Startpagina Edito

Edito: Overgeleverd aan de weergoden en... verzekeringen

Een blik naar buiten zegt alweer genoeg, het weer heb je niet in de hand. De ene week zijn er onverwacht hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, de andere week te veel nattigheid. Zo werden we in 2020 ook geconfronteerd met een genadeloze droogte. Deze uitzonderlijke periode werd zopas erkend als ramp... maar daarmee is niet iedereen zijn seizoen gered.

Leestijd : 2 min

Tot enkele jaren geleden waren het algemene Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds federale bevoegdheden. In 2019 gaf de Vlaamse regering daar een nieuwe invulling aan. Het nieuw systeem van vergoeding bij uitzonderlijke klimatologische schade aan landbouwteelten werd de brede weersverzekering. Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers zich wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden, klimaatverandering… die de draagkracht van het landbouwbedrijf te boven gaan.

Sinds 1 januari 2020 vervangt dit systeem de bestaande regelingen voor tegemoetkoming bij algemene of landbouwrampen. Tot en met 31 december 2024 vergoedt het Vlaams Rampenfonds de schade gedeeltelijk door middel van een premiesubsidie, op voorwaarde dat de landbouwers minstens een kwart van hun teeltareaal hebben verzekerd.

In 2020 sloten ongeveer 3.000 landbouwers, of slechts 13% van het aantal land- en tuinbouwbedrijven, zo’n brede weersverzekering af. En daar knelt het schoentje. Voor heel wat landbouwers is het afsluiten van zo’n verzekering voor minimaal 25% van hun areaal een te grote kost tegenover de baten van de teelt, zelfs mits subsidies van de overheid. Een weersverzekering vergt immers toch snel een investering van enkele duizenden euro’s. De aarzeling voor dergelijke investering is groot voor teelten zoals maïs of gras, die een veel kleinere toegevoegde waarde hebben dan bijvoorbeeld groenten en fruit.

Ons land werd in dat eerste jaar van de brede weersverzekering ineens al getroffen door ernstige droogte, met heel wat schade tot gevolg. Die droogteperiode tussen half maart en half september werd gelukkig recent als ramp erkend door de Vlaamse regering waardoor het Vlaamse Rampenfonds zal tussenkomen. De bevoegde ministers Jambon en Crevits pakten hier ook graag mee uit. Maar ondanks de tegemoetkoming van naar verwachting minimaal 12 miljoen euro, zullen toch heel wat landbouwers die toen flinke droogteschade opliepen hiervoor dus geen cent te zien krijgen... Het is makkelijk zeggen ‘ze hadden zich maar moeten verzekeren’, maar voor hen is het gezien de strenge voorwaarden nu toch wonden likken.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Het kan ook anders...

Edito ‘Het kan ook anders’, is een zin uit het bekende liedje ‘De Tegenpartij’ van Clouseau en tevens een boektitel van de Amerikaanse psycholoog Adam Grant. Wie de uitspraak ook gebruikt, het is een zin met een boodschap!
Meer artikelen bekijken