Startpagina Paarden

Advies van Raad Van State duidelijk over blokstaarten

Op 15 januari bracht de Raad van State haar advies uit op het voorontwerp van decreet aangaande het blokstaarten van het Belgisch trekpaard. Het twaalf pagina’s tellend advies is duidelijk en grondig onderbouwd.

Leestijd : 2 min

Zo stelt de Raad zich onder andere de vraag “Waarom op tentoonstellingen, keuringen, wedstrijden tot 100% van de aanwezige paarden een staartamputatie heeft ondergaan. Van uit diergeneeskundig oogpunt is dit onmogelijk te verklaren”. Het is ook “onmogelijk te verklaren waarom bij sommige fokkers alle veulens de staartamputatie noodzakelijk is, terwijl bij andere fokkers geen enkele staartamputatie noodzakelijk is.” Bijkomend stelt ze vast dat een “niet onbelangrijk deel van de attesten afkomstig is van dierenartsen die niet op Vlaams grondgebied gevestigd zijn.” “Bovendien zou bij sommige keurmeesters een voorkeur bestaan voor dieren die de ingreep hebben ondergaan, waardoor deze die de ingreep niet hebben ondergaan zouden worden benadeeld.”

Wat betekent dit nu praktisch voor de fokkers?

Men mag normaal gezien verwachten dat het ontwerp decreet zal worden goedgekeurd door het Vlaams parlement. De maatregel gaat in principe in vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat het verboden is deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden met geblokstaarte veulens geboren vanaf 2018. Voor alle duidelijkheid is deze maatregel enkel van toepassing in het Vlaams Gewest.

Verder mogen paarden geblokstaart conform de wet van toepassing tot 31 december 2017 blijven deelnemen aan wedstrijden en keuringen, zij mogen ook verder verhandeld worden.

Van de fokkers wordt nu een totale omslag verwacht, wat op vrij korte termijn mogelijk zal leiden tot een verdere inkrimping van de fokkerij, die trouwens al kampt met inteeltproblemen.

Wil de Vlaamse Overheid haar erkend erfgoed op termijn effectief in stand houden, dan zal ze ook met een degelijke financiële ondersteuning over de brug moeten komen.

Marcel Vossen

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken