Startpagina Aardappelen

Challenger, een uitstekend fritesras met specifieke teelteigenschappen

Challenger, een ras van HZPC, is na Bintje en Fontane het meest geteelde fritesras in België. En terecht, sinds 10 jaar wordt Challenger commercieel geteeld en zijn de resultaten zoals opbrengst, de lage gevoeligheid voor doorwas en de sterke verwerkingskwaliteit zeer positief.

Leestijd : 2 min

Echter, dit seizoen worden partijen Challenger uit bepaalde gebieden in België afgekeurd door de verwerkende industrie. “We begrijpen dat dit voor de telers die een partij hebben met tegenvallende kwaliteit een teleurstelling is”, zegt Peter Kreijger, Sales Manager Processing bij HZPC. Hij vervolgt: “Wij, als HZPC, doen ons uiterste best de meest optimale kwaliteit van onze rassen te behalen. Dit doen wij niet alleen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van onze rassen, maar ook door het delen van kennis en kunde door voorlichting aan onze telers.”

Optimale kwaliteit vereist juiste teeltkennis

Teeltkennis is met name bij Challenger van groot belang. We hebben daarom uitgebreide teeltadviezen opgesteld, informatiebijeenkomsten gehouden en trainingen georganiseerd voor telers in België, waarin de gehele teelt werd doorgenomen. Zo benadrukken we onder andere dat Challenger minder stikstof nodig heeft dan Bintje of Fontane, omdat het ras efficiënter met de aangeboden stikstof omgaat. Peter Kreijger licht toe: “Een te veel aan stikstof heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Dit jaar zagen we het dan ook met name misgaan bij percelen waar de bodemvoorraad stikstof en de stikstof in de aangevoerde organische mest niet werd meegenomen in de totale stikstofgift.”

Gevolgen van zware weersomstandigheden

Het afgelopen seizoen hadden we te maken met uitzonderlijk weersomstandigheden, zo extreem is het sinds 1976 niet geweest. Dit was van grote invloed op de kwaliteit van aardappelen in het algemeen en van Challenger in het bijzonder. De lange warme en droge periode van mei tot ver in juli 2017 was zwaar voor Challenger, maar de knollen waren gezet en stierven niet af. Toen in de tweede helft van juli de regen kwam, begon Challenger explosief te groeien. “Dit, in combinatie met de overdadige stikstofbeschikbaarheid, heeft de inwendige kwaliteitvan Challenger geen goed gedaan”, aldus Peter Kreijger.

Teeltadvies van grote waarde voor teler

Op de invloed van het weer hebben wij helaas geen grip, maar wél op de teeltmaatregelen die noodzakelijk zijn om het maximale rendement (combinatie van opbrengst en kwaliteit) te behalen. Als de teeltadviezen goed worden opgevolgd, kunnen de problemen met inwendige verkleuring voorkomen worden en kan er weer optimaal geprofiteerd worden van Challenger als uitstekend fritesras.

Artikel geven door

Capture

Lees ook in Aardappelen

UGent zet drones en AI in tegen aardappelziekte

Aardappelen Door de inzet van ultra-hoge-resolutie dronebeelden in combinatie met AI, is er een nieuwe methode ontwikkeld voor de vroege detectie van Alternaria, een schimmelziekteverwekker die aanzienlijke schade aan aardappelgewassen kan aanrichten door de bladeren, stengels en soms zelfs de knollen te infecteren. Deze doorbraak markeert een significante vooruitgang in precisielandbouw, waarmee telers gerichter en efficiënter kunnen ingrijpen, resulterend in gezondere gewassen en een duurzamere landbouwpraktijk.
Meer artikelen bekijken