Startpagina Melkvee

Gebruik van sneltest bij selectief behandelen van mastitis

Met het Vlaio-project ‘On-practice culture’ slaan DGZ en het M-team van de Universiteit Gent de handen in elkaar om op melkveebedrijven een selectieve antibioticabehandeling toe te passen van koeien met klinische mastitis. Het gebruik van sneltesten wordt hierbij uitgetest.

Leestijd : 3 min

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het niet steeds nodig is om antibiotica toe te dienen. Met een selectieve behandeling zal niet alleen het antibioticaverbruik verminderen, maar kan de melk ook sneller in de tank. In augustus organiseerden Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en M-team met succes de eerste workshops in het kader van dit project.

Veldproef met sneltesten

Het project bereidt een grote veldproef voor rond het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen op basis van sneltesten voor kiemgroei. Zo wil M-team UGent, samen met partners DGZ, Hooibeekhoeve en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de buitenlandse ervaringen met dit nieuwe concept ook op Vlaamse melkveebedrijven uitrollen. Het project zal nagaan wat de impact is op het antibioticagebruik, op de uiergezondheid en op de melkproductie.

Het selectief behandelen van dieren met klinische mastitis biedt zeker potentieel, maar roept nog heel wat vragen op. Daarom startte het M-team van UGent samen met het ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ een 4 jaar durend project ‘Onderzoek naar implementatie van on-practice culture als basis voor rationeler en verminderd antibioticumgebruik en betere economische resultaten op Vlaamse melkveebedrijven’.

In het kader van dit project worden voor de deelnemende melkveehouders en dierenartsen workshops georganiseerd over hoe je koeien met milde tot matige klinische mastitis selectief kunt behandelen. Enkel koeien met afwijkingen in de melk en/of aan de uier (klinische mastitis) die geen koorts (temperatuur boven 39,5 °C) hebben, komen in aanmerking. De bedrijfsdierenarts zal bij deze koeien bacteriologisch onderzoek uitvoeren met sneltesten voor kiemdetectie, waarvan de resultaten zullen bepalen of antibiotica al dan niet nodig is.

Leerrijke workshops voor veehouders en dierenartsen

In de loop van augustus gingen de eerste projectworkshops door, in samenwerking met dierenartsen die eerder al een opleiding volgden om de sneltest correct te kunnen uit te voeren. Twaalf van hun deelnemende klanten-melkveehouders werden opgeleid om koeien met een milde tot matige klinische mastitis te herkennen en correct te bemonsteren. Er komt namelijk veel bij kijken om een steriel melkstaal te nemen, wat een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van de veldproef.

Tijdens de workshop werd aandacht besteed aan een goede handhygiëne, speentopdesinfectie en aan het belang hiervan. De veehouders kwamen alles te weten over de juiste volgorde van handelingen bij monstername, over het verschil tussen de knijp- versus stripmethode (zie foto) en over de impact van praktische omstandigheden, zoals urineren en zwiepen met de staart. Als laatste onderwerp van de workshop kwam het belang van een juiste bewaring van het melkmonster aan bod.

Het nemen van een melkmonster voor de zelftest moet correct gebeuren.
Het nemen van een melkmonster voor de zelftest moet correct gebeuren. - Foto: DGZ

In de toekomst staan nog een aantal van deze workshops gepland en zullen de ervaringen van alle deelnemers die worden opgevolgd. Daaruit zullen ongetwijfeld heel wat praktische info en tips volgen die we met de sector kunnen delen.

Vul enquête in en maak kans op mooie prijs

DGZ wil graag jouw input inzake mastitisaanpak. Hoe kijk jij naar mastitis en naar de behandeling ervan? Vul de enquête in op de website www.dgz.be bij dit bericht en maak kans op een familie-uitstap ter waarde van 200 euro. Er is een aparte enquête voor melkveehouders en rundveedierenartsen.

Meer info over het project vind je op de website www.koesensor.be in de rubriek ‘projecten’.Hier kun je eveneens een link vinden naar de enquête.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken