Belgapom: terug een prijs voor Bintje

Belgapom noteert weer dezelfde prijs als de 2 vorige weken.
Belgapom noteert weer dezelfde prijs als de 2 vorige weken. - Foto: Jeroen Morel

Met btw bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger 137,80 euro/ton. De marktstemming voor Fontane en Challenger is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag, en er evenwicht heerst.

De Belgapom-prijs voor Bintje met btw is 159 euro/ton, en dat in een rustige markt. Het aanbod is dus groter of gelijk aan de vraag.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Vrije markt en contracten in de Belgische diepvriesfrietsector

De wekelijkse Belgapomnotering voor vroege aardappelen (juli-augustus), voor Fontane, Bintje en voor Challenger (bewaarseizoen) geeft een duidelijke indicatie van de evolutie van de vrije aardappelmarkt voor de verwerking van aardappelen tot diepvriesfriet.

Daarnaast maken telers, handel en verwerking in steeds grotere mate gebruik van teeltcontracten, die een grotere stabiliteit van de grondstofprijs op het oog hebben.

De verhouding tussen beide instrumenten om aardappelen te kopen en verkopen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Beide componenten dienen in rekening gebracht te worden om de evolutie van de grondstofprijs te volgen.

Belgapom

Meest recent

Meest recent