Startpagina Varkens

Delhaize biedt steun voor haar Belgische varkensboeren

De Belgische varkenssector staat vandaag opnieuw onder enorme druk. De voornaamste reden is volgens Delhaize de situatie op de internationale varkensmarkt. “Door externe omstandigheden is er lagere vraag vanuit het buitenland, hiedoor daalt de Belgische export en is de markt oververzadigd wat leidt tot een overaanbod van varkensvlees.”

Leestijd : 3 min

Dit fenomeen heeft een structurele impact op de verkoopsprijs van varkensvlees die historisch laag staat. Samen met de stijgende voederprijzen zorgt dit ervoor dat de varkensboeren steeds minder verdienen aan hun varkensvlees, aldus Delhaize. Hierom activeren ze een ondersteuningsprogramma voor hun 85 Belgische varkensboeren.

Delhaize hoopt dat andere retailers en afnemers van Belgisch varkensvlees het voorbeeld zullen volgen.

Crisisbijdrage

Meer concreet zal Delhaize vanaf 1 oktober een extra crisisbijdrage per varken betalen aan de Belgische varkenskwekers en dit minstens tot 1 januari 2022. Dan zal de situatie geherevalueerd worden. De beslissing kadert binnen de strategie van de supermarktketen om bewust te kiezen voor Belgische versproducten, voor Belgisch varkensvlees én voor een lange termijnsamenwerking met Belgische varkensboeren.

96 % van het varkensvlees dat Delhaize verkoopt is van Belgische origine. Een duurzame toekomst voor de Belgische varkensteelt is dan ook van levensbelang, in de eerste plaats voor de varkenskweker zelf. Maar ook voor de Delhaize klant die rekent op de smaak en kwaliteit van het Belgisch varkensvlees. Vandaar dat Delhaize zijn verantwoordelijkheid neemt en deze extra crisisbijdrage activeert.

Meer nodig

De landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) verwelkomen het initiatief van Delhaize om varkensboeren tijdelijk 1,5 euro extra te betalen per varken. Maar er is meer nodig: “varkensboeren verliezen momenteel 25 tot 30 euro per varken”, aldus ABS-woordvoerder Bart Vergote. Hij pleit voor een afbouw van de sector, met de nodige steun.

Boerenbond spreekt van een positief signaal. “Wij verwelkomen dit initiatief waardoor varkenshouders een meerwaarde ontvangen en een deel van de verliezen kunnen overbruggen”, klinkt het bij de landbouworganisatie. Zij hoopt dat anderen het voorbeeld zullen volgen. Bij ABS hoopt ook Vergote dat de crisisbijdrage van Delhaize “anderen zal aanzetten om een inspanning te doen”. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de varkensboeren daarmee niet uit het dal zullen geraken. “Zij verliezen momenteel 25 à 30 euro per varken.”

Slechts één schakel betaalt de crisis

“De hele crisis wordt betaald door één schakel: de varkenshouders”, zegt de ABS-woordvoerder. En er is volgens hem weinig of geen zicht op beterschap. “De sector werkt altijd in cyclussen”, zegt Vergote nog. “Maar de laatste decennia zien we dat de periodes van winst steeds korter worden en de verliesperiodes steeds langer.” Dat heeft volgens hem te maken met de te grote exportafhankelijkheid van de Belgische varkensmarkt: twee derde wordt uitgevoerd.

Varkensstapel afbouwen

Vergote pleit ervoor om de varkensstapel in Vlaanderen af te bouwen, maar dan wel met de nodige steun. Veel varkenshouders willen er volgens hem mee ophouden, of ze zullen de boeken moeten neerleggen als de toestand niet verandert. “Beter een kleinere varkenssector die rendabel is, dan een grote die verlieslatend is”, klinkt het. Ook Boerenbond kijkt naar de overheid om op korte termijn ondersteuningsmaatregelen te treffen voor de varkenssector.

Delhaize - Belga - TD

Lees ook in Varkens

Ruim 300 eindberen vergeleken op diverse parameters

Varkens Naast het Piétrain-ras worden er steeds meer andere eindbeerlijnen ingezet in de Vlaamse varkenshouderij. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ontwikkelde een tool om de verschillende genetische lijnen te vergelijken op belangrijke parameters.
Meer artikelen bekijken