Startpagina Economie

Productie van heel wat voedergewassen blijft onzeker

Heel wat graanvoorraden zijn nog steeds geblokkeerd in Oekraïne. Daarnaast verloopt in heel wat regio’s de groei van de gewassen niet optimaal.

Leestijd : 3 min

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Expert, volgde de voedermarkt (in weken 21-23) voor ons op.

Nijpende markt voor oliehoudende gewassen

De koolzaadmarkt op de Matif in Parijs is behoorlijk volatiel, met spreidingen van meer dan 50 euro/Mt de laatste weken. Mogelijk komt dit deels door de zorgen bij handelaren over een eventuele aanpassing van de verplichte inmenging aan biobrandstof (in onder andere Duitsland) . Beyers: “Naar verwachting zal de Europese vraag niet gedekt kunnen worden door de Europese productie. Invoer vanuit onder andere Oekraïne, Australië en Canada zal dan ook zeker nodig zijn. De voorlopige productieramingen uit Oekraïne en Canada zijn echter niet positief.

Vermoedelijk zaait Oekraïne circa 30% minder areaal aan zonnebloemen in dit jaar, wat een daling is van circa 2 miljoen ha. In China worden de lockdowns afgebouwd, waardoor er mogelijk ook weer stijgende vraag komt. Alle hoop is gevestigd op een eventuele corridor in de Zwarte Zee, zodat export vanuit Oekraïne snel terug op gang komt.”

Dure sojabonen

De vertraagde inzaai, in combinatie met een goede aanhoudende vraag vanuit de crushers houdt de prijs voor sojabonen hoog. De prijs voor sojameel bleef redelijk stabiel. De crushmarges staan wel onder druk door de dure bonen. “De inzaai ligt nog wel achter op schema, maar begint wel terug op het niveau van andere jaren te komen. Berichten geven aan dat er veel uitgestelde vraag is wereldwijd (afnemers wachten op prijsdaling). Door de verlate inzaai nemen de zorgen over de uiteindelijke opbrengsten en eventuele vorstschade later in het seizoen toe”, aldus Beyers.

Ondanks grote regionale verschillen ligt de VS inmiddels op schema wat betreft de inzaai van soja. Gewassen in onder andere Brazilië en China lijden onder de droogte.

Maïs heeft het moeilijk

Voor de groei en ontwikkeling van maïs is het weer op veel plaatsen zeker niet optimaal. In Brazilië is het te droog en noordelijker in de corn belt van de VS is het te vochtig om te zaaien. In Frankrijk is het dan weer te droog. Daar wordt gesproken van 6% minder areaal mais dan in 2021. De inzaai in Oekraïne ligt met 4 mio ha wel fors boven eerder uitgesproken verwachtingen. De eerste (onofficiële) ramingen geven aan dat de uiteindelijke productie iets meer dan 50% van vorig jaar zal zijn, maar er gaan ook stemmen op dat deze nog hoger zal uitvallen.

China heeft haar eisen voor wat betreft fytocertificering aangepast, wat meer mogelijkheden biedt voor de afzet van Braziliaanse maïs. De export van bestaande voorraden uit Oekraïne verloopt zeer traag. De markt kijkt vol verwachting naar eventuele aanstaande ontwikkelingen voor export via de Zwarte Zee.

Veel tarwe geblokkeerd

Medio mei werd nog een recordprijs voor tarwe op de Matif bereikt. Vanaf de tweede helft van mei zagen we een flinke daling, met begin juni prijzen die onder de 400 euro/Mt liggen. De eerste tarweoogst in de VS is begonnen (zuidelijke staten) en de eerste berichten geven geen meevallers voor wat betreft de opbrengsten. Beyers: “Momenteel zou er circa 25 miljoen Mt aan graan vastzitten in Oekraïne. Rusland wil meedenken over een corridor, maar wel in ruil voor ophef van sancties tegen dat land. Er is een hele geruchtenmolen hieromtrent, maar nog geen feiten over de werkelijke realisatie ervan. Rusland zelf heeft ook nog grote voorraden granen.” De inzaai van zomertarwe in de VS en Canada is de traagste ooit, vanwege het feit dat de percelen te nat zijn om te bewerken. Australië heeft daarentegen heel goed weer, de productie/oogst loopt daar voortvarend.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken