Boerenbond verwelkomt GLB-akkoord van Europese landbouwministers

De boer en diens mogelijkheden te ondernemen moet centraal staan in het GLB, benadrukt Boerenbond.
De boer en diens mogelijkheden te ondernemen moet centraal staan in het GLB, benadrukt Boerenbond. - Foto: JCB

In een marathonsessie kwam de Europese Landbouwraad, een vergadering van de landbouwministers van de EU, dan eindelijk tot een uitkomst. Dat is op zichzelf al goed nieuws, aldus Boerenbond, want boeren moeten namelijk weten met welke instrumenten zij de komende jaren aan de slag zullen kunnen gaan om hun bedrijven verder te verduurzamen. Ook inhoudelijk slaat men volgens de organisatie wel de juiste weg in. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de diversiteit aan boeren, zoals die er ook in Vlaanderen zijn.

Het is voor Boerenbond namelijk cruciaal dat het GLB als stimulerende beleidsinstrument ingezet wordt. Enkel zo kan volgens de organisatie de boer als ondernemer aan de slag gaan volgens de mogelijkheden van zijn bedrijf.

Boer centraal

Boerenbond noemt het van belang dat zowel op Europees niveau, in het parlement en de trialoog, als op Vlaams niveau men verder werkt aan een GLB waar de boer centraal in staat. Dat betekent dat men aandacht moet hebben voor de draagkracht van de boer als ondernemer. Boerenbond blijft pleiten voor haalbare en betaalbare randvoorwaarden en een werkbaar kader voor stimulerende ecoregelingen. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: “Wij kunnen enkel verwelkomen dat er stappen gezet worden die in deze crisistijd zekerheid zullen bieden, denk aan corona en brexit. Wij vragen om de ingeslagen weg verder te zetten en te zorgen dat de boer aan de slag kan met een haalbaar, realistisch beleid. Enkel zo zullen onze land- en tuinbouwbedrijven hun verduurzaming kunnen verder zetten.”

Inpasbare en stimulerende invulling

Naast de vergroenende maatregelen was er ook aandacht voor het belang van economische steun, steun voor jonge boeren en voor de focus van de middelen op de actieve boer. “Men vergeet wel eens dat het GLB ook economische doelstelling heeft, die de veerkracht en draagkracht van onze bedrijven vergroot. Ik wil daarom de delegatie van Belgische landbouwministers bedanken hier voldoende aandacht aan te besteden. De nochtans sterke schouders van onze boeren, tuinders en hun families hebben ook maar een bepaalde draagkracht. Als men het belang van de ondersteunende instrumenten vergeet, zal het GLB niet slagen in zijn opzet,” voegt De Becker daaraan toe.

Ondertussen werkt ook het Europees parlement verder aan zijn positie. Gisteren bevestigde het alvast de grote lijnen. De rest van de week volgen nog verschillende stemmingen. Nadien zullen de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement met elkaar tot een gezamenlijke uitwerking van het GLB komen.

Meest recent

Meest recent