Startpagina Groenten

Coöperatie Ingro lanceert machinepool voor groentetelers

Coöperatie Ingro gaat meer nog dan vroeger in interactie met de leden en biedt nu ook werktuigen in een machinepool aan: een schijveneg met zaai-unit, een klepelmaaier, een greppelfrees én de Agriplanter. “De coöperatieve heeft één doel voor ogen: de aangesloten telers tevreden stellen en hen helpen”, zeggen Luc De Waele en Hilde Dhuyvetter van Ingro.

Leestijd : 6 min

Op het vlak van mechanisatie en automatisering gaat het hard in de landbouw. Een van de redenen om daar nog meer op in te zetten, is het blijven verzekeren van een hoge kwalitatieve standaard én onder meer een passend antwoord te bieden op de hoge kosten in arbeidsintensieve sectoren. Gevolg is dat het de concurrentiepositie in een fluctuerende wereldmarkt, die volop in beweging is, alle en maar versterkt. Daar zet Ingro meer dan ooit op in.

Ingro-manager Luc De Waele, die zijn eerder professioneel leven uitbouwde in de groente-, fruit- en bakkerijsector, werkt met alle medewerkers hard verder aan de uitbouw van de coöperatie. Een van de sleutelbegrippen daarin is een grotere interactie, zowel met de telers als met de verwerkers.

Jonge landbouwers motiveren

Ingro bekleedt daarin een unieke positie. De vereniging wil het voortouw nemen en een innovatieve draaischijf zijn van nieuwe ontwikkelingen. Het wil de telers, de verwerkers én Ingro zelf nog performanter, attractiever én vooruitstrevender maken. “We werken als coöperatieve vooreerst doelgericht en zijn minder gedreven door commercieel winstbejag”, duidt Luc De Waele.

Hoewel het aantal landbouwbedrijven achteruit gaat, groeit het areaal in groenten nog verder. “Maar het is ontzettend belangrijk dat we bijvoorbeeld jonge landbouwers, die van overal ter wereld uiteenlopende prikkels krijgen, een hart onder de riem blijven steken. Dat we hen in dit mooie beroep blijven motiveren en dat ze voluit blijven geloven in de toekomst. Het is maar een van de vele doelstellingen van onze coöperatieve.”

Die jonge telers dragen vandaag een zware, financiële rugzak: voor de eventuele overname, voor innovaties, voor uitbreiding, voor kwaliteitsbewaking… “We zeggen volmondig ‘chapeau’ aan al die aangesloten telers en doen er alles aan om die rugzak wat minder zwaar te maken, of die te verlichten. Of er minstens voor te zorgen dat die rugzak draagbaar blijft.”

Focus op overleg

Bij Ingro verzanden intenties niet in holle slogans. De daad wordt bij het woord gevoegd. “Covid-19 maakte het wel wat moeilijker, maar we zijn volop in overleg gegaan met onze telers. Dat hebben we 1 op 1 gedaan, want dan krijg je meer te horen dan op groepsbijeenkomsten, waar men vaak de groep volgt en te weinig concreet aangeeft wat mogelijke pijn- of verbeterpunten zijn.”

Die interactie is een aandachtspunt voor elke coöperatie, die daar vaak verschillend op reageert. “Door omstandigheden groeit er soms een kloof, of ontstaat een verkeerd beeld. Totaal niet bewust, en niet negatief bedoeld. Maar er is soms te weinig kennis vanuit de landbouwers over wat wij precies voor hen kunnen betekenen, en omgekeerd. Die gesprekken in volle openheid en transparantie voeren, zijn verreikend. Niet alleen over de dagelijkse gang van zaken, maar ook in het perspectief van nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten.”

Financiële verbintenissen

Iedereen leert bij en dat geeft aanleiding tot nog betere resultaten. Wat is belangrijk om op een veranderende wereldmarkt voldoende concurrentieel te blijven? Kwaliteit, vooreerst. Maar ook het beheersen van onder meer de personeelskosten, want de productie van teelten in volle grond is arbeidsintensief. Het ene aan het andere gekoppeld, brengt nieuwe inzichten, waar Ingro verder mee aan de slag ging.

“Zeker bij jonge telers die al zware financiële verbintenissen hebben, worden bepaalde werktuigen niet aangekocht omdat ze weinig worden gebruikt”, duidt Luc De Waele. “Het zijn bijvoorbeeld machines die de landbouwer maar 1 à 2 keer per jaar nodig heeft, maar toch van uiterst belang kunnen zijn.” Bijvoorbeeld voor een duurzame grondbewerking, wat het bodemleven alleen maar ten goede komt. “Met de droogte, met erosie… is een duurzame grondbewerking van ontzettend belangrijk in de toekomstige ontwikkeling van onze Vlaamse landbouw.”

Er wordt een machinepool opgezet: 3 verschillende machines worden op 2 plaatsen in West-Vlaanderen beschikbaar gesteld voor de Ingro-leden. Die komen in een depot in de buurt van Roeselare en Ieper. Het gaat concreet om een schijveneg met zaai-unit, bijvoorbeeld voor het inwerken en/of het inzaaien van een groenbemester, een klepelmaaier en een greppelfrees. “Leden kunnen via een online-register deze werktuigen huren. We bieden die tegen een billijke prijs aan, die in de GMO-vergoeding wordt verrekend. Het is voor iedereen een win-win.” Ingro investeerde intussen in de aankoop van 6 werktuigen.

Landbouwers zijn vandaag ook verplicht om intensiever te gaan boeren en meer aan schaalvergroting te doen – zeker in een concurrentiële wereldmarkt waar de marktprijzen voortdurend onder druk staan, wat een belangrijke weerslag heeft op het arbeidsinkomen van de reguliere boer – om met de kleiner wordende marges het gezinskomen te kunnen blijven garanderen.

Automatische plantmachine

Links en rechts biedt areaalvergroting daar een antwoord op. Meer areaal betekent ook meer arbeid, betekent vaak de inzet van meer (buitenlandse) arbeidskrachten. En ook dat heeft Covid-19 meer dan ooit op scherp gesteld. “Het is een evolutie die al enkele jaren bezig is: het vinden van geschikte seizoenarbeiders wordt alsmaar moeilijker. Buitenlanders zijn vaak minder geneigd om naar hier te komen, bijvoorbeeld omdat ze in bedrijven minder belastend en beter betaald werk kunnen vinden.”

Ingro helpt nu de telers een handje en investeert in de automatisering bij het uitplanten van bepaalde arbeidsintensieve teelten. “We hebben uitgerekend dat de teler die een beroep doet op de Agriplanter 6 à 7 arbeidskrachten voor het planten uitspaart. Zeker in een arbeidsintensieve sector is dat heel belangrijk. Zo zijn leden niet alleen minder afhankelijk van seizoenarbeiders, de kosten zijn ook minder voor de productie van groenten. En dat verstevigt dan weer de concurrentiepositie.”

De Agriplanter is een automatische plantmachine die – in de beste omstandigheden – tot 48.000 planten per uur kan planten. Vandaag zijn er 4 machines in Vlaanderen van dit type in werking. Ingro kocht de plantmachine aan en zou 200 à 300 ha bij de leden in 2021 willen planten. “De interesse is groot. Er kan binnenkort worden ingeschreven en daarna wordt ook een planning opgesteld. Er wordt in het eerstkomende plantseizoen in april 2021 gestart.”

Proces van leren en bijsturen

De plantmachine zal beschikbaar zijn voor het planten van bloemkolen en spruiten. “Dat zijn vandaag bij Ingro de 2 voornaamste teelten. Logisch dat we daar eerst op mikken. Maar die machine wordt ook gebruik voor het planten van bijvoorbeeld (knol)selder, of andere gewassen. We sluiten in de toekomst niets uit. Maar de focus ligt nu eerst op bloemkolen en spruiten. We zullen ook leren uit de praktijk. Maar het is belangrijk dat we die innovatieve dienstverlening nu kunnen aanbieden om onze telers verder vooruit te helpen. Ook voor ons wordt het een leerproces, dat we voortdurend zullen bijsturen om nog beter te worden.”

Het hart van Agriplanter is de robotmodule die de plantjes uit de tray neemt en deze aflegt op een ‘sensorhead’. De ‘sensorhead’ zorgt ervoor dat de kluitjes zonder planten worden verwijderd, zodat alleen kluitjes met plantje worden geplant. Naast de robotmodule zijn er nog modules voor de aan- en afvoer van de trays met plantjes, de module die de plantjes transporteert naar het plantelement en ook zorgt voor de juiste plantafstand in de rij. “Deze machine wordt geleverd met medewerker die dit bestuurt. De teler gaat niet zelf de machine bedienen, maar wel helpen waar nodig.” Voor 1 tot 4-rijige planter volstaat 1 persoon op de plantmachine.

Actief en waakzaam

Het aanbieden van die materiaalpool is geen eindpunt, integendeel. “We gaan door met onze bevraging. We bekijken ook alle evoluties in het buitenland en pikken daar vervolgens op in. Of beter: we willen op verschillende vlakken voor- en koploper blijven.” Ook de technologie staat niet stil, onder meer in het kader van smartfarming. “Het is belangrijk om actief en waakzaam te blijven. Er is heel wat in evolutie. Een mogelijke verdere stap wordt dan bijvoorbeeld het coöperatief inzetten van oogstmachines. Dat is nu nog niet onmiddellijk aan de orde. Maar wat nu nog niet is, kan morgen ontzettend belangrijk zijn en worden in de bedrijfsvoering.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken