Startpagina Wetgeving

Uitbetaling crisissteun 2016 onderweg

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege betaalt de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-register en de melkveebedrijven met IKM-certificaat deze week uit.

Leestijd : 1 min

Omwille van de moeilijkheden in de veehouderijsectoren maakte de overheid in 2016 een eenmalige crisisenveloppe van 10 miljoen euro vrij. In overleg met de landbouworganisaties werd beslist om de extra middelen gericht uit te betalen aan varkenshouders die deelnemen aan de antibioticagebruikregistratie van vzw Belporc, melkveehouders die beschikken over een IKM-certificaat en schapen- en rundveehouders met blijvende graslanden.

Deze week worden de betalingen aan de varkenshouders en de melkveehouders uitgevoerd. De schapen- en rundveehouders worden eind april 2007 betaald. 2.803 varkenshouders ontvangen een bedrag van 335,12 EUR per veebeslag, 4.370 deelnemende melkveehouders mogen rekenen op 468 EUR per bedrijf. Voor de behandeling van bezwaren en eventuele fouten in de gegevens die door derden werden verstrekt, is een beperkte reserve aangelegd die in september 2017 eventueel zal worden aangesproken.

“De deelnemende landbouwers maken door hun bovenwettelijke inspanningen vaak hogere onkosten die zij niet altijd via de marktwerking en de prijs voor hun product vergoed zien”

“In de eerste plaats wil ik veehouders waarderen voor de extra en bovenwettelijke inspanningen die zij leveren, bijvoorbeeld de varkenshouders die hun antibioticagebruik registreren en vergelijken met andere bedrijven, of de melkveehouders die het certificaat ‘Integrale Kwaliteitszorg Melk’ behalen. De deelnemende landbouwers maken hierdoor vaak hogere onkosten die zij niet altijd via de marktwerking en de prijs voor hun product vergoed zien”, verklaarde de minister.

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken