Startpagina Bedrijfsnieuws

Milcobel zette sterk resultaat neer in 2021

Milcobel legde in 2021 een verbeteringstraject af, dat zich weerspiegelt in een positief bedrijfsresultaat.

Leestijd : 3 min

De Feniks strategie, een doorgedreven bedrijfstransformatie en het Compass besparingsplan resulteerden in 2021 in een sterke stijging van de standaard melkprijs met 15,5 euro ofwel +57% ten opzichte van december 2020 (in vergelijking met een stijging op de Belgische markt van +37% volgens BCZ), een coöperatieve teruggave van 0,90 euro per 100 liter geleverde melk (Voor leden melkveehouders die niet in opzeg zijn) en een voorstel tot dividenduitkering van 4% die zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

De standaard melkprijs van Milcobel is terug competitief op Belgisch en Europees niveau. Milcobel streeft met haar Feniks strategie naar een bovengemiddelde melkprijs. De 2021 resultaten geven vertrouwen dat dit niveau sneller dan gepland behaald zal worden.

Turbulent 2021

Ondanks uitdagingen als Covid-19, de stijgende inflatie en een turbulente melkaanvoermarkt in België, realiseerde Milcobel in 2021 een omzet van 1,14 miljard euro en een geconsolideerde netto winst van 10,7 miljoen euro, bovenop de hogere melkprijs en coöperatieve bijdrage die het aan z’n leden melkveehouders uitbetaalt.

De netto winst wordt aangewend ter versterking van het eigen vermogen. De solvabiliteit steeg van 25,5% in 2020 naar 28% in 2021. De netto schuld daalde met 40 miljoen euro in 2021 bovenop de reeds gerealiseerde daling van 26 miljoen euro in 2020.

Alles samen een resultaat dat vertrouwen geeft voor de toekomst.

Toekomst

De omzetdaling van 7,7% in vergelijking met 2020 weerspiegelt de stopzetting van de negatief valoriserende melkproductie-activiteit te Schoten, het effect van het slechte weer op het volume verkocht ijs en de lagere melkaanvoer.

Alle business units realiseerden een sterk verbeterde rentabiliteit. De 40 miljoen euro omzet van kaasrasp specialist Kaasbrik, die eind juni 2021 werd overgenomen, is slechts voor de helft geconsolideerd in het resultaat.

Ook het door de organisatie breed gedragen Compass besparingsplan, dat tegen 2025 een reductie van 50 miljoen euro voor ogen heeft, loopt ver voor op schema. In 2021 alleen al leverde het een besparing op van 41 miljoen euro op, meer dan dubbel de ambitie voor het eerste jaar.

De strategische verschuiving in product mix naar producten met meer toegevoegde waarde en hogere valorisatie resulteerde in een volumegroei aan toegevoegde waarde producten van 10%.

Innovaties

In het kader van maximale valorisatie zet Milcobel doorheen alle business units in op innovatie.

Innovaties in Consumer Products & Services spelen in op de tendens van meer thuisverbruik van kaas op elk moment van de dag, en op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde producten. Nieuw op de markt waren de Brugge rasp, de CO2-neutrale Brugge Kaas, e-free kaas, en onze recycleerbare en gerecycleerde verpakkingen. Brugge Kaas groeide tweemaal zo snel als de Belgische markt, en bevestigde de positie als marktleider in harde en halfharde kaas in België. Tevens lanceerde Milcobel een succesvol nieuw merk - de Eigen Bodem Kaas, dat bijdraagt aan de verdere groei van het percentage geconsumeerde Belgische Kaas, en de trots op producten van eigen bodem aanwakkert.

De overname van kaasrasp specialist Kaasbrik betekende voor Dairy Premium Ingredients niet alleen extra toegevoegde waarde maar eveneens een versteviging van Milcobels positie als één van de toonaangevende bedrijven actief in de mozzarella ingrediëntenkaas business. Zo bouwde Milcobel een sterke positie op in groeimarkt Azië. Verder scoorde Dairy Premium Ingredients sterke groei met hoogwaardige melkpoeders voor toepassingen in babyfood en de recombining industrie (geëvaporeerde melk, enz.).

Yscoontwikkelde vanuit een sterke internationale klantverbondenheid 300 nieuwe ijsreferenties in 2021 en solidifieert haar positie als nummer 2 in private label ijs in Europa.

Milcobel

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken