Startpagina Wetgeving

Overgangsmaatregel putstalen niet verlengd

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten. Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

Leestijd : 1 min

Die overgangsmaatregel wordt niet verlengd. Vanaf 1 mei 2018 schakelen we dan ook definitief over op vrachtstalen voor varkensmest. Als u nog gebruik wil maken van een putstaal of mengstaal, moet u die staalname ten laatste laten uitvoeren op 30 april 2018.

VLM kent eerste bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toe

Op basis van de ontvangen analyseresultaten heeft de VLM al 5 bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toegekend: 2 voor zeugenmest en 3 voor vleesvarkensmest. Het gaat over 3 landbouwers met 1 of meerdere mestsoorten op hun bedrijf.

Meer info

Voor meer info kunt u terecht op de website www.vlm.be. Kies daarvoor: Mestbank > Dierlijke productie > Mestsamenstellingen vanaf 2018. U kunt ook contact opnemen met de VLM in uw regio:

Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg): vervoer.oost@vlm.be - 011 29 88 35

Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen): analyse.west@vlm.be - 050/45.90.22

PB en TD

Lees ook in Wetgeving

Vlaamse Codex Dierenwelzijn slaat veel vliegen in één klap

Veeteelt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts heeft een Vlaamse Codex Dierenwelzijn klaar die bestaande regelgeving samenbrengt én veel nieuwe regelgeving toevoegt om dieren beter te beschermen. Het is een ambitieus werkstuk waarmee Vlaanderen zich voortrekker toont op gebied van dierenwelzijn.
Meer artikelen bekijken