Milcobel handhaaft standaard melkprijs van 56,50 euro/l

DSC06072 (2)

De prijs komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 61,16 euro/100 l voor een bedrijf met een vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid. De vet- en eiwitprijs voor september bedraagt 7,4342 euro/kg.

Hoog niveau handhaven in een volatiele markt

Milcobel stelt vast dat de internationale zuivelmarkten over hun piek heen zijn. In combinatie met de hyperinflatie en de stijgende grondstof- en energieprijzen die vandaag het publieke debat domineren, zorgt dit voor een zeer competitieve marktsituatie. Maar dankzij de sterke prestaties van de onderscheiden business units slaagt Milcobel erin het hoge melkprijsniveau te handhaven.

Volledig vernieuwd premiesysteem op kruissnelheid

Met de melkgeldafrekening van augustus werd voor het eerst de nieuwe, verhoogde hoeveelheidspremie doorgezet naar onze leden-melkveehouders. Samen met de duurzaamheidspremie (verhoogd in mei 2022), de weidemelkpremie en de extra kwaliteitspremie biedt Milcobel zo de mogelijkheid aan al haar leden - over de verschillende bedrijfstypes heen - om extra premies te bekomen.

Milcobel

Meest recent

Meest recent