Startpagina Varkens

ILVO en PVL slaan de handen in elkaar

Het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Leestijd : 2 min

Het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dat gebeurde bij wijze van kick off van het eerste Limburgse Provinciale landbouwcongres op Thor Central in Genk. "Door samenwerking kunnen we nog beter het fundamenteel wetenschappelijk en het praktijk onderzoek aan elkaar koppelen," aldus Inge Moors, voorzitter van PVL en gedeputeerde van Landbouw. "Sommige vraagstukken kan je gewoon ook beter met twee aanpakken," klinkt het bij beide organisaties.

ILVO en PVL vullen elkaar perfect aan: de één doet fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en de ander praktijkgericht onderzoek in de varkenshouderij.

Inge Moors, de gedeputeerde voor Landbouw van de provincie Limburg en tevens voorzitster van PVL, hecht veel belang aan de complementariteit tussen PVL en ILVO: "In het verleden voerde PVL en ILVO al gezamenlijk projecten uit. Door dit convenant tussen PVL en het ILVO willen we deze samenwerking nog meer bevestigen en de intentie tot toekomstige samenwerking onderstrepen." Beide instellingen voeren onderzoek in de varkenshouderij, maar met verschillende aanpak. "Daardoor kunnen we elkaar perfect aanvullen," klinkt het bij ILVO en PVL.

ILVO beschikt voor zijn varkensonderzoek over vernieuwde onderzoeksinfrastructuur. "Vier jaar geleden openden we samen met de Universiteit Gent en Hogeschool Gent een nieuwe varkenscampus in Melle, ten behoeve van onderzoek en onderwijs in de varkenshouderij. Dat betekende een extra capaciteit van 105 zeugen, 600 biggen en 750 vleesvarkens om proeven op uit te voeren," zegt Joris Relaes.

De varkenshouderij in Vlaanderen is nog altijd goed voor 40% (1,46 miljard euro) van alle in Vlaanderen geproduceerde veeteeltproducten. Onderzoek en praktische opleidingen voor dierenartsen en toekomstige bedrijfsleiders blijft dus zeker aan de orde. PVL neemt de volledige bedrijfsvoering onder de loep en kan nagaan of een effect blijft bestaan, rekening houdend met de processen die lopen op een doorsnee varkensbedrijf. In het kader van de voorlichting kunnen varkenshouders bij PVL proeven opvolgen in de stallen door middel van bezoekersgangen.

Jaarlijks zullen PVL en ILVO hun onderzoekprogramma op elkaar afstemmen om een efficiëntere werking te hebben en een grotere valorisatie in het onderzoek te bekomen.

Provincie Limburg

Lees ook in Varkens

“Ik word niet gelukkiger door nog grotere volumes te verkopen”

Varkens Het blokkeren van de distributiecentra en winkels van Delhaize heeft gevolgen voor leveranciers. Ivan De Keyser van Breydel trad naar voren om aandacht te vragen voor kleine leveranciers die niet altijd de financiële buffer hebben die industriële voedingsgroepen wel hebben. Zijn verhaal gaat echter veel verder dan dat. In dit artikel breekt hij als producent van fijne vleeswaren een lans voor lokaal en duurzaam, voor samenwerken in vertrouwen en voor ‘less is more’. En hij vergelijkt zijn markt graag met die van bier.
Meer artikelen bekijken