Startpagina Groenvoorziening

Start van het nieuwe plantseizoen

Vele planten hadden het vanwege de hete en droge omstandigheden niet gemakkelijk deze zomer. Nu de dagen koeler worden en de kansen op neerslag vergroten, kunnen we de verdorde planten vervangen door nieuwe exemplaren. Standaard wordt er vaak gezegd dat potplanten quasi jaarrond kunnen geplant worden en de andere planten (kluit- en vollegronds planten met blote wortels) best tussen half november en eind april geplant kunnen worden.

Leestijd : 4 min

Maar de echte tuinliefhebber weet dat bepaalde planten beter aanslaan in het vroege najaar of het late voorjaar en dat de weersomstandigheden bepalend zijn voor het succes van de aanplant. Planten bij groeizaam weer geeft de grootste kans op een succesvolle hergroei.

Potgekweekte planten versus vollegronds planten

Tegenwoordig worden bomen en struiken steeds vaker van jongs af aan in pot gekweekt, de zogenaamde containerplanten. Teelttechnisch levert dit voor de kweker het voordeel op dat hij de bodemomstandigheden veel beter in de hand heeft dan bij vollegrondsteelt. Bovendien heeft hij veel meer sturing wat betreft vochtigheid, voedingstoestand en pH van het bewortelingsmilieu in vergelijking met Door te kiezen voor een goede potgrond, aangepast aan de wensen van de plant qua structuur, luchtigheid, zuurtegraad, bemestingstoestand… kan hij iedere gewenst plant telen onafhankelijk van het bodemtype van zijn bedrijf. Vollegrondsteelt. Daartegenover staat dat de teelt meer arbeidsintensief is, meer kosten met zich meebrengt en ook meer kennis en opvolging vereist van de teler. Dit is meteen ook de verklaring waarom een containerplant in vergelijking met een vollegrondsplant een stuk duurder is.

Containerplanten

Tegenover de duurdere prijs van de containerplanten staat dan weer dat deze een mooie vaste wortelkluit vormen die tijdens het verplanten niet uit elkaar zal vallen, waardoor de plant na het verplanten onmiddellijk kan doorgroeien. Indien het planten gebeurt volgens de regels van de kunst (voldoende groot plantgat, indien nodig de grond verbeteren door hem te mengen met potgrond, de plant goed aantrappen zodat ze voldoende vast zit, voor bomen een steunpaal voorzien en niet te vergeten voldoende water), kan dit in principe jaarrond gebeuren. Containerplanten zijn de een goede keuze indien men of een of andere reden buiten het klassieke plantseizoen wenst aan te planten en ook de goede keuze voor beginnende tuiniers of mensen met minder groene vingers.

Coniferen met kluit

Coniferen die gekweekt worden in de volle grond worden verkocht met een kluit grond rond de wortels. Deze kluit zit dan netjes ingegaasd om ervoor te zorgen dat hij niet openvalt. Bij coniferen is het gebruikelijk dat deze worden 'rondgestoken' op de kwekerij in het voorjaar van het jaar dat de plant zal uitgeleverd worden. Dit houdt in dat alle wortels worden losgestoken net alsof men de plant dan zou rooien. Op die manier worden aan de buitenkant van de kluit nieuwe fijne worteltjes gevormd. Wanneer men dan in het najaar de kluitplanten effectief gaat rooien heeft men een mooie, stevige, goed doorwortelde kluit en kan de plant direct weer aan de groei gaan. Coniferen met een dergelijke kluit kan men best vroeg op het plantseizoen (begin september tot eind oktober) planten zodat ze nog voor de winter nieuwe wortels vormen en in het voorjaar direct aan de groei gaan. Een andere mogelijkheid is om ze bij de start van het nieuwe groeiseizoen (april tot half mei), bij gunstige omstandigheden, te planten. Ze vormen dan onmiddellijk nieuwe worteltjes en mits voldoende vocht zijn ze onmiddellijk aan de groei. Natuurlijk kan men ze ook planten in het klassieke plantseizoen (half oktober tot begin april) maar dan loopt men het risico dat de planten, bij gebrek aan wortels, tijdens periodes met gure oostenwind gewoon verdrogen.

De wortels van gerooide planten dienen goed beschermd te orden tegen uitdroging en eventuele vorst.
De wortels van gerooide planten dienen goed beschermd te orden tegen uitdroging en eventuele vorst.

Andere kluitplanten

Ook heel wat andere planten, vaak bladhoudende bomen en struiken zoals hulst, paplaurier, Buxus, Berberis, Aucuba, Viburnum tinus maar ook bladverliezende planten met een teer wortelgestel zoals hibiscus en seringen, worden met een wortelkluit verkocht. Bij de bladhoudende planten dient de kluit als vochtbuffer rond de wortels om de plant voor te vlugge uitdroging te beschermen, deze planten dienen na aankoop dan ook zo vlug mogelijk geplant te worden. Deze kluitplanten kunnen best wel aangeplant worden als ze in rust zijn, omdat anders de kans dat ze meer vocht gaan verdampen dan ze met hun beschadigde wortelgestel kunnen opnemen te groot is. Wil men bladhoudende kluitplanten toch vroeg of laat op het plantseizoen aanplanten, om ervoor te zorgen dat ze zo vlug mogelijk gaan wortelen, dan kan men best de jonge of jaarse scheuten (die het meeste verdampen) wegscheren of snoeien om de verdamping te verminderen en de pas geplante bomen of struiken regelmatig water geven. Bij de bladverliezende planten dient de kluit eerder als bescherming van de tere wortels en deze planten worden best tijdens de rustperiode geplant (zie planten met blote wortels).

Bomen en struiken met blote wortels

Jonge bladhoudende planten (Buxus, hulst, liguster...) en sommige grotere bomen (fruitbomen, jonge sierbomen…) en struiken worden verhandeld met naakte wortels. Dit is de minst arbeidsintensieve manier van werken (het rooien kan vaak machinaal gebeuren) en zorgt ervoor dat deze planten een stuk minder duur zijn. Het verhandelen van dergelijke bomen en struiken kan om evidente redenen enkel gebeuren als de planten volledig in rust zijn, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden vanaf eind oktober (bladval) tot half april (het botten van de bomen). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten, gerooid in de rustperiode en daarna bewaard in de frigo ook nog later op het seizoen, bij goede groeiomstandigheden, met goed resultaat kunnen worden uitgeplant. Belangrijk voor planten met blote wortels is dat men het wortelgestel, zeker de fijnere haarwortels, tijdens het proces van het rooien, transporteren, verhandelen en opnieuw aanplanten, goed vochtig en vorstvrij houdt.

GB

Lees ook in Groenvoorziening

Welke groenten nu al zaaien in volle grond en in perspotjes?

Groenvoorziening We zijn het niet meer gewoon, maar de tweede week van april viel er zowaar enkele dagen op rij geen regen. De aangename temperatuur en het lentezonnetje deden ons tuiniershart sneller slaan. Helaas is het in vele tuintjes nog te nat om nu al aan de slag te gaan. Afgelopen 6 maanden waren dan ook natter dan gemiddeld en het weerbericht voorspelt dat ook de komende week wisselvallig en fris wordt met de nodige aprilse grillen.
Meer artikelen bekijken