EuroTier en EnergyDecentral gaan digitaal

Het bedrijf Hanskamp won de enige gouden medaille. Het CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem.
Het bedrijf Hanskamp won de enige gouden medaille. Het CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. - Foto: DLG

De Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) besefte in juni 2020 dat de organisatie van de internationale vakbeurzen EuroTier en EnergyCentral, met bezoekers uit de hele wereld, een te groot risico zou inhouden voor de verspreiding van het coronavirus. Een fysieke beurs van 17 tot en met 20 november 2020 was dus onmogelijk. In eerste instantie werd de beurs verschoven naar februari 2021, maar ook dat scenario bleek utopisch. De organisatie opteerde daarom voor een digitale ontmoeting.

Digitaal platform

Het online-evenement ‘EuroTier/EnergyDecentral 2021 digital’ wordt op het digitale informatie- en bedrijfsplatform www.eurotier.digital.dlg.org georganiseerd van 9 tot en met 12 februari. Alle platformgebruikers – bezoekers, exposanten en mediavertegenwoordigers – zullen er de contactfuncties kunnen gebruiken die vergelijkbaar zijn met die op sociale bedrijfsnetwerken. Videocommunicatie is dé kernfunctie van dit digitale platform. De digitale ‘beursstanden’ van de deelnemende firma’s zijn toegankelijk via de exposantenlijst. De ‘exhibitor database’, die intussen meer dan 1.400 exposanten bevat, kan je vinden via de betreffende beurswebsites. Je kunt deze lijst sorteren op bedrijfsnaam, productnaam, trefwoorden, locatie…

Online ticket en registratie

Het digitale platform EuroTier opent zijn digitale poorten op 1 februari om 9 uur. De bezoekers hebben dus voor de officiële opening van de beurs enkele dagen de tijd om alvast kennis te maken met het platform, hun gebruikersprofiel op te stellen en ontmoetingsmomenten met exposanten te organiseren. Vooraf moet je wel een online ticket – 14 euro voor 4 beursdagen – kopen via de ticketshop op www.eurotier.com en je registreren.

Wanneer het vierdaagse digitale evenement op 12 februari eindigt, blijft het platform ‘EuroTier/Energy Decentral digital’ nog open tot 15 april 2021. Tot dan kunnen bezoekers de opnames van de presentaties van het technische programma die live werden uitgezonden, nog raadplegen.

Digitaal technisch programma

Een uitgebreid digitaal technisch programma omvat actuele onderwerpen uit de internationale veehouderij. Het (voorlopige) technisch programma is nu al te vinden via de website. Het centrale thema van deze EuroTier is ‘Landbouw in de voedselketen’. Consumenten willen steeds meer weten waar het voedsel dat ze consumeren vandaan komt. Om aan deze eis te voldoen, eisen verwerkers en de levensmiddelenhandel de traceerbaarheid van elke individuele partij in de hele keten. EuroTier 2021 zal laten zien hoe transparantie en traceerbaarheid gerealiseerd kunnen worden in de landbouw en hoe ze geïntegreerd kunnen worden in digitale oplossingen voor de gehele waardeketen. Het thema wordt daarom opgepikt in diverse ‘specials’ gericht naar de verschillende deelsectoren.

Eén gouden en 7 zilveren medailles

Het DLG Innovatiecomité heeft de Innovation Award winnaars van EuroTier 2021 volgens strikte criteria geselecteerd uit de 80 genomineerden. Er werden 1 gouden en 7 zilveren medailles toegekend.

Gouden medaille voor koeientoilet (Hanskamp AgroTech)

Het terugdringen van emissies door dierlijke productie wordt steeds belangrijker. Terwijl maatregelen om dit probleem aan te pakken vooral gericht waren op de emissies die ontstaan in de stallen, is de focus nu steeds meer gericht op het voorkomen ervan. In de melkveehouderij wordt een grote hoeveelheid ammoniak geproduceerd, met name uit de 15 tot 20 l urine die een koe elke dag produceert.

Het Nederlandse bedrijf Hanskamp ontwikkelde daarom het CowToilet. Het innovatieve koeientoilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. Het koeientoilet maakt gebruik van een natuurlijke zenuwreflex die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Deze eeuwenoude techniek is geautomatiseerd met dit toilet. Het koeientoilet wordt op een speciaal krachtvoerstation in de melkveestal geplaatst.

Na het eten van haar brok, wordt de koe uitgenodigd om in het toilet te plassen. Het toilet wordt op de banden van de uier van de koe geplaatst en beweegt zachtjes mee met de koe. De techniek zoekt de zenuw, tikt deze aan en veroorzaakt een zenuwreflex waardoor de koeien gaan plassen. De urine wordt opgevangen in het reservoir van het CowToilet en wordt daarna afgezogen en apart opgeslagen. Daarna spoelt het toilet door. Koeien zijn gewoontedieren. Daarom weten ze na verloop van tijd dat ze na het eten van krachtvoer moeten plassen. Het koeientoilet vangt dus op een innovatieve en intelligente manier de urine direct en gescheiden op zonder het dier te belasten.

De vorming van ammoniak op de stalvloer wordt verminderd dankzij de vroege scheiding van ontlasting en urine. Schone vloeren hebben een positieve invloed op de klauwgezondheid en op de luchtkwaliteit in de stallen. Bovendien kan de boer de gescheiden opgevangen fecaliën en urine gericht gebruiken bij de productie van gewassen of bij de opwekking van energie, wat de nutriëntenefficiëntie verder verhoogt.

Zilver voor Seleggt Circulus (Respeggt)

Eierleggende kippengenotypes worden als ongeschikt beschouwd voor het produceren van vlees van pluimvee, vanwege de lagere productkwaliteit en kosteneffectiviteit. Het ruimen van mannelijke eendagskuikens is een maatschappelijke en politieke kwestie geworden en er wordt overwogen om deze praktijk te verbieden. In-ovo geslachtsbepaling wordt als een alternatief beschouwd, waarbij hormoonanalyse op de achtste of negende dag van de incubatie momenteel de meest ontwikkelde en commercieel bruikbare methode is. Het Seleggt Acus-bemonsteringssysteem van het bedrijf Respeggt wordt al in de praktijk gebruikt. Dit systeem wordt slechts gedeeltelijk geautomatiseerd door de vloeistof uit de allantoïs (een uitstulping aan de einddarm van het kippenembryo) te bemonsteren met een naald. Het risico van verwonding van het allantoïsmembraan bestaat, wat kan leiden tot een vermindering van het uitkomstpercentage. Dit systeem kan ongeveer 600 eieren/uur bemonsteren.

Het Seleggt Circulus-systeem bemonstert eieren heel snel op ee niet-invasieve manier.
Het Seleggt Circulus-systeem bemonstert eieren heel snel op ee niet-invasieve manier. - Foto: DLG

Het innovatieve Seleggt Circulus-systeem is een aanzienlijke sprong voorwaarts in vergelijking met het voorgaande systeem. Het nemen van de allantoïsvloeistofmonsters verloopt volledig automatisch, ze worden op een niet-invasieve manier gegenereerd. De bemonsteringstijd is teruggebracht tot slechts één seconde per ei. Eén bemonsteringseenheid heeft een wekelijkse capaciteit van 360.000 broedeieren, wat overeenkomt met 150.000 tot 180.000 legkuikens.

Zilver voor Alma Pro Hygiëne-set (Urban & Co)

Hygiëne is cruciaal bij kalveropfok. Het risico dat ziekteverwekkers van kalf op kalf worden overgedragen, is vooral aanwezig bij het automatisch voeren.

De Alma Pro Hygiëneset van de firma Urban gebruikt op een innovatieve manier UV-C-straling, waardoor de microbiële belasting bij het voeren van kalveren wordt verminderd. Naast de bestraling van het ketelwater, gebruikt voor het mengen van het voer, betekent de gecontroleerde bestraling van de drinkspeen een enorme verbetering. Bij korte voerpauzes tussen de individuele kalveren worden de speen en de aangrenzende contactvlakken bestraald, waardoor een veelvoud aan ziekteverwekkers wordt gedood. Het risico van microbiële overdracht door de kalveren wordt zo verminderd.

De Alma Pro Hygieneset vermindert met UV-stralen op een veilige, efficiënte en chemicaliënvrije manier de hoeveelheid microben in de kalverdrinkautomaat.
De Alma Pro Hygieneset vermindert met UV-stralen op een veilige, efficiënte en chemicaliënvrije manier de hoeveelheid microben in de kalverdrinkautomaat. - Foto: DLG

In vergelijking met andere desinfectiemethoden is de Alma Pro Hygieneset van Urban een veilige, efficiënte en chemicaliënvrije methode om de hoeveelheid microben in de kalverdrinkautomaat te verminderen.

Zilver voor Brix-TS-Sensor (Holm & Laue Co)

De kalveropfok is een delicate periode. Automatische kalverdrinkautomaten zijn van onschatbare waarde en zorgen zowel voor het welzijn van het dier als voor zijn voedingsbehoeften. Melkpoeder wordt veel gebruikt in de voerautomaten, in mindere mate wordt ook volle melk ingezet of een combinatie van beide.

De wisselende drogestofgehaltes in nieuwe melkpoederbatches vereisen een constante controle en aanpassing van de basisinstellingen van de voerautomaten om een consistente melkpoederconcentratie in de voermelk en optimale voerkwaliteiten te bereiken. In de praktijk wordt deze belangrijke activiteit af en toe overgeslagen vanwege tijdgebrek.

De Brix-TS-Sensor is een elektronische refractometersensor die is geïntegreerd in de mengtank van de ‘Calf Expert’ kalverdrinkautomaat. Het drogestofgehalte van de vers gemengde kalvermelk wordt continu gemeten. Bij afwijkingen corrigeert het systeem automatisch de concentratie in de voedermelk.

De Brix-TS-Sensor, een elektronische refractometersensor, meet continu het drogestofgehalte van de kalvermelk in de mengtank van de kalverdrinkautomaat.
De Brix-TS-Sensor, een elektronische refractometersensor, meet continu het drogestofgehalte van de kalvermelk in de mengtank van de kalverdrinkautomaat. - Foto: DLG

Met de Brix-TS-Sensor brengt Holm & Laue een technische oplossing op de markt die een continu consistent kalvervoer kan garanderen.

Zilver voor Delta X-pakket (Bioret Agri Logette Confort)

De vorming van ammoniak op de stalvloer kan worden verminderd door het vroegtijdig scheiden van ontlasting en urine. Met de Delta X Pack ontwikkelde het Franse bedrijf Bioret een systeem waarmee uitwerpselen en urine op de vloer van melkveestallen automatisch, snel en eenvoudig kunnen worden opgevangen en vervolgens naar aparte opslagruimtes kunnen worden overgebracht. Ze integreerden een contra-roterend transportbandsysteem in een rubberen mat met een helling van 3%. Het bandsysteem leidt de urine die in de centrale goot wordt opgevangen naar de vloeistofopslag en de ontlasting naar de vastestofopslag.

Met de Delta X Pack wordt de vorming van ammoniak op de stalvloer verminderd door het vroegtijdig scheiden van ontlasting en urine.
Met de Delta X Pack wordt de vorming van ammoniak op de stalvloer verminderd door het vroegtijdig scheiden van ontlasting en urine. - Foto: DLG

Het snel en effectief scheiden van uitwerpselen en urine is uitermate belangrijk, niet alleen om de vloeren schoon te houden, maar ook voor het bevorderen van de diergezondheid en het verbeteren van het leefklimaat voor dieren in de stal.

Zilver en prijs voor dierenwelzijn voor kalverbewakingssysteem (Futuro Farming)

De kans op problemen bij de kalveropfok is groter bij grotere veestapels. Een toenemend aantal kalveren leidt onvermijdelijk tot een hoger infectierisico. Het stelt hogere eisen aan hygiëne en ziektepreventie. Het overzicht houden over de stapel en vroegtijdig ingrijpen bij moeilijkheden, wordt nog moeilijker als inspecties door verschillende personen worden uitgevoerd.

