Startpagina Onderwijs

HOGENT lanceert nieuw graduaat Productiebeheer

Opleidingscoördinator Véronique De Bleeker geeft toelichting bij de nieuwe graduaatsopleiding, die start in september 2021.

Leestijd : 3 min

Vanaf komend schooljaar start aan de HOGENT de nieuwe graduaatsopleiding Productiebeheer.

Vanwaar de nood aan een graduaat Productiebeheer aan HOGENT?

VDB: “Zowel de voedingssector als de land- en tuinbouwsector waren vragende partij voor het oprichten van deze opleiding. Momenteel wordt de functie van lijnverantwoordelijke vooral ingevuld door productiemedewerkers met vaktechnische kennis over het productieproces waarin ze tewerkgesteld zijn. Naast deze specialistische kennis, vraagt dit profiel echter ook een achtergrond in bedrijfsbeheer, human resources, wettelijke en sectorale voorschriften. Ondernemingen en sectoren zijn net voor deze aspecten vragende partij.

Door de schaalvergroting in deze sectoren is er nood aan extra talent. Deze graduaatsopleiding richt zich zowel naar jongeren zonder voorkennis, als naar ervaren operatoren die een traject op maat kunnen afleggen. Ook VDAB erkent deze nood.”

Hoe verhoudt dit graduaat zich tot de bachelor Agro- en biotechnologie die jullie aanbieden?

Het graduaat Productiebeheer richt zich tot mensen die een korte opleiding willen volgen in het hoger onderwijs en die zich niet 3 jaar willen engageren voor een bachelor., of tot werkenden die willen doorgroeien en een traject op maat willen volgen. In voltijds dagonderwijs doe je er slechts 2 jaar over om het diploma van graduaat binnen te halen. De aard van tewerkstelling is ook anders. Het verschil ligt hem in de grootte van het team dat je aanstuurt en de mate waarin je verantwoordelijk bent voor een afdeling. En dan heb je nog het werkplekleren, dat typerend is voor graduaatsopleidingen.”

Wat is werkplekleren eigenlijk?

Alle graduaatsopleidingen bestaan uit minimaal een derde werkplekleren. Werkplekleren is een containerbegrip voor tal van werkvormen: praktijklessen, cases, gastsprekers, bedrijfsbezoeken, stages en duaal leren. Simpel uitgelegd? Het zijn opleidingen voor echte doeners. Wij kiezen ervoor om een sterke theoretische basis te leggen in het eerste semester, afgewisseld met practica, cases en bedrijfsbezoeken. In het tweede en derde semester worden de lessen op school al afgewisseld met 2 dagen duaal leren op de werkplek. Studenten land- en tuinbouw trekken dan naar de planten- of dierensector en wie voor voeding kiest, leert de knepen van het vak in verschillende voedingsbedrijven. Tijdens het laatste semester keren studenten terug naar één van de bedrijven waar ze eerder aan de slag gingen om zich verder te verdiepen in thema’s als kwaliteit, voorraadbeheer, personeelsbeleid en financieel beheer. In het afstudeerproject wordt samen met de mentor op het bedrijf een case uitgewerkt. Samengevat? Onze studenten zullen leren op de werkvloer, met steeds de focus op het proces en het product, bedrijfsbeheer, veiligheid en kwaliteit.

Jullie richten zich ook tot werkenden uit de voedingssector en en uit de land- en tuinbouw, maar is dit wel te combineren met deze opleiding?

We zijn flexibel. Je kan de studies spreiden. Als men in de sector tewerkgesteld is, kan men ook vrijstellingen aanvragen voor bepaalde vakken. Theorielessen worden deels ook aangeboden via afstandsleren, maar toegegeven, dit vergt maatwerk. In dialoog met onze studietrajectbegeleiders, geraken we er meestal wel uit en komen we tot een traject waar iedereen zich in kan vinden.

Stel dat jongeren de smaak te pakken hebben en nog willen doorgroeien?

Met de inkanteling van de graduaten in de hogescholen, is de stap naar een bachelor makkelijker. Op HOGENT is de bachelor Agro- en biotechnologie de ideale vervolgopleiding. In de bachelor gaan we een stapje verder: innovatie, ondernemingszin en het creëren van duurzame impact zijn dan sleutelbegrippen.

Wie meer wil weten, is zeker welkom op onze digitale opendeurdag op 24 april 2021.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Onderwijs

Meer artikelen bekijken