PRRS-programma: Weet jij wat er in jouw buurt speelt?

Door de resultaten van onze PRRS-Monitors te delen, weten ik en mijn collega-varkenshouders wat er in onze buurt speelt. Indien nodig kunnen we snel reageren en beschermen we niet alleen onszelf maar ook elkaar!
Door de resultaten van onze PRRS-Monitors te delen, weten ik en mijn collega-varkenshouders wat er in onze buurt speelt. Indien nodig kunnen we snel reageren en beschermen we niet alleen onszelf maar ook elkaar! - Foto: AV

De varkenshouder van deze getuigenis woont in een zeer varkensdense regio. Alleen al in de straat waar zijn bedrijf gelegen is, zijn nog minstens 4 andere varkensbedrijven gevestigd. De naburige veehouders hebben een goed contact en komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen. “We motiveren elkaar in onze aanpak van PRRS en voeren samen de PRRS-Monitor uit. Zo krijgen we niet alleen een beeld van de situatie op ons eigen bedrijf, maar ook van de PRRS-situatie in de nabije omgeving.”

Bijleren dankzij de Monitor

“Al zo lang ik mij kan herinneren kom ik goed overeen met de collega-varkenshouders hier in de buurt. We lopen geregeld eens bij elkaar binnen en af en toe komen we allemaal samen. Gewoon gezellig om het over koetjes en kalfjes te hebben, maar ook over hoe het eraan toegaat op onze bedrijven. Wie heeft met welke problemen te maken en hoe kunnen we die trachten op te lossen. Iedereen is daar heel open in. Zo hebben we mekaar al regelmatig kunnen helpen door tips en eigen ervaringen te delen. Soms proberen we op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke aanpak.” Zo ook voor PRRS.

Toen ze voor het eerst hoorden over het PRRS-programma en de monitoringstool die hierin aangeboden werd, groeide het idee bij een aantal gemotiveerde varkenshouders in de buurt om een gemeenschappelijke aanpak uit te werken. Omdat de varkenshouder die hier aan het woord is een vleesvarkensbedrijf heeft en op dat moment enkel de PRRS-Monitor biggen bestond, kon hij zelf niet deelnemen. De buren, allemaal zeugenhouders al dan niet gecombineerd met afmest, starten wel met de monitoring.

Samen sterk

“Toen vorig jaar de PRRS-Monitor Vleesvarkens gelanceerd werd, was ik blij dat ik nu ook mijn vleesvarkens kon monitoren. Sindsdien ben ik nóg actiever op de bijeenkomsten waar de PRRS-monitoringresultaten van de deelnemers in de buurt besproken worden, samen met de bedrijfsdierenartsen. Je kunt niet geloven hoe sterk de situatie verschilt van bedrijf tot bedrijf en wat je allemaal leert van mekaar.”

Door deze aanpak weet elk van hen wat er speelt op het vlak van PRRS in hun buurt. Of wie welke diercategorieën vaccineert en bij wie er diercategorieën positief testten in de Monitor. “Stel dat bij één van de buren plots een nieuwe stam gedetecteerd wordt, dan zullen wij ook extra maatregelen nemen om te vermijden dat die stam bij ons terechtkomt. Zo kunnen we dus nog sneller reageren. Zo beschermen we niet alleen onszelf, maar ook elkaar.”

Ieder zijn eigen PRRS-foto

“Toen we hoorden van de PRRS-foto op de PRRS-website ( www.sdrp-prrs.be ), heeft iedereen in de buurt die ingevuld. We weten immers hoe groot de meerwaarde voor je eigen bedrijf is om ook een beeld te hebben van de PRRS-situatie in de omgeving. Hopelijk doen vele andere collega’s dit ook, zo helpen we elkaar en kunnen we op grotere schaal de PRRS-situatie inzichtelijk maken. We weten nu ook welk type PRRS-manager elk van ons is. Er zitten zowel ‘Durocs’, ‘Piètrains’ als ‘Berkshires’ in onze groep, dus kunnen we veel van elkaar leren. Leuk dat we nu elkaars type kennen, dankzij die enquête. ”

Tamara Vandersmissen, DGZ

PRRS-foto toont status in heel België

Welke diercategorieën worden het vaakst gevaccineerd? Bij welke categorieën komen het meeste problemen voor of zijn het vaakst serologisch positief? En hoe verhoudt zich dat binnen België?

Het PRRS-programma tracht deze vragen voor jou te beantwoorden met behulp van de ‘PRRS-foto’, een kaart van België die op een overzichtelijke manier deze informatie weergeeft op basis van ant-woorden op de enquête. Hoe meer bedrijven de enquête invullen, hoe gedetailleerder deze foto zal zijn en hoe meer iedereen hieruit kan leren. En door slechts 7 extra vragen in te vullen die polsen naar hoe jij omgaat met PRRS op jouw bedrijf, kom je te weten welk type PRRS-manager jij bent. Zorg er mee voor dat de PRRS-foto zo nauwkeurig mogelijk is en ontdek welk type PRRS-manager jij bent: ga naar de PRRS-website (www.sdrp-prrs.be) en vul de enquête in.

Op deze website vind je bovendien ook een overzicht terug van aanbod aan PRRS-Monitors waaruit je kunt kiezen om PRRS op jouw bedrijf aan te pakken en een link naar het inschrijvingsformulier.

Meest recent

Meest recent