Startpagina Bedrijfsnieuws

Amazone toont nieuwste landbouwtechnieken

Amazone hield recent bezoekdagen in het veld nabij zijn moederlocatie in het Duitse Hasbergen om hun nieuwste machines en technieken in het veld te demonstreren aan invoerders, dealers, eindklanten en vakpers.

Leestijd : 6 min

Het opzet was om niet enkel de nieuwste machine te laten zien, maar ook welke nieuwe landbouwtechnieken mogelijk zijn en om erover in discussie te gaan met praktijkmensen. Amazone is meer bepaald bezig met het onderzoeken van andere rijafstanden in maïs en granen. Op deze wijze kan de onkruidbestrijding tussen gewasrijen mechanisch aangepakt worden en in de rij valt dan nog de hulp in te roepen van de chemie door een gerichte band of een rijbespuiting. Finaal valt natuurlijk af te wachten wat het teeltsaldo is. Er dient immers niet enkel gekeken te worden naar de eindopbrengst, maar ook naar inputkosten.

Zaaitechniek

Met de Cirrus 6003-2CC liet Amazone een getrokken zaaicombinatie van 6m breed zien, waarbij de zaaibedbereiding gebeurt door schijven. Belangrijker is de zaaitechniek die getoond werd. Enerzijds was de zaadtank in 2 delen verdeeld om bijvoorbeeld 2 zaadsoorten te zaaien of om te gebruiken als zaadtank en meststoffentank en dit naar wens van de gebruiker. Achteraan de zaaicombinatie was er nog een GreenDrill 501- zaaimachine gemonteerd die bijvoorbeeld een tussenvrucht zaait.

De technologie maakt het mogelijk om 3 verschillende toepassingskaarten tegelijk af te spelen: een voor het zaaien zelf, een tweede om meststoffen te verdelen en een derde voor de aansturing van de GreenDrill.

Precea-precisiezaaimachine in combinatie met rotoreg en meststoffenbak achterop.
Precea-precisiezaaimachine in combinatie met rotoreg en meststoffenbak achterop. - Foto: TD

In maïs toonde Amazone zijn Precea Super precisieplanter. Dat is een andere machine dan zijn voorganger, de ED. In plaats van een mechanische aandrijving, is er nu een elektrische aandrijving van de zaaischijf en wordt er gewerkt met overdruk voor de zaadverenkeling. De Precea beschikt over een gepatenteerd aandrukwiel. Het zaadje komt toe in de zaaigleuf vlak voor het aandrukwiel en wordt zo onmiddellijk vastgelegd en aangedrukt in de zaaivoor. De zaaischijf beschikt over automatische afstrijkers, die bijgeregeld worden door de computer van de Precea op basis van dubbels en missers. Dat is heel handig voor de loonwerker die met verschillende maïszaden te maken krijgt. Hij moet niet meer handmatig de afstrijkers regelen, dat doet de zaaicomputer nu immers voor hem.

De Precea kan per rij microgranulaat toedienen. Via sectieschakeling is kan men het aan- en uitschakelen van de gift per rij regelen. Interessant is dat de microgranulaatbakken niet doorzichtig zijn, zodat het zonlicht het microgranulaat niet kan afbreken.

Hiernaast kunnen met de Precea-maïszaaimachine ook startmeststoffen gegeven worden. Dit kan per rij, maar nu ook pleksgewijs. De meststof komt zo in kleine hoopjes naast de maïsplant te liggen daar waar het nodig is. Van een volleveldsbemesting is gegaan naar rijbemesting en vervolgens naar een pleksgewijze bemesting.

Voornoemde precisiezaaimachine kent vele uitvoeringsvarianten: met een meststoffentank in de frontlift of in de achterhef en met verschillende types van bodembewerkingsmachines. Ter volledigheid nog meegeven dat de Precea Special een mechanisch aangedreven uitvoering is.

Amazone heeft diverse innovatieve spuittechnieken ontwikkeld, zowel voor vollevelds- als rijtoepassingen.
Amazone heeft diverse innovatieve spuittechnieken ontwikkeld, zowel voor vollevelds- als rijtoepassingen. - Foto: TD

Spuittechniek

Op een getrokken veldspuit demonstreerde Amazone zijn DirectInject- techniek. Vooreerst hebben we hier een klassieke spuitmachine, waar een afzonderlijke spuittank van 50 l aan is toegevoegd. In de hoofdtank kan bijvoorbeeld een algemene herbicidemix zitten en in de afzonderlijke, kleinere spuittank een specifiek middel om bijvoorbeeld moeilijke onkruiden pleksgewijs te bestrijden. Dit middel zit klaar aan de doppen op de spuitboom en kan direct gespoten worden als de opdracht hiertoe gegeven wordt.

Momenteel werkt de DirectInject op de volledige breedte van de spuitboom en wordt eraan gewerkt om dit in secties te doen in de toekomst. De techniek is beschikbaar op getrokken spuitmachines en wordt tevens in de toekomst doorgetrokken naar zelfrijdende spuiten.

Op de getrokken spuiten en zelfrijdende Pantera’s werkte Amazone een systeem uit om de controle over de bewegingen van de spuitboom actief over te nemen. Voordat de spuitboom in het horizontale vlak naar voren kan bewegen, gaat er tegendruk in een hydraulische cilinder worden gestoken om de te verwachten voorwaarts zwiepende beweging op te vangen. De bewegingen van de spuitboom worden gemonitord door sensoren bovenop de spuitboom.

Amazone heeft heel wat intelligente technologie ontwikkeld omtrent doppenschakeling. AmaSelect Curve Control verdeelt de doppen op de spuitboom in een binnen-, midden- en buitenzone. Bij het nemen van een bocht kan in die welbepaalde zone een verhoogde of verlaagde afgifte komen door het schakelen van grotere of kleinere doppen. Dit om egaal spuitvloeistof te verdelen, afhankelijk van de snelheid en dus over- of onderdoseringen in bochten worden vermeden.

Hierop voortbordurend gaat AmaSelect Row de spuitdoppen per 25 cm schakelen om aan rijenbespuiting te doen. De bespuiting kan uitgevoerd worden op of tussen de rijen en dat kan in alle teelten die een plantafstand van een equivalent van 25 cm hebben. Dus ook bij maïs op 75 cm of bieten op 50 cm is dit systeem toepasbaar.

Schmotzer

Bij Amazone geloven ze in de toekomst van veldspuiten voor gewasbescherming. Ze geven wel toe dat er in de toekomst misschien minder gespoten wordt, minder chemische gewasbeschermingsmiddelen en minder vollevelds (?). Ook hier weet de fabrikant op in te spelen. Enkele jaren terug nam het Schmotzer over, dat ondertussen een volwaardige dochteronderneming is, die autonoom werkt en toch 100% in eigendom is.

De combinatie van een Amazone- frontspuittank met achteraan een Schmotzer Venterra 2K schoffel werd ons getoond. Deze combinatie maakt het mogelijk om tussen rijen maïs of bieten mechanisch te schoffelen om het onkruid te bestrijden en om in de rij een chemische bespuiting uit te voeren. Naast schoffels zijn er ook per rij 2 gewasbeschermingsschijven. Deze dienen vooral om het kleine plantje te beschermen. Wordt de plant groter, dan kunnen de schijven hoger gemonteerd worden of uit dienst genomen worden.

De Schmotzer-schoffel werd mede aangestuurd via camera’s van Claas en een side shift in de trekkerlift. De fabrikant geeft aan dat het belangrijker is om gewassen met RTK-gps precisie te zaaien dan om te schoffelen. Bij het schoffelen helpen gewascamera’s om nauwkeurig te werken. Gps-technologie kan ook gebruikt worden voor sectiecontrole, waarbij schoffelelementen automatisch aan of afgezet worden door middel van een hydraulische cilinder.

We kunnen nog meegeven dat diverse spuitdoppen mogelijk zijn op de rijenspuit om in te spelen op verschillende doseringen.

Bij de Border TS- kantstrooitechniek wordt er eerst kantaf gestrooid, vervolgens kantop om daarna tot het volleveldsstrooien over te gaan.
Bij de Border TS- kantstrooitechniek wordt er eerst kantaf gestrooid, vervolgens kantop om daarna tot het volleveldsstrooien over te gaan. - Foto: TD

Strooitechniek

Wat betreft de gedragen kunstmeststofstrooiers stond Amazone stil bij de thematiek van het kantstrooien. Er zijn meerdere technieken beschikbaar om dit aan te pakken. Een dankbaar gegeven is de hydraulische aandrijving van de strooischijven. Dit biedt veel potentieel, niet enkel voor sectieschakeling, maar ook voor het kantstrooien.

Amazone demonstreerde zijn Border TS-techniek, een combinatie van 2 kantstrooitechnieken met de Border TS-kantstrooiplaat, die in het midden van de strooier staat gemonteerd. Er wordt hierbij langs de buitenste rand van het perceel gereden en zo kan men dan kantaf strooien, wat betekent dat men meststoffen werpt naar de binnenzijde van het perceel. Vervolgens wordt er in een andere werkgang in het perceel teruggekeerd en wordt er kantop gestrooid. Zo heeft de buitenste perceelsbreedte de volle dosering gekregen en kan er vervolgens overgeschakeld worden op het volleveldsstrooien. Een korte strooischoep wordt geactiveerd om de meststof minder snelheid te geven en zo binnen de perceelsgrens te houden.

Voornoemde techniek is aangewezen bij het bemesten op bloot land, bij rijgewassen of bij de eerste fractie in graangewassen. Uiteraard is voor deze techniek gps-besturing een noodzaak. De overige benodigde intelligente techniek steekt Amazone in zijn AmaTron- of AmaPad-bedieningscomputer.

De AgXceed landbouwrobot kan makkelijk met een klassieke dieplader naar het veld gebracht worden en daar autonoom aan het werk gaan.
De AgXceed landbouwrobot kan makkelijk met een klassieke dieplader naar het veld gebracht worden en daar autonoom aan het werk gaan. - Foto: TD

Robottechniek

Tot slot demonstreerde Amazone nog een veldrobot, de Nederlandse AgXeed. Deze robot staat op 2 driehoekige rupsen en beschikt over een diesel-elektrische aandrijving. Als dieselkrachtbron werd er een 4 cilinder Deutz-motor met 155 pk toegepast. De robot werd gedemonstreerd met een messenwals in de frontlift en met een Cenio 3000 Super-vleugelschaarcultivator in de achterhef.

Deze robot heeft een dieplader nodig om van boerderij naar veld verplaatst te worden. Om de dieplader op en af te rijden is er een manuele bediening via een draadloze afstandsbediening. Eens de machine in het veld gepositioneerd staat , kan deze autonoom aan de slag.

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Case Construction lanceert nieuwe wiellader

Bedrijfsnieuws Case Construction Equipment heeft zijn assortiment middelgrote wielladers uitgebreid met een achtste model in de serie. De geheel nieuwe 651G Evolution is gebaseerd op het moedermodel 621G en biedt verbeterde prestaties.
Meer artikelen bekijken