Startpagina Pluimvee

Vogelgriep: België herwint ziektevrije status op internationaal niveau

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH-OIE) heeft de Belgische zelfverklaring over de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goedgekeurd en zo de ziektevrije status van ons land erkend.

Leestijd : 3 min

Tijdens de zomer van 2021 werd een verhoogde activiteit van HPAI waargenomen in Rusland en in Kazachstan. Deze landen zijn plaatsen waar veel Europese watervogels gaan broeden alvorens terug te keren. Er werd dus een intensere golf van vogelgriep in Europa verwacht.

Wilde vogels

Sinds begin oktober 2021 werden heel veel gevallen van besmettingen met het HPAI H5N1-virus gemeld in gans Europa, zowel bij wilde vogels als bij pluimvee. In België werd op 15 november een ‘periode van verhoogd risico’ afgekondigd om de verspreiding van het virus in te dijken nadat een eerste geval van een besmette wilde vogel op ons grondgebied werd vastgesteld op 11 november. De daaruit voortvloeiende toepassing van extra bioveiligheidsmaatregelen bij pluimveehouders en houders van vogels hebben toegelaten om de gevallen van HPAI bij ons te beperken.

In totaal werden tijdens dit vogelgriepseizoen 6 uitbraken van HPAI bij hobbypluimveehouders en professionele pluimveehouders vastgesteld in België, de laatste op 29 maart 2022.

Embargo’s opgeheven

Het verliezen van de vrije status bij het OIE resulteerde in strenge beperkingen voor de Belgische uitvoer van pluimvee en producten daarvan naar derde landen. Het herstel van de vrije status zal het mogelijk maken dat vele embargo's worden opgeheven en dat de Belgische export wordt hersteld.

Voorzichtigheid is nog steeds geboden. Gewoonlijk verdwijnt het virus tijdens het voorjaar met de trek van grote groepen watervogels naar hun broedgebieden in Azië. Maar sinds twee jaar duurt de ziekte langer, waardoor ook de infectiedruk aanhoudt. Dit jaar werden er nog gevallen van HPAI gemeld in België tot midden april en in de rest van Europa worden momenteel nog gevallen van aviaire influenza vastgesteld bij wilde vogels.

Infectiedruk afgenomen

Met de trek van de watervogels is de infectiedruk de laatste weken echter afgenomen. Hierdoor konden bepaalde maatregelen die waren ingesteld bij de afkondiging van de periode van verhoogd risico worden opgeheven.

De maatregelen zijn op 14 mei aangepast, maar de periode van verhoogd risico zelf werd nog niet opgeheven omwille van de hardnekkigheid van het virus.

Het virus circuleert nog steeds actief in de wilde vogelpopulaties in Europa en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft reëel.

Waakzaamheid geboden

Eind april 2021, tijdens de periode waarin de vogelgriepepidemie al sterk aan kracht had ingeboet, had België ook al zijn ziektevrije status voor HPAI bij de OIE weten te herwinnen. Helaas was ons land die status enkele maanden later tijdens datzelfde jaar al opnieuw verloren. Het is dus meer dan ooit belangrijk om nog meer in te zetten op waakzaamheid en strikte bioveiligheidsmaatregelen te blijven toepassen om deze ziektevrije status te behouden.

“Ik ben verheugd dat België eindelijk de ziektevrije status op internationaal niveau heeft herwonnen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de embargo’s die verschillende derde landen hadden ingesteld op te heffen en zal de sector de export kunnen hervatten. Omdat de professionelen in de huidige economische context al genoeg moeilijkheden ondervinden, is het herstel van de vrije status echt goed nieuws”, stelt David Clarinval, federaal minister van Landbouw.

Filip Van der Linden

Lees ook in Pluimvee

Opnieuw ophokplicht in Nederland na nieuwe uitbraken van vogelgriep

Pluimvee In Nederland is er opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Onlangs werd deophokplicht in Nederland nog opgeheven, maar er zijn daar inmiddels weer 3 nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. De uitbraak in de gemeente Edam-Volendam in Noord-Holland is aanleiding om opnieuw met een landelijke ophokplicht te komen.
Meer artikelen bekijken