Startpagina Groenten

Website promoot goede bemestingspraktijken groenteteelt

Met de nieuwe website www.groenteadvies.be kunnen groentetelers informatie vinden die ze helpt op maat van plant en bodem te bemesten. Dat is noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te bereiken. De site is een initiatief van onderzoeksinstituut Inagro en 2 proefstations voor de groenteteelt: PSKW en PCG.

Leestijd : 2 min

Groenten behoren volgens de 3 organisaties tot de slechtste leerlingen van de klas als het gaat om nitraatresiduen. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. Heel wat factoren beïnvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring.

In het demoproject Groente-N-advies reiken de projectpartners groentetelers tips aan om hun bemesting met ruimere kennis uit te voeren. “Proefcentra die onderzoek doen naar bemesting in groenteteelt verzamelden al heel wat kennis over goede bemestingspraktijken”, vertelt Onno Bes van PSKW. “We voelden de nood aan één platform om alle kennis te verzamelen.” En we op www.groenteadvies.be

Het 4J-principe

Inhoudelijk streeft het demoproject naar de toepassing van het 4J-principe. De J staat voor ‘juist’. Doel is op het juiste tijdstip bemesten (1) met de juiste dosis (2), het juiste type mest (3) en de juiste bemestingstechniek (4). “Via korte berichtgeving geven we de groentetelers tips om elk van de 4 J’s individueel of gecombineerd te bereiken”, vult Lore Lauwers van PCG aan.

Zo leert de website de gebruiker dat bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies veel vertellen over het juiste tijdstip en de juiste dosis. Een gefractioneerde bemesting die daaruit volgt, leidt tot minder uitspoeling van nitraat. “Dat is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresiduen in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt”, verduidelijkt Bram Van Nevel van Inagro. Maar er is meer. Zo kan de gebruiker nu al bijleren over de gevolgen van zijn keuze voor een bepaald type meststof. “En daar komen in de toekomst nog heel wat tips bij.”

Communiceren over technieken

De projectpartners deden eerder al ervaring op met bemestingstechnieken in de praktijk. In de looptijd van het project breiden ze die kennis verder uit bij landbouwers en op demopercelen. Ook daarover wordt uitgebreid verslag uitgebracht op www.groentenadvies.be. Zo publiceerden de projectpartners recent een bericht over band- en rijenbemesting, die bij sommige teelten zorgt voor een betere N-stikstofbenutting.

Het luikje ‘Toppercelen’ zet percelen in de kijker van landbouwers die hun bemesting trachten te optimaliseren zonder in te boeten op kwaliteit en opbrengst. Hun bemestingsstrategie kan andere groentetelers inspireren. In het luikje ‘Demopercelen’ demonstreren de projectpartners de beste bemestingspraktijken in diverse teelten én nog vaak voorkomende praktijken die risicovol zijn voor nitraatuitspoeling. De website bundelt ook interessante nieuwsberichten en agendapunten van de projectpartners.

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken