Rumencina bolus verbetert gezondheid van melkvee

De Rumencina bolus van AgroNovo is gemaakt van Cashew Nut Shell Liquid (CNSL). Het bevordert snel het herstel van het evenwicht in de verteringsfuncties.
De Rumencina bolus van AgroNovo is gemaakt van Cashew Nut Shell Liquid (CNSL). Het bevordert snel het herstel van het evenwicht in de verteringsfuncties. - Foto: AgroNovo

Mineralen zijn erg belangrijk voor een goede gezondheid van de runderen, dit is voornamelijk belangrijk voor groeiende en producerende dieren. Om deze prestaties te leveren, heeft het dier voldoende vitaminen en mineralen nodig. Over het algemeen krijgen de runderen via de voeding de nodige vitaminen en mineralen binnen, soms dreigt er echter een gevaar voor een tekort. Wanneer sprake is van een tekort, kan gekozen worden om de runderen bolussen te geven.

De Rumencina bolus van AgroNovo is gemaakt van Cashew Nut Shell Liquid (CNSL). De basis van de Rumencina bolus is een functionele olie, gewonnen uit de cashewnoot, die het herstel van het evenwicht in de verteringsfuncties snel bevordert. Door een uniek proces wordt de CNSL bewerkt waardoor bepaalde componenten omgezet worden in stoffen die positief werken op de pensflora van de koe of andere herkauwers. De bolus wordt preventief gebruikt bij melkvee rondom het afkalven die meer kans maken op een negatieve energiebalans. Naast koeien die te ruim in conditie zijn kun je de bolus ook gebruiken bij koeien in lactatie met een te hoog BHBZ-gehalte.

Deze bolus heeft enkele voordelen. Zo wordt de Rumencina bolus volledig verteerd in de pens (geen plastic/metaal), er blijft geen residu achter in de melk of het vlees. Het product zorgt voor een snelle correctie van de negatieve energiebalans. De verbeterde gezondheid geeft een snelle stijging van de melkproductie. De koe ondervindt ook geen problemen met opboeren.

Het product is wetenschappelijk onderbouwd en in diverse praktijkproeven getest. De proeven die tot nu toe gedaan zijn in Spanje, Italië, België en Nederland laten zien dat het product goed werkt. De recente introductie van het product in de Nederlandse markt en de ervaringen in België laten zien dat het product in de praktijk werkt.

AgroNovo (www.agronovo.nl) werd eind 2019 opgericht door Johan van der Elsen en Gino Totté. Zij hebben jarenlange ervaring in de veehouderij. Het bedrijf levert specifiek voor de veehouderij aan dierenartspraktijken.

AV

Meest recent

Meest recent