt worden gehaald.

In de brief, anoniem maar zo blijkt wel afkomstig van invloedrijke leden, worden diverse pistes aangewezen, zoals het op korte termijn lenen bij de banken. Maar hier voor worden extra waarborgen gevraagd, stelt men vast. De optie extra lidgeld op te halen is niet financieel haalbaar, denkt de groep. Een andere optie is het verkopen van de kroonjuwelen, zoals de Brugse kazen en roomijsfabrikant Ysco. Daarmee haal je wel het verdienend vermogen op de langere termijn onderuit. Ten slotte noemt de groep de mogelijkheid tot een fusie met een andere melkerij, die vandaag beter melk tot waarde brengt. Wat Leloup betreft is van dergelijke noodscenario’s geen sprake.

Milcobel zelf spreekt ook haar dank uit richting Ryckaert en D’haemer. Ryckaert zelf dankt in een verklaring ook het personeel van Milcobel, dat tijdens de coronacrisis het bedrijf draaiende hield. “Dankzij de nodige vindingrijkheid, flexibiliteit en inzet van het personeel hebben we alle sites operationeel kunnen houden en onze klanten kunnen blijven bevoorraden ondanks de moeilijke omstandigheden.”

De omzet maakte pas op de plaats op ruim 1,2 miljard euro. De winst noemt het bedrijf niet direct. Wel besliste de Algemene Vergadering om een dividend van 2% uit te keren op het ledenkapitaal van de aangesloten vennoten-leveraars.

Tijdens de Algemene Vergadering maakten leden kennis met de nieuwe CEO Nils van Dam, sinds 19 mei ll. aan boord. De Algemene Vergadering drukte haar volle steun uit voor de nieuwe CEO. Nils van Dam sprak zeer duidelijk de intentie uit om nauw samen te werken en de handen in elkaar te slaan om te bouwen aan een sterke en rendabele toekomst voor de zuivelcoöperatie.

Jan Cees Bron

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken