Europese melk- en boterprijzen scheren hoge toppen

Er worden vragen gesteld of de Europese boterindex nog een handelbare prijs is. Er zijn binnen West-Europa blijkbaar ook boteraanbiedingen die niet aan de Europese boterindex geraken.
Er worden vragen gesteld of de Europese boterindex nog een handelbare prijs is. Er zijn binnen West-Europa blijkbaar ook boteraanbiedingen die niet aan de Europese boterindex geraken. - Foto: Adobe Stock

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt momenteel het rentekruit nog op zak, maar ze stopt op 1 juli wel met haar obligatieaankopen. Ze kondigde ook aan om op de Belgische nationale feestdag – 21 juli – de rente voor het eerst in 11 jaar te verhogen met 25 basispunten. Raf Beyers: “De markt reageert echter amper op deze aangekondigde en te verwachten rentebeslissing, maar wel op de stevig naar boven aangepaste inflatieverwachtingen van de ECB. Ze verwachten nu 6,8% dit jaar, 3,5% in 2023 en 2,1% in 2024, dus al 3 jaar boven hun gewenste doelstelling van 2%. Dit doet markten geloven dat men in september wel eens steviger kruit zal moeten bovenhalen en misschien voor het eerst sinds 2000 de rente met 50 basispunten zal moeten verhogen.”

De bezorgdheid van de ECB over de inflatie neemt dus duidelijk toe. Tegelijkertijd maakt men zich ook zorgen over de Europese rentespread. “Dat is het renteverschil tussen de zogenaamde perifere landen in vooral Zuid-Europa en de Duitse rente”, legt Beyers uit. “Zo ging de Italiaanse rente al boven 3,5% en de Griekse richting 4%. Ook de Belgische rente tikt de 2% aan. Dit zet overheden zeker op spanning. De euro piekte even voor het rentebesluit, maar verzwakte nadien terug. Dat de ECB spreekt van een daling van de financiële stabiliteit en een daling van de economische groeiverwachting van 3,7% naar 2,8% voor dit jaar, doet de munt ook geen goed.”

De olieprijs noteert rond de 120 dollar per vat na het Europese olie-embargo en het nieuws dat de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, nu toch meer zal gaan oppompen.

De GDT-veiling van 7 juni – omdat mei 5 dinsdagen telt, was dit uitzonderlijk pas 3 weken na de vorige veiling – kende net als de gehele zuivelmarkt een prijsherstel met +1,5%, na 5 achtereenvolgende dalende veilingdagen.

Zwakke melkaanvoer in Oceanië en Brazilië

Hoewel het bijna het einde van het melkseizoen is, blijft de melkaanvoer in Oceanië zwak. In Nieuw-Zeeland melkt men over april -5,2% tegenover vorig seizoen, maar wel +5,8% tegenover 2020. Het vorige seizoeneinde was daar heel stevig. Ook in Australië zien we een dalende melkproductie met -6,6% over april. Dit is in de lijn sinds de start van dit kalenderjaar. We zien daar ook de zwakste melkproductie in jaren. “Het land komt dicht in de buurt van een netto-importeur in plaats van een exporteur van zuivel”, omschrijft Raf Beyers de situatie.

“De enige zuivelexportlanden die nog een lichtgroen aanvoercijfer schrijven in de eerste 4 maanden van het jaar zijn Argentinië (+1,7%) en Wit-Rusland (+1%). Bij de belangrijke importlanden schrijven Japan (+2,9%), Mexico (+2%) en Rusland (+2,1%) wel groene cijfers. Tegelijk is Brazilië met over het eerste kwartaal 10,5% minder melk duidelijk niet in een goede melkmodus.

Intussen lijkt bij sommige West-Europese melkkopers de 60 euro all in gangbare melkprijs in het zicht te komen, wat belangrijk is voor de melkveehouders die worden geconfronteerd met stevige kostprijsstijgingen.”

Europese recordprijs voor boter

“Op de voorbije GDT-veiling was boter de winnaar, met +5,6% prijsherstel”, aldus Raf Beyers. Met omgerekend aan huidige wisselkoers euro/US-dollar is het nog altijd wel een ruim lagere prijs (5.675 euro/ton) dan we in Europa zien. Door de milde melkaanvoer in Oceanië en tegelijk het op einde lopen van het melkseizoen, zal de eerstkomende maanden vermoedelijk niet veel goedkoper melkvet van daar komen.

“In Europa zijn immers andere prijzen aan de orde. Zo trok de boterindex de voorbije 3 weken nog meer dan 200 euro/ton omhoog, en klom deze in week 23 naar 7.478 euro/ton. Deze record Europese boterprijs is vooral te danken aan Frankrijk, waar men deze week een heel indrukwekkende 7.960 euro/ton noteerde, terwijl Duitsland (7.225 euro/ton) en Nederland (7.250 euro/ton) een pak lager bleven. Die Franse boterprijs zit daarmee bijna aan het dubbele van de langjarig gemiddelde prijs. De croissants zullen dus nog duurder worden! Er worden in de markt intussen wel vragen gesteld of de Europese boterindex nog een handelbare prijs is. Er zijn binnen West-Europa blijkbaar ook boteraanbiedingen die niet aan de Europese boterindex geraken.”

SMP blijft duurder dan WMP op de GDT

“Een GDT-veiling met een tussenpoos van 3 weken doet markten toch een beetje snakken naar prijsrichtingsnieuws in zuivel”, stelt Beyers. “De GDT-index steeg +1,5 % en op basis van de marktrichting de 2 weken voordien hadden de markten duidelijk meer verwacht of gehoopt. Het is dan ook opvallend dat vollemelkpoeder (Whole Milk Powder, WMP) het enige grote GDT-product, licht in prijs daalde, met 0,3%. Raar maar waar ging mageremelkpoeder (Skimmed Milk Powder, SMP) daarentegen met 3% vooruit. Voor WMP wijst men nog altijd naar de Chinezen, die, net als tijdens vorige veilingen, niet gulzig op deze markt zijn. Nochtans werd er zeker geen overdadig volume aangeboden, met een daling in verkocht volume van circa 3.000 ton tegenover de vorige veiling. Zo blijft SMP (3.965 euro/ton) op de GDT omgerekend met huidige wisselkoers nog altijd duurder dan WMP (3.890 euro/ton).

Kijken we naar de Europese prijzen, dan is de Europese SMP met in week 23 een index van 4.092 euro/ton maar iets duurder dan 3 weken terug (+52 euro/ton) en ook maar iets duurder dan product in Oceanië. Een heel ander verhaal zien we bij bij WMP, waar het Europese product (5.110 euro/ton) een pak duurder is dan het belangrijkste exportzuivelproduct van Oceanië.

Opvallend bij de Europese zuivelindexen blijft weipoeder, dat – in tegenstelling tot boter, SMP en kaas – blijft dalen. Op 9 weken is er al 18% van de topprijs (1.467 euro/ton) van begin april af. Intussen bedraagt deze 1.240 euro/ton.”

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent