Startpagina Bedrijfsnieuws

Fliegl: voor land en landschap

Enkele weken geleden hebben we de nieuwe aanpak van Fliegl op het vlak van bemesting toegelicht. Fliegl legt niet alle eieren in dezelfde korf en heeft een volledig pakket machines in hun productie.

Leestijd : 5 min

In dit artikel beperken we ons tot vernieuwingen aan werktuigen voor landschap en milieu.

Landschapsverzorging

De belangstelling voor houtkanten en hagen neemt weer toe in de maatschappij. De functie die een houtkant in het verleden had, was onder meer het leveren van brandhout. Om de 8 à 10 jaar werd een gedeelte van de houtkant gekapt.

Momenteel moet men de groei van een houtkant anders onder controle houden en hiervoor biedt Fliegl een uitgebreid gamma aan houtscharen en houtzagen.

De ‘Woodking Wild’ is een houtkantzaag met 3 zaagbladen van elk 70 cm diameter. Omdat de zaagbladen rakelings naast elkaar gemonteerd zijn, is de totale werkbreedte 210 cm. Bij de vorige versies werden de zaagbladen door één hydromotor aangedreven en deze drijft met een V-snaar de andere cirkelzagen aan. In de nieuwe versie is elk zaagblad aangedreven met een eigen hydromotor. Het gevraagde oliedebiet is 60 à 70 l per minuut.

De Woodking Wild kan eenvoudig aan de palletlepels van de frontlader of wiellader geschoven worden. De zaagbalk kan tot 120 cm zijdelings uitgeschoven worden, zodat het voertuig op een veilige afstand van de houtkant kan rijden. Om bij het gebruik van de side shift het gewicht in balans te houden is er een tegengewicht gemonteerd. Het werkbereik in verticale zin gaat vanop de bodem tot de hoogte dat de telescooplader kan bereiken. Verder kan de zaagbalk ook 111° draaien rond een horizontale pivoterende as. Zo kan ook de bovenkant van een haag mooi horizontaal gesnoeid worden. Volgens Fliegl kunnen takken tot 28 cm diameter doorgezaagd worden. Hierbij zal de rijsnelheid wel erg beperkt zijn.

De nieuwe takkenzaag krijgt een hydromotor per zaagblad.
De nieuwe takkenzaag krijgt een hydromotor per zaagblad. - Foto: MH

Indien de koper een voorkeur heeft voor een knippende bewerking, dan biedt Fliegl de hydraulische haagschaar aan.

Mulcher

Om zowel de perceelranden als vollevelds te mulchen, heeft Fliegl een aantal compacte machines ontworpen. De klepelmulcher is gebouwd voor kleinere tot middelgrote tractoren en kan in de frontlift of achteraan in zijdelingse uitvoering gekocht worden.

De Fliegl-mulcher achteraan in de lift opgehangen kan draaien rond een horizontale as, zodat bermen tot 90° of grachtkanten tot -50° kunnen gemaaid worden. De geharde klepels kunnen vrij eenvoudig gedemonteerd worden voor het slijpen of voor eventuele vervanging. De frontmulchers hebben het voordeel dat er voor de wielen wordt gemaaid, zodat het gewas niet eerst plat gereden wordt. De maaiers achteraan kunnen dan weer zijdelings in- en uitgeschoven worden, zodat er kan uitgeweken worden voor obstakels, zoals palen en bomen.

Striegel

‘Striegel’ is het Duitse woord voor schoffelen of uitkammen. Ook Fliegl doet mee aan de vraag om naar de toekomst toe in de plantaardige wereld minder chemische producten in te zetten.

Fliegl kiest niet voor een elektronisch gestuurde rijschoffelmachine, maar voor een volleveldsbehandeling. De machine valt op door zijn eenvoudige instelling met weinig toeters en bellen. De werkdiepte wordt geregeld door de loopwielen en door de veerspanning op de tanden.

Het frame bestaat uit een middenstuk en uit 2 zijvleugels. Het middenstuk heeft 4 loopwielen, waarmee men de hoogte kan instellen. De linker en rechter zijvleugel hebben elk 2 loopwielen om de oneffenheden in het terrein goed te volgen. Dit kan door de scharnierende aanbouw.

In het frame zijn 6 rijen tandbalken gemonteerd. Hierdoor creert men ruimte en, omdat de tanden op de balken in verstek zijn gemonteerd, wordt het volledige veld aangepakt. In de rijrichting staan de tanden 3 cm van elkaar, zodat de meeste onkruiden wel kunnen geraakt worden.

De tandpositie wordt geregeld door de instelling van de diepte via de 4 of 6 steunwielen. Hoe hoger de wielen worden opgetrokken, hoe meer de tanden in een slepende positie komen. De druk op de bodem wordt dan weer geregeld door de spanning van veren. Alle tandbalken worden gezamenlijk hydraulisch aangepast en dan mechanisch geblokkeerd.

De Fliegl-takkenschaar kan in diverse uitvoeringen geleverd worden en knipt het hout mooier af dan een zaag.
De Fliegl-takkenschaar kan in diverse uitvoeringen geleverd worden en knipt het hout mooier af dan een zaag. - Foto: MH

Eenvoudig beginnen

Mechanische onkruidbestrijding is moeilijk, dat zal iedereen wel beseffen. Het vraagt dus heel wat kennis en ervaring. Men kan het best beginnen met een vrij eenvoudige en breed inzetbare machine. Hoe gemakkelijker de machine is in te stellen aan de bodem en gewasomstandigheden, hoe gemakkelijker men vooruitgang boekt in de strijd tegen het onkruid. Een striegel is uiteraard inzetbaar in een vals zaaibed, maar ook in vele jonge teelten. Het onkruid moet genomen worden in het zogenaamde ‘wittedraadstadium’, terwijl de hoofdteelt ofwel nog niet boven staat, ofwel reeds sterk geworteld is. Een volleveldsbehandeling zal vaak aangevuld worden met aanaarden of met rijenschoffels.

De Fliegl - Striegel heeft een werkbreedte van 3 of 6 m en weegt respectievelijk 480 en 1.350 kg.

Zaaien van groenbedekkers

De opbouw van een pneumatische zaaimachine voor groenbedekkers is een optie. De nokkendoseeras heeft 8 uitgangen en wordt elektrisch aangedreven. De elektrische ventilator zorgt ervoor dat het zaad goed verdeeld wordt en de harktanden zorgen dan weer voor een voldoende inwerking. Het gewicht van deze zaai-unit met een zaadbak van 230 l komt op 67 kg.

Kettingschijveneg

De kettingschijveneg van Fliegl is een schijveneg die enkel ondiep kan werken en die dus dient voor stoppelbewerking of in bepaalde gevallen ook als zaaibedbereiding. Zoals een gewone schijveneg bestaat ook deze schijveneg uit een getrokken frame waartussen 4 kettingen zijn gespannen. Deze kettingen liggen in ruitvorm en bevatten een groot aantal kleine schijven. Of anders gezegd: de schijfjes zijn met een kettingschakel aan elkaar verbonden en draaien allen met dezelfde omwenteling. Omdat elke schijf afzonderlijk kan bewegen, kan de machine de bodem oneffenheden goed volgen.

Een detail van de schijveneg toont dat de schijven de bodemoneffenheid kunnen volgen, ook al is de werkdiepte minimaal.
Een detail van de schijveneg toont dat de schijven de bodemoneffenheid kunnen volgen, ook al is de werkdiepte minimaal. - Foto: MH

Anders dan bij de bekende schijven-eg ligt de gewichtsoverdracht op de schijven. Normaal ligt het volledige gewicht van de machine op de schijven, maar bij de kettingschijveneg is dit anders. Het totale gewicht van 5.700 kg voor een werkbreedte van 6,8 m wordt voornamelijk gedragen door de 4 steunwielen. De schijven krijgen hun eigen gewicht, wat neerkomt op ongeveer 2.000 kg voor de 6,8 m werkbreedte. De essentie van het werktuig is dan ook ondiepe bodembewerking. Hierbij denkt men voornamelijk aan stoppelbewerking om een zaaibed voor de onkruiden te creëren. In een latere werkgang kunnen deze dan mechanisch bestreden worden.

Uit ervaring weten we dat er snel kan gewerkt worden met een schijveneg en Fliegl beweert dat een snelheid tussen 10 en 18 km/uur kan gehaald worden, uiteraard steeds afhankelijk van de toestand van de bodem. Een kenmerk van de Fliegl-producten is de eenvoud, en ook dit komt tot uiting in het individueel vervangen van de schijven. De schijven hebben een diameter van 350 mm en staan onderling op 130 mm van elkaar.

Betoncentrale

Fliegl maakt betonmixers op individueel bedrijfsniveau. Deze worden gedragen in de lift van de tractor en aangedreven door de aftakas. Fliegl breidt deze activiteit uit naar loonwerkers en aannemers van bouwwerken. Hiervoor bouwt de fabrikant een kleine betoncentrale. De grondstoffen, zoals cement, zand, kiezel en water, worden apart opgeslagen. Via een eenvoudig programma kan men de samenstelling van de te maken beton zelf programmeren. Uiteraard kan ook de gevraagde hoeveelheid beton steeds ingesteld worden.

Het Benelux-team van Ludo Pauwels samen met Martin Fliegl (rechts) voor de mobiele betoncentrale.
Het Benelux-team van Ludo Pauwels samen met Martin Fliegl (rechts) voor de mobiele betoncentrale. - Foto: MH

Zo’n centrale kan voor het publiek opengesteld worden. Met een soort bankkaart kan je een hoeveelheid laten mixen en in je aanhangwagen laten storten. De minimale hoeveelheid is ongeveer 1.000 kg. Na gebruik wordt de menginstallatie automatisch gereinigd.

Samenvatting

Fliegl ziet een groeiende markt voor machines die ingezet kunnen worden voor milieu en landschap. Ze wagen het om de moeilijke weg van de mechanische onkruidbestrijding in te slaan met een eenvoudige wiedmachine. Onkruidbestrijding kan ook door een vals zaaibed te creëren en hiervoor hebben ze een specifieke schijveneg ontwikkeld. Om de randen van een veld of een weg of een houtkant aan te pakken heeft Fliegl telkens eigen machines ontworpen.

Maarten Huybrechts

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken