Nederlandse werkgevers in de landbouwsector lopen risico op terugbetaling noodhulp

37% van de Nederlandse werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen.
37% van de Nederlandse werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. - Foto: TD

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Na afloop moeten werkgevers bij het UWV een vaststelling van het definitieve subsidiebedrag aanvragen.

Definitieve berekening

Tot nu toe heeft pas 44,9% van de werkgevers in de landbouwsector de definitieve berekening aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van UWV. Het is raadzaam daar alert op te zijn, want de deadline voor het definitief vaststellen van de hulp in de eerste aanvraagperiode NOW nadert. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

Werkgevers riskeren terugbetaling

Uit het onderzoek van UWV blijkt dat 1.125 van de 2.041 werkgevers in de landbouwsector hun definitieve berekening nog moet aanvragen. Voor de noodsteun die werkgevers hebben ontvangen in de eerste steunperiode, kunnen werkgevers nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen. Janet Helder, bestuurslid bij UWV: “Er is nog tijd. Maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen. Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu op slechts 44,9% zitten, is dus zorgwekkend.”

Drukte bij accountants

Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem. Helder: “Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten.”

Hulp voor werkgevers

Werkgevers kunnen hun definitieve berekening aanvragen sinds 7 oktober 2020 en de aanvraag moet ingediend zijn voor 31 oktober 2021. De definitieve berekening is nodig om te bepalen op welke definitieve tegemoetkoming werkgever recht heeft. Daarvoor wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies.

Meer info via www.uwv.nl

Meest recent

Meest recent