Startpagina Vleesvee

ABS veroordeelt scherp de dieronvriendelijke praktijken in het slachthuis van Izegem

Het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS vzw) is wederom geschokt na het zien deze ochtend van de beelden die dierenrechtenorganisaties Animal Rights undercover filmde in het slachthuis van Izegem. Iedere landbouwer, en zeker iedere veehouder, voelt zich niet goed en heeft enkel onbegrip bij het zien van deze gruwel met dieren.

Leestijd : 2 min

ABS wenst te beklemtonen dat veehouders alle mogelijke inspanningen doen om dieren op een diervriendelijke manier te kweken en in een goede conditie aan te leveren. ABS verwacht dan ook van alle partners in de keten dat zij een zorgzame behandeling van de dieren garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren.

ABS distantieert zich openlijk van de onheuse praktijken die deze ochtend terug de media overspoelden. “Wij stelden dit reeds heel duidelijk na het openbaar maken van de beelden in het varkensslachthuis van Tielt, in het voorjaar, en willen dit overduidelijk herhalen: het ligt niet in de aard van een boer om zijn dieren zoveel onrecht aan te doen”, vertelt Guy Depraetere, Algemeen Secretaris van het ABS. Hij wijst er ook op dat de boer elke dag met kennis en passie zijn dieren verzorgt en dat hij tal van normen (dierenwelzijn, hygiëne, voeding, …) opgelegd krijgt. En de boer wordt hierop ook sterk en heel frequent gecontroleerd. ABS verwacht dan ook dat de schakels in de keten na de boerderij een zorgzame behandeling garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren. “Wij vinden het onthutsend te moeten vaststellen hoe de dieren soms behandeld worden, eens ze van de boerderij vertrokken zijn richting slachthuis”, zo klinkt het.

Voor ABS is het duidelijk, de hele keten ondervindt schade van wat er te zien is op de beelden en in het bijzonder de veehouders dreigen de dupe te worden. ABS is van mening dat de negatieve impact voor de landbouw, en deze keer voor de rundveesector enorm is. Het ABS verwoordde dit reeds deze morgen bij Hautekiet op Radio1: “Wij doen er alles aan om het imago van de landbouwsector, en nu in het bijzonder van de rundveehouders, goed te houden. Met deze beelden wordt alles terug teniet gedaan, dit terwijl elke boer er elke dag alles aan doet om zijn dieren diervriendelijk te behandelen. Dit is alleen maar in zijn eigen voordeel, want zijn resultaten en dus zijn inkomen hangt hier van af. Toestanden die deze morgen openbaar gemaakt werden, kunnen wij niet aanvaarden.”

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken