Stel (jezelf) de juiste vragen voor de aankoop van een nieuwe tractor

Stel (jezelf) de juiste vragen voor de aankoop van een nieuwe tractor

Van de criteria waarmee rekening gehouden moet worden wanneer het tijd is geworden om te investeren in de aankoop van een nieuwe tractor, is het vermogen van de motor het eerste kenmerk dat ter sprake wordt gebracht: 100, 150, 200, 250 pk? Maar over welk vermogen heeft men het eigenlijk?

Het vermogen

Vroeger ontwikkelde een tractor van 100 pk ook een vermogen van 100pk, vermogen gemeten aan de motor. Vandaag de dag zijn de tractoren uitgerust met allerlei voorzieningen die een aanzienlijk deel van het vermogen gebruiken.

In de jungle van de normen: Wat is het werkelijk geproduceerde vermogen van de tractor die men wil kopen? DIN, SAE, ISO, ECER120... Geen wonder dat je in de war geraakt bij het lezen van de normen en vermogenstypes die vermeld staan in de technisch-commerciële folders... “Inderdaad, alle fabrikanten en instellingen die testen uitvoeren hebben elk op hun manier de normen om het vermogen te meten en te testen gewijzigd”, geeft Vincent Cipers aan. Volgens de gekozen metingsprocedure: (met of zonder het vliegwiel, het koelsysteem, de pomp, enz.) en volgens de gekozen norm, kan er een verschil zijn oplopend tot 12% tussen de aangekondigde vermogenswaarden die erg uiteenlopen, voor dezelfde motor! Daarom is het aan te raden om, wanneer men moet kiezen tussen verschillende modellen, goed te vergelijken wat kan vergeleken worden in de analyse van de kenmerken van deze verschillende modellen.

Consensus op twee gegevens

Gelukkig begint er sinds enkele jaren een consensus op gang te komen tussen de meeste tractorbestuurders en fabrikanten van landbouwmachines rond twee gegevens: enerzijds, het nettovermogen (norm ECE R24), dat rekening houdt met de uitrusting die een deel van het door de motor geproduceerde vermogen verbruikt , en anderzijds het brutovermogen (ISO-norm TR 14396 , dat overeenkomt met ECE R120). “Hopelijk zullen de meeste fabrikanten de gegevens met betrekking tot het motorvermogen blijven standaardiseren. Dit vermogen moet dan vervolgens overgebracht worden op het trekvermogen , op de aftakas, hydraulisch, of misschien in de toekomst elektrisch. Deze toelichting toont aan dat het heel nuttig is om de gegevens die vermeld worden in de beschikbare technische documentatie grondig te bestuderen vooraleer men een tractor van 100, 150, 200 of 250 pk koopt.

Maximumvermogen:

De belangrijkste waarde waarmee men tijdens de aankoop van een nieuwe tractor rekening moet houden is het maximumvermogen. Dit is het vermogen dat echt door de motor kan gebruikt worden. het is goed om weten dat de moderne motoren hun maximumvermogen produceren aan een toerental dat aanzienlijk lager ligt dan het nominale toerental, ofwel rond de 1.500 tot 1.700 toeren/minuut.

Voor welke activiteiten?

In tegenstelling tot wat men in andere Europese landen ziet, gebruiken landbouwers in België hun tractoren voor verschillende activiteiten: ze worden nooit voor 100% gebruikt voor transport of alleen voor veldwerkzaamheden. De kandidaat-koper moet voor zichzelf duidelijk uitmaken voor welke soort activiteit hij de nieuwe tractor wil gebruiken, om goed te bepalen waar de beoogde trekkracht beschikbaar moet zijn:

-aan de wielen voor de trekkracht van de motor

- aan de aftakas. Vincent Cipers wijst erop dat, volgens de modellen en de merken, het gemiddeld verlies van vermogen tussen de motor en de aftakas 8 tot 16 % bedraagt. De verkopers verschaffen slechts zelden deze informatie. Het is dus aan de kandidaat-koper om deze informatie op een andere manier vast te krijgen (bijvoorbeeld via DLG Duitsland). Het zou nuttig zijn wanneer een onafhankelijke Europese instelling dergelijke metingen doet.

In dit geval moet men er zeker van zijn, dat, wanneer het tijd is om een keuze te maken, de overbrenging van het vermogen van de motor naar het hydraulisch systeem zo efficiënt mogelijk verloopt.

De boost

Het is heel belangrijk om juist te interpreteren wat bedoeld wordt met het zogenaamde boostvermogen. Bepaalde tractorbestuurders melden een winst in de vorm van extra vermogen van 15, 20, 30 tot 50 pk die onder bepaalde goed gedefinieerde gebruiksvoorwaarden, die niet altijd beschreven staan in de commerciële documenten en die slechts gedurende een bepaalde periode beschikbaar zijn. De meeste boosts treden pas in werking wanneer de tractoren minstens een snelheid hebben van 15 of 18 of 20 km/u, dit wil zeggen in omstandigheden waarin de waarde van de motorkoppel van de tractor veel lager ligt dan in werkomstandigheden op het veld, aan 3 tot 4 km/u. Daarom zijn de tractoren die uitgerust zijn met zo’n boost ontworpen op basis van een vermogen van 150 pk door te voorzien dat in 10 tot 30% van de situaties die tractor over een bijkomend vermogen beschikt van 15 tot 50 pk tijdens een afgebakende periode en zeker niet de hele tijd. Deze boost kan interessant zijn wanneer de tractor gebruikt wordt voor grondwerken, gedurende 80 % van het gebruik ervan en voor afstanden op de baan, als er soms een zware last getrokken moet worden, gedurende 10 tot 15 % van de tijd. bij dergelijk gebruik is de beschikbaarheid van een boost te rechtvaardigen. Daarentegen kan men zeker niet beweren dat een tractor van 150 pk die beschikt over 30 pk boost het ideale voertuig zal zijn om te gebruiken voor grondbewerking. Eigenlijk zal deze tractor in 90% van zijn werkuren de 150 pk+ 30 pk die nodig zouden zijn, niet kunnen ontwikkelen!

De aandrijving, een moeilijke keuze!

De keuze van de transmissie is waarschijnlijk de moeilijkste beslissing die genomen moet worden. Hoe belangrijker de hydraulische component is, des comfortabeler en preciezer er gereden wordt, maar dit gaat een beetje ten koste van de efficiëntie van de overbrenging van het vermogen van de motor naar het nominaal vermogen aan de wielen, de aftakas of het hydraulisch systeem.

De mechanische versnellingsbak

“Veel klanten verwijten ons dat we geen tractoren van 150 pk meer introduceren, die uitgerust zijn met een heel eenvoudige mechanische versnellingsbak, zonder elektronische hef, voor zeer specifieke toepassingen op het bedrijf. Daarop antwoord ik dat de Belgische markt slechts 1 tot 2% van de verkoop van nieuwe tractoren in Europa vertegenwoordigt. Hoe zou ik dan de producenten kunnen overtuigen om op maat gemaakte tractoren te vervaardigen voor een marginale vraag van onze kleine Belgische, Nederlandse of Luxemburgse markt!” De voordelen van deze aandrijving zijn algemeen bekend: minder duur, een efficiënte overbrenging van het vermogen van de motor , weinig elektronica, de tractor kan hersteld worden in elke werkplaats, zelfs een dat weinig gespecialiseerd is, enz. De nadelen ervan zijn dat men maar weinig keuze heeft inzake de gewenste versnelling om vooruit te rijden, dat het koppel van de motor uitgeschakeld wordt wanneer men van versnelling verandert (zeer ongunstig tijdens bepaalde werkzaamheden), de klassieke koppeling, de mechanische keerkoppeling, de aanwezigheid van hinderlijke hendels, het ontbreken van verbinding tussen de versnellingsbak en de motor, weinig efficiënt verbruik, enz..

De halfmechanische versnellingsbak

Het invoeren van een Power-shiftversnellingsbak biedt veel voordelen in vergelijking met de mechanische aandrijving: mogelijkheden om de versnellingen aan te passen.., geen uitschakeling van de motorkoppel tijdens het werk, elektrohydraulische keerkoppeling, meervoudige platenkoppeling in oliebad, efficiënte overbrenging van vermogen, minder hendels in de cabine, meer gebruiksvriendelijke positionering van de bedieningsknop, enz... “Het is een zeer goede oplossing voor de gebruiker die een continu variabele transmissie niet kan betalen, niet wil kopen of die er niet genoeg vertrouwen in heeft” legt M. Cipers uit, Er is een ruime keuze tussen alle merken en diverse vermogens. Bovendien zijn veel van deze versnellingsbakken ook gerobotiseerd. Dit betekent dat zelfs bij de overgang van het ene mechanische onderdeel naar het andere, de elektronica het toerental van de motor bepaalt en bij het transport simuleert het bijna de werking van een continue variabele transmissie. Het is dus een uitstekende oplossing voor 75 tot 80% van de bedrijven in België. In vergelijking met “het systeem waarbij alles mechanisch verloopt” zijn er onvermijdelijk ook enkele nadelen: een hogere prijs, ook meer onderhoudskosten, olie van de versnellingsbak die van betere kwaliteit is en meer complexe technologie voor de werkplaats die de tractor moet herstellen.

De continue variabele transmissie (CVT)

Door de evolutie van de hydraulische componenten kon deze transmissie, die de droom is van talrijke fabrikanten, uitgevoerd worden in de loop van de laatste 15 jaar. Er zijn veel voordelen aan verbonden: er moet geen compromis meer gesloten worden om de ideale snelheid te bereiken om vooruit te gaan, de motorkoppel valt niet uit, in geen enkele situatie, actieve stopfunctie op een helling, ergonomische joystick in de plaats van hendels die hinderen in de cabine, de mogelijkheid om het motortoerental en de gemiddelde versnelling te stabiliseren op basis van de last (verbinding tussen de motor en de versnellingsbak), besparing op brandstof omdat alles geregeld wordt door middel van elektronica via Canbussystemen (de motor weet wat de versnellingsbak doet, de versnellingsbak weet wat de motor doet en het motortoerental wordt automatisch gestuurd op basis van de inspanningen of het gamma dat de bestuurder gekozen heeft. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de minder gunstige factoren: duurder, minder efficiënt gebruik van het vermogen van de motor, de zeer hoge eisen inzake onderhoud en de kwaliteit van de olie, geavanceerde technologie, de noodzaak van de tussenkomst van een werkplaats die gespecialiseerd is in hydraulica en elektronica, een moeilijke schatting van de occasiewaarde. dat is een van de grote problemen van deze nieuwe versnellingsbakken, waarvan Fendt de voorloper was. Wat men zeker moet doen wanneer men een occasie koopt: vragen of men de onderhoudsboeken mag inkijken: olie, filters, verschillende onderhoudsbeurten... enz.

Opgelet: Men merkt verschillen in efficiëntie van de continue variabele transmissie tussen de tractormerken die op de markt voorgesteld worden. Elke fabrikant heeft zijn eigen oplossing ontwikkeld ervoor te zorgen dat alle hydraulische en mechanische delen van deze continue variabele transmissie op elkaar afgestemd zijn en dit brengt verschillen in efficiëntie met zich mee tussen 70 en 75 % en 90 %, wat een verlies aan vermogen betekent van 10 tot 25%.

De specifieke vereisten

Buiten de criteria die hierboven uitgelegd werden moet men ook nog rekening houden met bepaalde vereisten eigen aan het bedrijf of aan de bestuurders wanneer men moet kiezen tussen verschillende modellen. Er zijn bijvoorbeeld vereisten van technische aard; een fruitbedrijf, een boomkwekerij, enz.. zoekt niet dezelfde soort uitrusting dan een traditioneel landbouwbedrijf. De afmetingen van het nieuwe voertuig- de breedte, de lengte, de hoogte- zijn ook factoren waarmee men zeker rekening moet houden. En de aankoppelingen? Bepaalde werkzaamheden zijn zwaarder dan andere. Daar moet men zeker rekening mee houden. Bijvoorbeeld, als de tractor een aardappelrooier moet trekken, moet men ervoor zorgen dat deze genoeg hydraulisch vermogen bevat, genoeg hydraulische aftakpunten, genoeg elektrische verbindingen om de tractor goed te laten functioneren. Als de nieuwe tractor wordt gebruikt voor vervoer, dan zijn de wetgeving, de controle-instellingen, de politie, de douane en de kilometertaks ook elementen die een belangrijke rol spelen bij de keuze van een tractor. Men kan ook denken aan het comfort, aan projecten in de toekomst..

En ook nog...

Vincent Cipers noemt ten slotte buiten objectieve factoren, ook andere factoren die zwaarder kunnen doorwegen: “Luister naar uw familie, naar uw eventuele opvolger, luister naar uw dealer en waarom niet eens gaan kijken in Frankrijk of Duitsland, bij collegalandbouwers, om te praten over hun ervaringen met een bepaalde tractor in dit of dat bedrijf.”

DLG Powermix

De afkorting DLG Powermix verwijst naar zeer uitgebreide proceduretesten en naar een zeer onafhankelijke uitvoering. Wanneer dit vermeld staat in publicaties, staat het garant voor kwaliteit en onafhankelijkheid. De tractoren werden getest in verschillende omstandigheden: op een zware bodem, op een lichte bodem, tijdens het transport, met een rotoreg. De notering van het verbruik is een gemiddelde van de verschillende toepassingen.

Het gewicht is ook belangrijk

De toepassingen van de landbouwtractor voor transport in België worden aan banden gelegd door wettelijke beperkingen van een maximaal getrokken laadvermogen (tractor, aanhangwagen en de last die hierop ligt) van 40t (zelfs 44t). Hoe zwaarder de tractor is, hoe lichter de lading moet zijn die vervoerd zal kunnen worden. Je moet er dus op voorhand aan denken! Om duidelijk te maken hoe belangrijk dit kenmerk is, legt M. Cipers uit dat tractoren van verschillende merken maar met hetzelfde totaalgewicht en met hetzelfde vermogen totaal andere eigenschappen kunnen vertonen wat betreft de trekkracht op de velden, op de boerderij of tijdens vervoer. Dit is afhankelijk van de 4 volgende factoren:

- de verdeling van het totaalgewicht tussen de voorkant en de achterkant: men kan een tractor niet lichter maken; men kan daarentegen wel gewicht toevoegen aan een tractor indien dit nodig is, daarbij is het ideaal om een werktuig vooraan en achteraan te combineren Een andere oplossing is het ballastsysteem door middel van bijkomende modulaire gewichten waardoor men makkelijker kan gewicht toevoegen of verminderen naargelang de taken die uitgevoerd moeten worden. Hoe wendbaarder de afneembare gewichten zijn, des te vaker zullen ze correct gebruikt worden;

-de wielbasis: hoe langer een tractor is, des te meer hij in evenwicht zal zijn

- het type, de efficiëntie van de aandrijving;

- de afmeting en de bandenspanning. Al te vaak zijn de banden te veel opgepompt, zowel bij de landbouwers als bij de loonwerkers. Op het veld vindt men momenteel banden waarvoor een bandenspanning van minder dan 1 kg volstaat, waardoor men de afdruk en het contact met het wegdek kan verbreden en zo voor een betere trekkracht, voor minder slippen en minder verbruik gezorgd wordt. Deze gegevens in verband met het gewicht (vooraan, achteraan) worden niet vaak vermeld in de commerciële brochures. Het is belangrijk om informatie te vragen en zelfs om de tractor te wegen vooraleer men een keuze maakt.

De prijzen schieten omhoog

Op 15 jaar tijd is de prijs van de tractoren bijna verdubbeld. Ze zijn comfortabeler geworden, met voorasveringen, cabineveringen, joysticks.. «Maar wat vooral deze evolutie verklaart, merkt M. Cipers op, is de verplichting die de motorenfabrikanten opgelegd kregen om om de 3 jaar hun technologie aan te passen om de uitlaatgassen te verwerken. «Deze kosten hebben hun weerslag op de prijs van het materiaal, vooral omdat het aantal geproduceerde eenheden niet gelijk is bij tractoren dan bij auto’s en vrachtwagens; bij de tractorfabrikanten worden de investeringen afgeschreven over een veel kleiner aantal eenheden.

NaarM. de N.

Meest recent

Meest recent