Slachthuizen mogen vroeger open bij extreme hitte

Bij extreme hitte kunnen de slachthuizen vroeger opengaan of op zaterdagen slachten.
Bij extreme hitte kunnen de slachthuizen vroeger opengaan of op zaterdagen slachten. - Foto: LBL.

Minister Weyts heeft aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) toestemming gevraagd om bij extreme hitte in de zomerperiode de slachthuizen een afwijking mogelijk te maken op de geldende slachturen. “Het FAVV heeft die toestemming gekregen van zijn voogdijminister Clarinval. Zo kunnen de slachthuizen vroeger opengaan of op zaterdagen slachten. Dit werd aan mijn diensten bevestigd. Het spreiden van de slachtmomenten naar koelere momenten is dan wel een heel aangewezen optie om dierenleed te voorkomen”, stelt Weyts.

“In de federale wet over de vleeskeuring en de vleeshandel staat duidelijk dat het slachten in de slachthuizen verboden is alle dagen tussen 20 uur en 5 uur – dus net in de koele periode mag het niet – en ook op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Maar de wet voorziet voor de minister de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Ik heb gevraagd of die mogelijkheid kon worden benut en daarop is een positief antwoord gekomen. Zo kunnen de slachthuizen bij hitte in koelere periodes slachten.”

Hittestress

De vraag voor ruimere slachturen kwam ter sprake naar aanleiding van de discussie over nieuwe beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. “Op 16 juni kregen we niet zulke fraaie beelden te zien van een vrachtwagen met varkens. Volgens Animal Rights stond deze vrachtwagen een half uur in de broeiende zon voor het slachthuis in Torhout. Met temperaturen boven 25° C zorgde dit voor hittestress bij de varkens”, zegt Sofie Joosen.

Sinds 2020 is er het Vlaamse hitteprotocol. “Sindsdien is er al heel wat dierenleed voorkomen. Toch moeten we vaststellen dat bij hoge temperaturen het hitteplan soms toch nog tekortschiet. Bij code geel schrijft het protocol voor dat dieren op koelere momenten van de dag vervoerd moeten worden naar de slachthuizen, dat de ventilatie moet opgezet worden en dat varkens eventueel verneveld kunnen worden.”

Geen code geel

“Op 16 juni heeft het KMI geen code geel afgekondigd. De waarschuwing gold enkel voor 18 juni. Code geel wordt pas afgekondigd als er sprake is van een hittegolf of een dag met een temperatuur van minstens 32° C. Dat was niet het geval op 16 juni. Op die dag trad het hitteprotocol dus niet in werking”, antwoordde minister Weyts.

De minister wil het hitteprotocol evalueren en bijsturen, als dat nodig zou blijken. “Vorig jaar hebben we hierin weinig ervaring opgebouwd, omdat er weinig echt warme dagen waren. Daarom zal het protocol dit jaar verder geëvalueerd worden, in overleg met de sector. Er wordt ook aan de controlerende dierenartsen in de slachthuizen gevraagd om extra oog te hebben voor hittestress tijdens warme periodes. Indien uit de ervaringen zou blijken dat een uitbreiding van het hitteprotocol aangewezen is, gaan we dit zeker opnemen met de sector.”

Mobiel slachten

De minister had in de commissie Dierenwelzijn nog goed nieuws over het eerder aangehaalde idee van de mobiele slachthuizen, die transportstress bij de dieren vermijden. “We zijn lang op zoek geweest naar een private partner om dat te organiseren en om in te gaan op onze oproep. We hebben nu eindelijk een private partner gevonden om daarmee te starten. De modaliteiten en dergelijke worden nog besproken, maar er is toch al een positieve respons”, gaf minister Weyts mee.

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent