Startpagina Edito

Edito: Bijkomende regelgeving of werkbaar instrument?

Een nieuwe Pachtwet komt met vertraging op ons af. We lezen in de voorstellen heel wat goede zaken. Tegelijk kan de vernieuwing een valkuil met zich meebrengen door bijkomende ‘voorwaarden’ op te leggen. Boeren wachten op een werkbaar instrument dat hun toekomst verankert, niet op meer regelgeving en rompslomp!

Leestijd : 2 min

De ambitie voor een nieuwe Pachtwet is niet nieuw, een vorige legislatuur vond geen akkoord, maar nu lijkt dat wel te lukken (zie p.4 en p.5). Goed is dat de neuzen van de Vlaamse regeringspartners ongeveer in dezelfde richting wijzen. Tegelijk lijken ze echter een lijstje met ‘bijkomende voorwaarden’ erbij te sleuren, met name op vlak van teeltkeuze, goede landbouwpraktijk, erosie, invulling GLB, biolandbouw, teelttechniek, enzovoort. De vernieuwing van de Pachtwet begint zo op het startschot te lijken voor extra eisen voor de boer of verlangens van de regelgevende overheid die dubbel verankerd worden. Laat ons het goede uit de zaak onthouden: iedere Vlaamse partij is zich toch even bewust geworden van landbouw én wil er klaarblijkelijk een goed geregelde toekomst voor.

Ons inziens moet de Pachtwet in de basis de ‘toegang’ tot grond regelen. Over het aspect ‘hoe’ de grond gebruikt wordt, lijkt ons andere regelgeving (die er nu trouwens al is) meer aangewezen. Het heeft jaren geduurd alvorens de pachtwet vernieuwt, laat ons er dan alsjeblieft niet al te veel (extra) regelgeving bijhalen of we rijden ons vast op iets logs en onwerkbaar, dat binnen afzienbare tijd al niet meer mee kan zijn met de tijdsgeest. Typisch Belgisch kan u zeggen... toch niet helemaal. Wallonië is immers al sinds vorig jaar klaar met wijzigingen aan de Pachtwet.

Laat ons de Pachtwet even simplistisch voorstellen en vergelijken met een huurcontract dat een particulier met een huiseigenaar afsluit. Dit contract handelt over het gebruik van het goed. Welke maaltijd de particulier hier in klaarmaakt, wat hij eet, hoe hij leeft ... staat niet in dat huurcontract beschreven. Laat ons de Pachtwet zo opvatten, uiteraard met respect voor het goed en zijn omgeving.

Volgens ons moet de basis zijn dat de actieve landbouwer toegang heeft tot grond en dat hij zekerheid heeft om een meerjarige bedrijfsvoering af te stemmen. Enige bescherming tegen een grillige markt of tegen de kuren van een grondeigenaar is dus op zijn plaats. Vergeet niet dat de landbouwer met een primaire behoefte bezig is: voedselproductie! We hopen dan ook dat de nieuwe Pachtwet ons weldra mag smaken.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken