Startpagina Melkvee

Boerenorganisaties teleurgesteld: geen statiegeld

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is teleurgesteld dat een nieuw Afvalplan van de Vlaamse regering geen statiegeldregeling bevat. Het is volgens voorzitter Hendrik Vandamme ‘een gemiste kans’ die slecht uitpakt voor veehouders, koeien en dierenartsen. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat jaarlijks duizenden koeien sterven door verhakselde blikjes. Ook onder meer milieuorganisatie Recycling Netwerk en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld.

Leestijd : 3 min

Afgelopen vrijdag kwam de Vlaamse regering tot een akkoord over het Afvalplan van minister Joke Schauvliege, die landbouw, omgeving, leefmilieu en natuur in haar pakket heeft. Het plan voorziet onder meer in een verbod op plastic zakjes die winkels meegeven, het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen en een aantal andere specifieke doelstellingen. Indien de doelstellingen niet gehaald worden, volgen boetes en in 2023 een statiegeldsysteem of veralgemeend beloningssysteem voor het scheiden van afval.

Binnen de regering was CD&V voorstander van directe invoer van statiegeld maar zowel N-VA - de grootste partij - als Open Vld waren tegen. Toch toont Schauvliege zich tevreden. Volgens haar is het Afvalplan waarover een akkoord is bereikt ‘zeer ambitieus’ te noemen en zetten de doelstellingen zoden aan de dijk. Niet-regeringspartijen Groen en sp.a tonen zich teleurgesteld dat voorlopig geen statiegeldsysteem wordt ingevoerd.

Boeren teleurgesteld

Zowel de grote landbouworganisatie Boerenbond als de kleinere ABS waren voorstander van statiegeld, waarbij laatstgenoemde zich al vroeg bij de lobby schaarde en Boerenbond zich later voor het systeem uitsprak. De houding van de boerenorganisaties laat zich verklaren door de grote schade die met name blikjes en flesjes toebrengen aan vee. In Nederland schreef een student van Wageningen Universiteit een Master-scriptie over het onderwerp. Uit de enquête van de student bleek dat 151 van de 250 Nederlandse respondenten-veehouders, dus 60,4 % in de voorbije vijf jaar minstens één dier met “scherp-in” gehad te hebben.

Van deze boeren schat 73 % dat zwerfafval de oorzaak van de kwetsuur is. Als de cijfers worden geëxtrapoleerd naar de totale Nederlandse rundveestapel (4,29 miljoen runderen) dan lopen jaarlijks gemiddeld tussen de 11.448 en 13.110 koeien scherp-in letsel op als gevolg van zwerfafval, waarvan er jaarlijks tussen de 3.813 (ondergrens) en 4.244 (bovengrens) runderen overlijden. Wageningen Universiteit benadrukt dat de scriptie niet de status heeft van een proefschrift waarop mensen doctoreren, maar de cijfers geven toch de ernst van de situatie weer.

Winkeliers opgelucht

De belangenorganisaties voor grotere en kleinere winkels zijn opgelucht. Datzelfde geldt voor Fevia, dat producenten van voedingsmiddelen vertegenwoordigt. Deze organisaties vinden het statiegeldsysteem duur, een hoop administratieve rompslomp en weinig effectief. Het niet-invoeren van statiegeld vindt de milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu "een grote lacune". "We zijn teleurgesteld, want er was toch brede steun hiervoor", klinkt het, verwijzend naar de Statiegeldalliantie waar vele tientallen Vlaamse gemeenten zich in hebben verenigd.

Het Recycling Netwerk stelt vast dat over de hoofdmoot van de vervuiling, plastic flesjes en blikjes, nog geen maatregen wordt ingevoerd. Ook vindt de organisatie het jammer dat een concrete doelstelling voor het verminderen van zwerfvuil ontbreekt in het afvalplan. Het plan beperkt zich tot doelstellingen voor recyclage.

Jaarlijks worden duizenden runderen in Vlaanderen het slachtoffer van blikjes en flesjes die mensen achteloos weggooien.
Jaarlijks worden duizenden runderen in Vlaanderen het slachtoffer van blikjes en flesjes die mensen achteloos weggooien. - LBL
"Over de hoofdmoot van de vervuiling, de plastic flesjes en blikjes die 40 procent van het volume zwerfvuil uitmaken, is nog geen maatregel ingevoerd, en wacht de regering-Bourgeois af." Dat zegt milieuorganisatie Recycling Netwerk in een reactie op het afvalplan van de Vlaams regering. "Zelfs een doelstelling voor het verminderen van het zwerfvuil ontbreekt in het afvalplan", vindt de organisatie. de deadline die aan de handel is gesteld voor het behalen van doelstellingen, 2023, vindt ze rijkelijk laat.

JCB

Lees ook in Melkvee

Zonne- en windenergie combineren voor een gelijkmatigere voorziening

Agribex Een landbouwbedrijf kan niet zelfvoorzienend genoeg zijn. Leen Mertens en haar vader kozen er 3 jaar geleden bewust voor om extra zonnepanelen te leggen, en om dit te combineren met een windmolen en batterijen voor opslag. “Zo kunnen we het maximum uit ons bedrijf halen”, vertelt Leen.
Meer artikelen bekijken