Startpagina Milieu

Permanent onttrekkingsverbod op enkele kleine, ecologische waterlopen

Voortaan geldt een verbod om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen in West -Vlaanderen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Leestijd : 2 min

Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten in West-Vlaanderen. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Zoals in andere provincies

Sinds 1 januari 2022 is al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in enkele stroomgebieden in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Oost-Vlaanderen is er een semi-permanent onttrekkingsverbod (tussen 1 april en 31 oktober) voor een 16-tal stroomgebieden en waterlopen. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op www.waterontrekking.be en worden bijgewerkt bij tijdelijke onttrekkingsverboden.

De coördinatiecommissie integraal waterbeleid maakte een kader op voor het instellen van permanente onttrekkingsverboden en bezorgde haar advies aan de West-Vlaamse provinciegouverneur. Gouverneur Decaluwé besliste dit advies te volgen. Voor ecologisch zeer kwetsbare kleine beken biedt een tijdelijk verbod tijdens een periode van droogte nog onvoldoende bescherming. Een permanent onttrekkingsverbod vormt dus geen reactie op een droogtetoestand, maar is net bedoeld om het kwetsbare ecosysteem te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes.

Onttrekkingsverbod na overleg met landbouwers

“Als landbouwprovincie wilden we in West-Vlaanderen de gebruikers eerst informeren en de nodige tijd geven zich voor te bereiden op beperkingen in watergebruik”, stelt gouverneur Decaluwé. “Er waren de nodige gesprekken met de landbouwers in het gebied dat zich vooral in de gemeente Oostkamp uitstrekt. Daarom is nu pas tot het instellen van een permanent onttrekkingsverbod beslist. We stelden vast dat er een beperkte watervraag is en we echt stappen moeten zetten om er de waterkwaliteit te bevorderen, het jaarrond.”

Uitzonderingen

Op het permanent onttrekkingsverbod zijn een beperkt aantal uitzonderingen voorzien. Zo blijven weidepompen voor drenking van vee in weides toegelaten en gemachtigde onttrekkingen door de waterbeheerder via een gravitaire overloop met vaste hoogte voor zover de minimumpeilen verzekerd blijven. Verder mogen hulpdiensten ook nog onttrekken in geval van nood en als er geen alternatief voorhanden is.

Een overzicht van de onttrekkingsverboden is beschikbaar op www.waterontrekking.be en op ww.westvlaanderen.be/waterschaarste.

onttrekkingsverbodWVl220401

AV

Lees ook in Milieu

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt stellen zich vragen bij nieuw onderzoek naar verhuis van de patrijs als jachtwild

Milieu Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een oproep uitgeschreven om de ‘translocatie van jachtwild’ en meer in het bijzonder de patrijs te onderzoeken. Bij translocatie worden wilde dieren op geschikte plaatsen gezet om bestaande populaties te versterken of om nieuwe populaties te creëren. Hoewel Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt initiatieven voor bedreigde akkervogels aanmoedigen, mag zo’n onderzoek geen vrijgeleide zijn om de gewone jacht op patrijs kost wat kost te laten doorgaan. 
Meer artikelen bekijken