3M investeert 125 miljoen euro in bestrijden van PFOS-crisis

3M gaat landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen.
3M gaat landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen. - Foto: MV

Het geld is volgens 3M bedoeld voor ‘nog betere technologieën’ die PFAS-lozingen verder drastisch verminderen, het bepalen van de nodige acties voor remediëring en sanering voor PFOS en het ondersteunen van lokale landbouwers en bioboeren.

De aankondiging van 3M lijkt een antwoord op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die tegen 1 oktober ‘volledige transparantie’ van het bedrijf had gevraagd in verband met de lozing en verspreiding van gevaarlijke stoffen zoals PFAS en PFOS. 3M heeft nu naar eigen zeggen een plan klaar om de situatie aan te pakken.

Landbouwers ondersteunen

“Een doordachte aanpak van PFAS moet worden ingegeven door wetenschap en feiten”, zegt Rebecca Teeters, senior vice president bij 3M. “3M zal investeren om de PFOS-verspreiding te saneren zoals wettelijk vereist door OVAM, en landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen. Wij gaan steevast technologieën installeren die onze lozingen nog beter beheren. Tegelijkertijd willen wij aan onze medewerkers in Zwijndrecht alle kansen geven.”

Concreet zegt 3M naar schatting 115 miljoen euro te investeren in technologie om proceslozingen ‘nog beter te controleren’. Het gaat onder meer om een ‘onmiddellijke optimalisatie’ van de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie, de installatie van ‘innovatieve ionenwisselingstechnologieën’ om de PFAS-lozingen met meer dan 90  % te verminderen tegen maart 2022 en investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99  % van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen. De overige 10 miljoen euro zou dan bedoeld zijn om landbouwers in de omgeving een ‘eerste betaling’ te geven in afwachting van een volwaardig steunplan en voor onderzoek rond remediëring en sanering van PFOS in een straal van 4 km rond de fabriek.

Voor de sanering betaalt 3M alvast voor het lopende beschrijvend bodemonderzoek en erkent het bedrijf naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid om de definitieve maatregelen, ‘die in samenwerking met de betrokken autoriteiten worden bepaald’, uit te voeren. De boeren die zullen worden ondersteund zijn diegenen die getroffen zijn door de zogenaamde no regret-maatregelen, die de verkoop van commerciële landbouwproducten beperken. “Het bedrijf zal samenwerken met landbouwassociaties om van de getroffen boeren te horen wat de impact is”, klinkt het.

Financieel steunplan

In samenwerking met een neutrale organisatie, geselecteerd in overleg met de Vlaamse regering, zal 3M een passend financieel steunplan opstellen. 3M laat nog weten dat het plan van aanpak deel uitmaakt van enerzijds bestaande investeringen in de regio voor het beheer van PFAS en anderzijds een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar, die ervoor moet zorgen dat het bedrijf tegen 2050 koolstofneutraal wordt, 25  % minder water verbruikt en zuiverder water loost.

Wat de door Demir geëiste transparantie betreft, laat 3M nog weten dat het 11.000 documenten heeft verzameld die door de Vlaamse overheid werden opgevraagd. “Dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap, het Vlaams Gewest en zijn politieke mandatarissen”, klinkt het.

Belga - TD

Meest recent

Meest recent