Startpagina Maïs

Inschatting afrijping van de maïs

De stand van zaken rond de afrijping van maïs verandert continu. Hier een update.

Leestijd : 3 min

De zaai verliep doorgaans in goede omstandigheden, hoewel de bodem niet overal over de normale waterreserves beschikte. Bij de vroeg gezaaide percelen waren de omstandigheden nog vochtig genoeg om uitstekende resultaten met een onkruidbestrijding in vooropkomst te bekomen. Maïs heeft graag wat warmte en vocht om te kiemen en dit jaar waren de omstandigheden niet zo gunstig voor een snelle en goede opkomst, mede door de koude tussen eind april en 20 mei. Algemeen genomen was de gemiddelde opkomst dit jaar wat aan de lage kant. Nadat de temperaturen eind mei weer stegen, verbeterde het groeiritme van de maïs opnieuw. Toch bleef men met een achterstand van één tot twee weken zitten op het normale groeischema.

Droogtestress

De bloeiperiode verliep doorgaans wat later dan het extreem vroege jaar 2018. Door de tekorten aan water en de stijgende temperaturen zagen we hier en daar droogtestress ontstaan, soms al voor de bloei. De drie hittegolven van 2019 hebben de maïs uitgebreid onder stress gezet. Op sommige velden op lichte grond of waar de onkruidbestrijding niet gelukt is, zien we dat de schade groot is: verbrande bladeren en weinig tot geen kolven. Deze maïs kan beter nu geoogst worden want de kwaliteit zal er zeker niet meer op verbeteren. Over het algemeen valt de schade dit jaar toch beter mee dan in 2018. Er viel net genoeg en net op tijd wat regen om de maïs er telkens bovenop te helpen.

Momenteel staat de maïs er op de meeste plaatsen nog zeer groen bij maar we merken toch dat de planten al verder staan dan men op het eerste zicht zou denken. De meeste sappen zijn momenteel uit de korrels verdwenen en de schutbladeren en onderste bladeren van de plant beginnen op veel velden te verdrogen. De meeste maïsrassen beschikken tegenwoordig over een goede staygreen en de planten blijven dus relatief lang groen. Dit betekent niet dat de planten nog niet rijp zijn dus is het zeer belangrijk om op tijd de rijpheid van de kolven in te schatten. Het gevaar is dat op het moment dat de bladeren zichtbaar beginnen af te drogen, de drogestofgehalte al snel boven de 36% DS kan gaan. Als het dan nog een week of langer duurt voor de loonwerker kan komen zit je meestal al boven het ideaal rijpheidsstadium.

Nog niet aan de oogst

Momenteel is de algemene situatie op de meeste plaatsen nog één tot meer weken verwijderd van de oogst (zie tabel). Enkel in de Kempen zien we dat de drogestofgehaltes er soms al vrij hoog zijn: In Bocholt en Meeuwen zat men voor de verschillende rassen samen al boven of rond de 30%. De stijging op weekbasis bedroeg net geen 3 %. Op de andere locaties varieert het DS% van ongeveer 22% voor de late rassen tot net boven de 30% voor de stalen van de vroegrijpe rassen. De stijgingen in droge stof op weekbasis gaan van 2% tot 4%. Als dit tempo zich verder zet, zal er binnen twee weken al redelijk veel maïs hakselrijp zijn. De afgelopen jaren hebben we regelmatig weken gekend waar de DS-percentages met meer dan 5% per week stegen. Uw percelen goed opvolgen en tijdig afspraken maken met de loonwerkers is dus de boodschap!

Bekijk ook de interactieve kaart.

LCV OK

Jurgen Depoorter (CIPF),

Gert Van de Ven, An Schellekens (Hooibeekhoeve)

Lees ook in Maïs

Maïs en klimbonen: een goed huwelijk?

Maïs Maïs en veldbonen samen in een teelt lijkt voor meer en meer boeren een goede keuze. Het zorgt voor meer eiwit in de kuil en er is minder kunstmest nodig. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen om de samenwerking tussen de 2 teelten te doen slagen.
Meer artikelen bekijken