Het kalvermonitoringsysteem van Futuro Farming won niet alleen zilver, maar kreeg ook de Award voor dierenwelzijn.
Het kalvermonitoringsysteem van Futuro Farming won niet alleen zilver, maar kreeg ook de Award voor dierenwelzijn. - Foto: DLG

Het Calf Monitoring System is een nauwkeurig, energiebesparend en niet-invasief sensorsysteem dat vroege ziektedetectie bij kalveren mogelijk maakt. Een passieve infraroodsensor wordt gebruikt om het gedrags-patroon van het kalf te observeren. De gegevens worden onmiddellijk geëvalueerd. De informatie wordt direct via een app en een online platform aan de veehouder ter beschikking gesteld, waardoor de gezondheid van het kalf continu kan worden gevolgd. Dit vervangt de dagelijkse inspectie door de boer niet, maar het biedt voortdurende monitoring en snelle feedback om hem of haar te ondersteunen.

Deze verbetering zorgt ervoor dat ziektes eerder opgespoord en dus eerder behandeld kunnen worden. Als gevolg hiervan kan het ziekteverloop milder zijn met een overeenkomstige afname van de kalversterfte, waardoor het dierenwelzijn en de gezondheid in het algemeen toenemen.

Deze zilveren innovatie kreeg ook de EuroTier Animal Welfare Award 2021.

Zilver voor spreidarm met kunststofbuis (Möscha)

Het verspreiden van drijfmest en fermentatieproducten dicht bij de grond, met lage emissies, is erg belangrijk vanwege milieuredenen. Door de grootte en het gewicht van de spuitbomen bereikt de moderne techniek vaak zijn fysieke limieten, vooral op heuvelachtig terrein.

De Möscha Spreaderboom gebruikt een kunststofbuis als ondersteunend constructie-element. Het is een heel eenvoudige en extreem lichte constructie. Möscha bereikt lichtere giekgewichten door afgedekte plastic buizen te gebruiken in plaats van een ontwerp met uitsluitend metaal. Door alternatieve materialen te gebruiken, vermindert het gewicht van de opvouwbare giek aanzienlijk.

De Möscha Spreaderboom gebruikt een buis in kunstof als ondersteunend constructie-element.
De Möscha Spreaderboom gebruikt een buis in kunstof als ondersteunend constructie-element. - Foto: DLG

Het systeem bespaart niet alleen materiaal en brandstof, maar breidt ook de mogelijke toepassingen van het systeem uit, omdat het nauwkeurig verspreiden van vloeibare mest dicht bij de grond met een sleepslang of sleepschoen, bevestigd aan de bijbehorende giektechnologie, ook kan worden gebruikt op lichtere aanhangers die minder trekkracht nodig hebben.

Zilver voor bijvulsysteem van eiertrays (Nectra SAS)

De broedeieren van vleeskuikenouderdierenbedrijven worden geleverd aan centrale broederijen, waar ze worden gesorteerd op kwaliteit en gewicht voordat ze in de broedmachine worden geplaatst. Bovendien moeten eieren die niet met het stompe uiteinde naar boven in de bak liggen, worden omgedraaid. Dit leidt tot een groot aantal onvolledig gevulde trays die handmatig moeten worden bijgevuld.

In het nieuwe systeem van Nectra SAS worden de eieren overgebracht van de afleverbakken naar eierbekers die vrij bewegen op een transportband. Hierin worden de eieren automatisch en individueel gesorteerd op kwaliteit en gewicht. Ze worden omgedraaid als ze verkeerd liggen. De vrij bewegende eierdopjes worden samengebracht. De lege eierdopjes worden daar automatisch verwijderd terwijl de resterende, gevulde eierdopjes automatisch worden overgebracht naar de broedbakken zodat er geen gaten ontstaan.

Het bijvulsysteem voor eiertrays verkleint de kans op beschadiging van de eierschalen aanzienlijk en automatiseert het vulproces van de broedschaal.
Het bijvulsysteem voor eiertrays verkleint de kans op beschadiging van de eierschalen aanzienlijk en automatiseert het vulproces van de broedschaal. - Foto: DLG

Het systeem verkleint de kans op beschadiging van de eierschalen aanzienlijk en automatiseert het vulproces van de broedschaal. Dit verlicht de werkdruk aanzienlijk en leidt tot een verbetering van de uitkomstpercentages in de broederijen van vleeskuikens.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent