Startpagina Bedrijfsnieuws

Belchim over gewasbescherming: “10 euro bespaard is 100 euro verloren”

Gewasbescherming wordt alsmaar duurder. “Kunnen we niet hetzelfde bereiken met een goedkoper schema?”, krijgen adviseurs vaak te horen. Belchim testte de adviesschema’s tegen rhizoctonia, phytophthora en onkruid en vergeleek ze met gereduceerde schema’s. De conclusie: door een adviesschema te volgen, benut je het volle potentieel van je aardappelveld.

Leestijd : 4 min

Met gewasbeschermingsmiddelen die alsmaar duurder worden, vragen landbouwers zich almaar vaker af of je met minder product of goedkopere schema’s dezelfde opbrengsten kan bereiken. Belchim Crop Protection nam de proef op de som en testte in 2019 in verschillende veldproeven op hun proefplatform 2 bestrijdingsschema’s uit tegen rhizoctonia, phytophthora en onkruiden. Telkens werd een adviesschema van Belchim vergeleken met een gereduceerd schema. In zo’n gereduceerd schema werden er minder of geen middelen ingezet, of middelen in een lagere dosis.

Belchim-adviseur Stef Dierickx: “De adviesschema’s zijn er om het veld er proper en gezond bij te laten liggen. Hierbij willen we geen risico’s nemen. We wilden weten wat de meerwaarde is van zo’n adviesschema ten opzichte van gereduceerde schema’s. Op financieel vlak en op vlak van kwaliteit.” Zo’n financiële analyses worden in de toekomst erg belangrijk met de steeds duurder wordende middelen, waardoor zulke proeven ook in de toekomst worden aangelegd. “Ook voor loofdoding willen we op termijn zo’n financiële analyse maken.”

schema finaal

Voor de proef werden voor het bepalen van het tonnage alle aardappelen gewogen. De financiële berekening werd gedaan zoals fabrieken dat doen, dus knollen onder 35mm zijn niet meegeteld. Kosten rond pacht, pootgoed, bemesting, enzovoort worden niet meegenomen bij de uiteindelijke winst, aangezien deze identiek zijn voor beide geteste situaties.

De proeven werden aangelegd met Fontane en Bintje. “We zagen dat Bintje meer te lijden had dan Fontane, dat een iets robuuster ras is en iets beter tegen droogte kan. In Bintje is het adviesschema dus zeker aan te raden, zo bleek.”

Tegen phytophthora

In 2019 was er in juni sprake van wel wat phytophthoradruk, waardoor het verschil tussen het gereduceerde schema en het adviesschema duidelijk werd. “Plaag is duidelijk een topic waar we op moeten inzetten. Een misstap in de gewasbescherming en het opbrengstpotentieel keldert.”

In het adviesschema en het gereduceerde schema werden evenveel behandelingen uitgevoerd. Het verschil zit in de middelenkeuze. “In het gereduceerde schema werkten we zonder combinaties van producten, en gebruikten we wel wat mancozeb, een multisite product dat relatief goedkoop is. In het adviesschema willen we extra zekerheid inbouwen. Dat deden we door bij elke behandeling meer actieve stoffen met elkaar te combineren, en met producten met Cymoxanil. Die laatste werkt curatief. We gebruikten onder andere Unikat Pro, Kunshi, Ranman Top en Danso in de combinaties.”

Het adviesschema bevat dus meer actieve stoffen en is daarom zo’n 200 euro/ha duurder dan het gereduceerde schema. Echter, het verschil was al duidelijk te zien in de opbrengst. Bij het volgen van het adviesschema behaalde men 18,93 ton aardappelen per ha meer dan het gereduceerde schema, wat zich vertaalt naar 2127,5 euroextra per ha. “De kost rond plaagbestrijding krijg je dus bijna 9-voudig terug”, vertelt de adviseur.

Tegen rhizoctonia

Ook de impact van rhizoctonia op aardappelen werd onderzocht. “Die kan in de grond zitten, maar ook op pootgoed. Om het te vermijden is een knolbehandeling dus zeker aan te raden. We merken echter ook dat door de almaar intensievere rotatie grondgebonden ziekten in de lift zitten, zoals Zwarte spikkel, Verticillium en ook rhizoctonia. Als je werkt voor de versmarkt raden we aan om naast een knolbehandeling, ook een grondbehandeling uit te voeren met Amistar.”

In deze proef werden onderzocht of een behandeling met Monarch financieel en kwalitatief een verschil gaf. Na het poten werd nog een onkruidbestrijding gedaan volgens het adviesschema van Belchim. Een behandeling met Monarch kost 49,5 euro. “Waar we de behandeling niet deden, zagen we per ha een opbrengstverlies van 6,2 ton bij Bintje en 4,6 ton bij Fontane. Hierdoor loopt een teler bij Bintje 725,5 euro en bij Fontane 525,5 euro mis.”

Tegen onkruiden

Verschillende onkruiden zijn competitief naar aardappelen toe. Enkelen van hen zijn melganzevoet, nachtschade en hanepoot. Die waren in de proef dan ook aanwezig, die aangelegd werd met aardappelen behandeld met Monarch. Voor de onkruidbestrijding werd enerzijds het advies van Belchim opgevolgd, en anderzijds een basisschema. Belchim adviseert voor de behandeling een combinatie van 3 herbiciden, waaronder Metric en Proman. Dit adviesschema kost de landbouwer zo’n 70 euro per ha meer dan het basisschema, maar loont in de portefeuille op het einde van de rit. Met het adviesschema krijg je per ha 23,4 ton meer bij Bintje, en 5,5 ton bij Fontane, wat respectievelijk een winst is van 2855 en 618 euro per ha.

Onderwatergewicht

In de 3 proeven werd ook het onderwatergewicht onderzocht. Het resultaat was unaniem: bij het gebruik van het adviesschema behaal je betere onderwatergewichten. “Het verschil in kwaliteit zal zich ook vertalen naar financiële middelen”, klinkt het. Zeker in een jaar met grote plaagdruk bleek het adviesschema belangrijk. “Bij het gereduceerde schema, flirtte het onderwatergewicht met de onderdrempel van 360. Terwijl die bij het adviesschema 381 bedroeg.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken