Startpagina Uw stem

Boerenbond reageert: ‘Het is onze verdomde plicht om de ernst van de situatie te duiden’

Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker weerlegt in dit opiniestuk dat de belangenorganisatie geen voorstel deed tijdens het wolvenplatform.

Leestijd : 3 min

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de wolf de afgelopen weken voor heel wat onrust zorgde, in eerste instantie op het platteland, maar vervolgens ook in de media tot recent zelfs in het Vlaams Parlement (cfr. artikel Landbouwleven 7 oktober). Hier haalde minister Demir aan dat Boerenbond geen enkel voorstel deed tijdens het wolvenplatform. Een verwijzing waar we graag op wensen te reageren om onze positie over de wolf te duiden.

Ongerustheid

De voorbije jaren heeft men ons en de landbouwers in het wolvengebied steeds proberen gerust te stellen. Ongerust zijn over koeien en paarden was niet aan de orde. Om die reden werden er in het verleden ook geen subsidies voorzien voor het ‘wolfproof’ omheinen van weides voor deze dieren.

Na de aanvallen op enkele (ondertussen reeds 2) runderen, heel wat schapen en 3 (Shetland-)pony’s tijdens de afgelopen maand nam de ongerustheid in het leefgebied van de wolf toe.

We kregen heel wat signalen van ongeruste landbouwers en plattelandsbewoners over hun ruimte om te leven en te boeren op het Limburgse platteland. Als belangenorganisatie van zowel de landbouwers als het platteland is het onze verdomde plicht om deze onrust bij de bevoegde instanties en politici te verwoorden en de ernst van de situatie te duiden. Dit hebben we dan ook gedaan tijdens het wolvenplatform. Voor ons is het aan de overheid om met volwaardige oplossingen te komen. Ook de lokale besturen hebben dit al meermaals aangekaart.

De vraag stellen of een dier dat honderden hectaren leefgebied nodig heeft, thuishoort in een van de meest verstedelijkte gebieden in Europa lijkt ons een intellectueel correcte vraag te zijn die gedragen wordt door heel wat mensen op het platteland. We doen dit niet om te polariseren of onrust te stoken (zoals sommigen ons graag aansmeren), maar om een open debat te voeren over de impact en plaats van de wolf in Vlaanderen.

Onderzoek andere maatregelen

Op het wolvenplatform werd gesteld dat ‘wolfproof’ omheinen de enige optie is. Wij hebben op dit wolvenplatform zeer duidelijk gesteld dat het verhogen van subsidies en het ‘wolfproof’ omheinen van weides voor ons niet de enige oplossing kan zijn en dat er ook andere maatregelen moeten onderzocht worden. Dit vanuit de vaststelling dat het gedrag van de wolf duidelijk anders is dan de Vlaamse overheid steeds heeft gesteld én dat er hierdoor heel veel ongerustheid is bij de landbouwers én plattelandsbewoners in het wolvengebied.

Hierbij stellen we de vraag om ook andere opties te onderzoeken (verplaatsen, tijdelijk afspannen van leefgebied in het jachtseizoen van de wolf, bijvoederen zodat ze niet op jacht hoeven te gaan…). Dit is geen pleidooi tegen de wolf, maar een vertolking van de onrust op het platteland om de impact van de wolf op zijn omgeving te beperken. Het is de vraag om deze opties ernstig te nemen én vooral om oplossingen te zoeken voor deze probleemsituatie.

Preventieve maatregelen

We hebben altijd gesteld dat de aanwezigheid van de wolf niet volledig ten laste mag zijn van de boeren én de plattelandsbewoners. De verhoging van subsidies voor preventieve maatregelen is positief en kan op individueel niveau soelaas bieden, maar het omheinen van alle schapen-, paarden- en rundveeweides van particulieren en professionelen lijkt voor ons een onrealistische en onhaalbare vraag.

Het is de taak van de Vlaamse overheid om de roep van haar inwoners in het wolvengebied ernstig te nemen. We vinden het dan ook een positieve stap dat de Vlaamse administratie (Agentschap Natuur en Bos) onze bezorgdheden ernstig neemt en verder onderzoek over alternatieve maatregelen en de voorstellen van ons en heel wat lokale actoren en belangenorganisaties heeft aangekondigd. We maken er wel een punt van dat er een ernstige analyse zal plaatsvinden van alle alternatieve maatregelen, en geen eenvoudige Q&A, zoals recent werd gecommuniceerd na het overleg met de burgemeesters.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken