Startpagina Varkens

Demir weigert omgevingsvergunning voor uitbreiding slachthuis in Tielt

De uitbreiding van het Exportslachthuis in Tielt, van 1,5 miljoen geslachte varkens per jaar naar 2,4 miljoen, komt er niet. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft in beroep de omgevingsvergunning geweigerd.

Leestijd : 2 min

De aanvrager kreeg op 10 juni 2021 een omgevingsvergunning van het provinciebestuur van West-Vlaanderen, maar Gaia, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie gingen in beroep bij de minister. Ook de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur wordt niet toegestaan.

2,4 miljoen varkens

Debra-Meat in Tielt wil de slachtcapaciteit verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. In 2017 had het slachthuis al een vergunningsaanvraag op zak, maar het plan werd in de koelkast gezet toen Animal Rights undercoverbeelden openbaarde van mishandeling van varkens bij dit slachthuis. Het bedrijf werd in 2019 veroordeeld voor dierenmishandeling, al weigert Demir formeel omdat het bedrijf geen maatregelen neemt om geurhinder te beperken en niet voldoet aan de regelgeving inzake geluid en milieueffecten.

Geurhinder

Zo is de aanvraag gebaseerd op een hopeloos verouderde beoordeling van de effecten uit 2017. Daardoor wordt er onder meer geen rekening gehouden met het stikstofarrest en de gewijzigde mobiliteitssituatie. Volgens de ontheffing van milieueffectenrapport uit 2017 veroorzaakt de exploitatie bovendien onaanvaardbare geurhinder. Deze hinder zal toenemen door de uitbreiding van de capaciteit, maar toch bevat de aanvraag geen maatregelen om de geurhinder te beperken.

“In veel dossiers is het een erg moeilijke afweging, maar deze aanvraag is zo klaar als een klontje: deze uitbreiding is onvergunbaar. De beslissing van de deputatie wordt dan ook in beroep teruggeschroefd. De uitbreiding komt er niet en dat lijkt me op alle vlakken de enige juiste beslissing”, besluit Demir.

Kabinet Demir

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken