Startpagina Vleesvee

Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren: campagne 2021

Eind februari 2022 ontvangen de landbouwers, die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2021 hebben ingediend, het saldo van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Leestijd : 2 min

Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Deze kalveren moeten afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.

Inlands of buitenlands geslacht

Voor wat de inlands geslachte kalveren betreft, is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor wat de buitenlands geslachte kalveren betreft, wordt de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de buitenlandse overheid de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd. Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, wordt geen premie betaald. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

De betaling afhankelijk van criteria

Op basis van de beschikbare enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2021 is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op 8,25 euro.

Op het bedrag boven de 2.000 euro (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,658907% toegepast als gevolg van de financiële discipline.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In het geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan 400 euro, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Meer details nodig?

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van maart vindt hij die informatie op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Voor meer informatie en eventuele vragen kan de landbouwer contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Departement Landbouw en Visserij - MV

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken