Startpagina Varkens

Geen algemeen afschot, landbouwers opgevolgd

Op een breed overleg met alle actoren is vrijdag op het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een stand van zaken opgemaakt na de vaststelling van twee everzwijnen met Afrikaanse varkenspest in de gemeente Etalle (provincie Luxemburg). Er komt geen algemene afschot van everzijnen in België zoals gevraagd door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en tientallen kleinere (bio)-houders en grotere varkensbedrijven worden systematisch opgevolgd door het FAVV.

Leestijd : 3 min

In de beschermingszone van 10 kilometer rond de haard worden 67 varkenshouders systematisch opgevolgd door het FAVV. "Dat zijn varkensbedrijven en varkenshouders die worden gevolgd door het FAVV", zegt woordvoerster Dorine Van Geert. Het is niet zo dat bij alle 67 varkenshouders stalen zijn genomen, wij volgen deze varkenshouderijen systematisch op, licht Van Geert toe. Volgens Paul Cerpentier, ondervoorzitter van ABS die het overleg bijwoonde, betreft het een 60-tal kleinere (bio)houders en vijf grotere varkensbedrijven. Ook de afvoer van varkens wordt door het FAVV gemonitord. Naast de landbouwsector zaten volgens Paul Cerpentier vertegenwoordigers van slachthuizen, veevoederfabrikanten, de handel (Comeos), Natuur en Bos en jachtverenigingen rond de tafel.

Export binnen EU in orde

Met de huidige maatregelen ziet hij niet direct een probleem voor de export van Belgisch varkensvlees binnen de EU. Naar schatting blijft 90 % van het uitgevoerde varkensvlees blijft in Europa, waarvan het overgrote deel binnen de EU. Bestemmingen verder weg zijn onder meer China, Zuid-Korea en Australië. Maandag is nieuw Vlaams-Waals landbouwoverleg gepland. Voorlopig is er geen sprake van een gecoördineerde algemene afschot van everzwijnen in België, aldus Cerpentier.

Eerder waarschuwden enkele experts al dat een algemeen afschot de zaak mogelijk erger maakt. Ze roepen zelfs op tot een jachtverbod, omdat de dieren 18 maanden na te zijn gedood nog het virus kunnen overdragen.

De uitbraak van Afrikaanse pest heeft ook gevolgen voor wandelaars. De Service Public de Wallonie wil hen aan de boscode houden: verplicht op de wegen en paden blijven en honden aan de lijn houden.

EU stuurt hulp

Er wordt dit weekend een Europees veterinair expertenteam ingezet om de Belgische autoriteiten te helpen bij het beteugelen van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Dat heeft een woordvoerster van de Europese Commissie vrijdag gezegd. Eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis pleegt maandag overleg met de betrokken federale en regionale ministers.

De Commissie staat volgens woordvoerster Anca Padudara in nauw contact met de Belgische autoriteiten sinds is bevestigd dat twee everzwijnen besmet raakten met de Afrikaanse varkenspest. "Ze hebben verzocht om een team van experts en dat team zal dit weekeinde ingezet worden", zo deelde ze mee.

De woordvoerster wees erop dat België uitvoering moet geven aan de maatregelen die zijn vastgelegd in de Europese strategie tegen de Afrikaanse varkenspest. Die strategie omvat onder meer een totaal jachtverbod in het betrokken gebied, een strikte beperking van de toegang tot het gebied en het actief opsporen van karkassen.

De Commissie wijst erop dat deze maatregelen om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te verhinderen in de zomer van 2017 met succes zijn toegepast in Tsjechië, waar de ziekte ook werd vastgesteld bij wilde everzwijnen. "Het onder controle houden van de ziekte zal sterk afhankelijk zijn van de correcte toepassing van de Europese wetgeving door de Belgische autoriteiten", klinkt het.

Maandag bespreekt eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis de situatie met de federale en regionale landbouwministers. De Litouwer beklemtoonde vrijdag op Twitter het belang van sensibilisering, zowel van degenen die actief zijn in de landbouwsector als van het bredere publiek.

BELGA

Lees ook in Varkens

Vakmanschap bij KI Bax rendeert

Varkens Voor de fokwaardeschattingen van dit seizoen werd beer Duiker van het Velpenhof van KI Bax, Weelde (fokker Bavo Vandebroeck, Kortenaken) aangeduid als beer in de kijker.
Meer artikelen bekijken