Overgangsmaatregel putstalen niet verlengd

Overgangsmaatregel putstalen niet verlengd

Die overgangsmaatregel wordt niet verlengd. Vanaf 1 mei 2018 schakelen we dan ook definitief over op vrachtstalen voor varkensmest. Als u nog gebruik wil maken van een putstaal of mengstaal, moet u die staalname ten laatste laten uitvoeren op 30 april 2018.

VLM kent eerste bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toe

Op basis van de ontvangen analyseresultaten heeft de VLM al 5 bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toegekend: 2 voor zeugenmest en 3 voor vleesvarkensmest. Het gaat over 3 landbouwers met 1 of meerdere mestsoorten op hun bedrijf.

Meer info

Voor meer info kunt u terecht op de website www.vlm.be. Kies daarvoor: Mestbank > Dierlijke productie > Mestsamenstellingen vanaf 2018. U kunt ook contact opnemen met de VLM in uw regio:

Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg): vervoer.oost@vlm.be - 011 29 88 35

Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen): analyse.west@vlm.be - 050/45.90.22

PB en TD

Meest recent

Meest recent