Startpagina Nieuws van maatschappijen

Graanrassen en -toepassingstechniek bij Aveve toegelicht

Aveve/Arvesta liet ons dit jaar op zijn demoplatform in Neerhespen (Linter) zowel bekende als nieuwe graanvariëteiten zien. Ook bij teelttechniek en toepassingen werd stilgestaan.

Leestijd : 4 min

Op het demoplatform ontmoeten gewasgenetica, gewasbescherming en -bemesting elkaar perfect. We werden rond geleid door Annelien Van Gorp, Technical Manager Zaden.

Nieuwigheden in het granengamma

Celebrity is een nieuwe wintertarwe in het gamma van Aveve van de Franse kweker Florimond Desprez. Dankzij de Franse genetica is er resistentie aan de tarwegalmug en het tarwemozaïekvirus. Celebrity is het vroegste ras in het gamma van Aveve. In het voorjaar staat het gewas snel donkergroen op het veld werd al ervaren.

Bij de wintergerst is het ras Julie als nieuwigheid te melden. Deze variëteit is resistent aan het mozaïekvirus, kent een correct ziekteprofiel en is halfvroeg.

Hybrides

Hyvega is de hybride baktarwe in het gamma van Aveve. De kracht van hybriden zit hem in het feit dat het betere nakomelingen zijn dan de som van de eigenschappen van hun ouders. Ze kunnen dus enig compenserend vermogen leveren op moeilijke gronden en/of in mindere teeltomstandigheden.

Hybride graanvariëteiten stoelen goed uit en worden dunner uitgezaaid. Op het demoplatform was dit het geval aan 175 korrels/m2 waar de klassieke tarwerassen aan 325 korrels/m2 werden uitgezaaid. In het voorjaar merk je dat er een lagere zaaidichtheid was aan de stand van het gewas, maar dit wordt snel ingelopen.

SY Baracooda is dan weer een hybride wintergerst in het gamma van Aveve. Deze variëteit is uitgezaaid aan 180 in plaats van 250 korrels/m2. De goede uitstoeling en het lange gewas levert veel stro op bij SY Baracooda. Hiernaast staat het ras gekend voor zijn goed hectolitergewicht en zijn goede gezondheid. Al is dit laatste puntje typerend voor hybridevariëteiten.

Hybride rogge

KWS Serafino is een heel gezonde hybride rogge die 20% meer opbrengst heeft en gezondheidsvoordelen voor varkens oplevert. Zo daalt de salmonellabesmetting en er is een positief effect op de berengeur. Aveve neemt de gewasopbrengst verder mee in zijn proefbedrijf voor de varkenshouderij.

SU Ecusson is een voedertarwe met biscuitkwaliteit die 2 jaar terug werd gelanceerd en nog verdere marktintroductie behoeft. Bij Aveve geloven ze sterk in dit ras omwille van de combinatie gezondheid en opbrengstpotentieel. Het ras kent een goede uitstoeling en is resistent aan het tarwemozaïkvirus, wat een groter probleem begint te worden in Frankrijk al.

Duurzaamheidscharter

Met het ras SU Ecusson sloot Arvesta het Harmony-charter met Mondelez (fabrikant van LU-koekjes) dat op duurzaamheid focust. Dit ras wordt ook naar voren geschoven voor een IPM-bewuste teelttechniek omdat het heel goed scoort op de vroege bladziekten. Wie wil kan eventueel zelfs de T1 bespuiting over slaan en enkel focussen op de T2-behandeling.

De mengteelt van wintertarwe KWS Emerick en Fresnel gele erwt stond er veelbelovend bij  op het proefplatform.
De mengteelt van wintertarwe KWS Emerick en Fresnel gele erwt stond er veelbelovend bij op het proefplatform. - Foto: TD

Mengteelt

KWS Emerick is een baktarwe die 2 jaar terug werd gelanceerd en waarvan de opbrengst gebruikt wordt in enkele bloemmixen van Aveve. Het ras biedt een hoge eiwitopbrengst en goede tolerantie aan gele roest.

Op het demoplatform werd ook de mengteelt van de wintertarwe KWS Emerick uitgezaaid met de gele erwt Fresnel. Beide gewassen worden samen gezaaid en gedorsen. Na de oogst worden de 2 typen zaadopbrengsten van elkaar gescheiden en is er 2 keer een humane toepassing. Zo gaan de erwten bijvoorbeeld naar vegetarische burgers en de tarwe naar bloemmixen.

Er is hier een focus op de oogst van ‘droge producten’ niet op het hakselen en inkuilen van een mengteelt. De tarwe zorgt ervoor dat de erwten recht blijven en er geen legering is. De erwten leveren op hun beurt stikstof aan de tarwe. De mengteelt zorgt tevens voor een snelle bodembedekking. De opbrengst ligt ergens rond de 7,5 ton/ha in totaal waarvan 2/3de wordt toegeschreven aan de erwten.

Superstar Power

Aveve introduceert dit jaar ook een nieuw grasmengsel, namelijk Superstar Power. Dit mengsel is zo samengesteld opdat het goed tegen droge omstandigheden zou kunnen. Het mengsel bestaat uit 55% festulolium rietzwenktype, 20% Engels raaigras en 25% festulolium raaigrastype. Het festulolium rietzwenktype zorgt voor de droogteresistentie daar het de eigenschap heeft om diep te wortelen. Het raaigras zorgt dan weer voor het opbrengstpotentieel van het mengsel.

De hoofdfocus van Superstar Power ligt niet op begrazing, wat wel kan; maar ligt op een maairegime gedurende 4 à 5 jaar.

Fyto- en bemestingstechniek

Bert Colson (Hermoo) gaf ons een korte toelichting bij de beproefde fytotechniek op het demoplatform dit jaar. “Wederom is tot uiting gekomen dat de interval tussen de T1 en T2 bespuiting niet te hoog mag oplopen. Dit zit ergens rond de 20 dagen. Hoe steviger de groei in het gewas zit, hoe korter het spuitinterval zelfs genomen mag worden. De graanteler moet de dag van vandaag echt alert zijn en niet blind aan kalenderbespuitingen doen.”

Dieter Peeters (Arvesta) keek even naar de bemestingstechniek. Zijn conclusie is dat de snelwerkende bladmeststoffen beter scoren dan meststoffen die hun stikstof traag vrijstellen.

Ook verwees hij naar het microgranulaat BoosterStart. Daar is namelijk geen registratieplicht voor bij het kunstmestregister.

Tim Decoster

Lees ook in Nieuws van maatschappijen

Grimme vernieuwt Varitron 470

Nieuws van maatschappijen Grimme brengt voor het oogstseizoen 2023 de derde generatie uit van zijn zelfrijdende aardappelrooier Varitron 470. Deze heeft naast een nieuw design, vele doorontwikkelingen. De vernieuwing omvat de wiel- en Terra Trac-variant.
Meer artikelen bekijken