Startpagina Vleesvee

Herkomst van een derde van het rundvlees in onze supermarkten onbekend

Een derde van het rundvlees dat een Belgisch (kwaliteits)label heeft en in onze supermarkten ligt, is niet te traceren. Dat blijkt uit een onderzoek van Febev, de Federatie van Belgisch Vlees, dat VRT NWS kon inkijken. Het eigen kwaliteitslabel Belbeef, dat garant staat voor correct gekweekt Belgisch rundvlees, blijkt volgens VRT dus onbetrouwbaar. Volgens het Algemeen Boerensyndicaat zijn veehouders opnieuw slachtoffer. De organisatie blijft achter Belbeef staan.

Leestijd : 3 min

De herkomst van rundvlees zou duidelijk moeten zijn op basis van het oornummer dat elk geslacht rund krijgt en dat verwerkt zit in een lotnummer op de verpakkingen in supermarkten. De slachthuizen moeten van elk rund het oor bijhouden om de traceerbaarheid te garanderen, maar dat gebeurt niet altijd.

Nochtans garandeert Belbeef, een kwaliteitslabel van Febev, de consument wel dat hij een stuk vlees eet van een Belgisch rund. Om te controleren of het systeem werkt, voerde Febev een traceerbaarheidsoefening uit. Via DNA-staalafnames van het vlees in de winkelrekken kunnen ze achterhalen of de overeenkomstige codes ook effectief hetzelfde vlees bevatten. De resultaten waren ontstellend. Eerst en vooral bleken niet alle oren beschikbaar van de 34 afgenomen stalen (terwijl dat eigenlijk een verplichting is). Slechts bij 18 ervan bleken de oren beschikbaar, en bij slechts 12 daarvan was er een match.

Uit controles van het federaal voedselagentschap (FAVV) blijkt ook dat er in de slachthuizen bij 23 % van de ongunstige controles een probleem is met de etikettering en traceerbaarheid. In de snijzalen, waar het geslachte vlees naartoe gaat, loopt dat zelfs op tot 38 %. In de vrieshuizen, waar vlees naartoe gaat voor verdere verwerking tot bijvoorbeeld diepvriesmaaltijden, loopt dat op tot maar liefst 54 %. Volgens VRT is Colruyt op de hoogte van de problemen, maar wordt het Belbeef-vlees er wel nog verkocht. Het is niet duidelijk of andere supermarkten op de hoogte waren, maar ook in Delhaize wordt het vlees nog verkocht. Het FAVV heeft amper op de resultaten gereageerd, meldt VRT nog.

Veehouders opnieuw het slachtoffer

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) reageert geschrokt. Juist omdat de rundvleessector zo erg belaagd wordt door zovele ‘anti-vlees organisaties’ en om paal en perk te stellen aan fraudepraktijken bij de vleesverwerking is een kwaliteitsborgingssysteem als Belbeef van onschatbare waarde, zegt de organisatie in een reactie. Daarbij merkt de organisatie op dat het de raad van bestuur van Belbeef zelf is die op aangeven van de landbouwers een interne doorlichting heeft georganiseerd om de traceerbaarheid te controleren binnen de Belbeef-keten.

Uit dit onderzoek is inderdaad gebleken dat er fouten en gaten vastgesteld worden vanaf het slachten van de runderen, stelt algemeen secretaris Guy Depraetere van ABS vast. Depraetere dubbelt als ondervoorzitter van Belbeef. In een verklaring zegt hij dat de uitkomst van het onderzoek niet noodzakelijk betekent dat er fraudepraktijken toegepast worden, maar dat de lijn van traceerbaarheid niet steeds kan doorgetrokken worden tot het vlees in de winkelrekken. Het is volgens hem de bedoeling dat deze toets meer klaarheid geeft over de zwakke punten van het systeem en dat uiteindelijk maatregelen genomen worden om de traceerbaarheid te kunnen doortrekken tot het verkooppunt.

Depraetere noemt het jammer dat tegenstanders van het Belbeef-label nu proberen het label onderuit te halen met ‘foutieve en uit de context-gehaalde berichtgeving’. Voor veehouders betekent de affaire opnieuw imagoschade, terwijl op hun bedrijven zelf de kwaliteitsborging optimaal verloopt. ABS blijft het Belbeef-label verdedigen maar vraagt aan de schakels na de rundveehouders om zich professioneel te tonen. ‘Het is duidelijk dat het Belbeef-label moet in staat zijn om de consument voldoende vertrouwen te geven in het Belgisch rundvlees qua herkomst, qua voedselveiligheid, qua dierenwelzijn, qua kwaliteit’, heet het.

‘Het is een uniek systeem dat fel in contrast staat met het ingevoerde vlees waar nauwelijks garanties tegenover staan. Het aspect traceerbaarheid moet daarom onverkort de leidraad zijn binnen gans de Belbeef-kwaliteitsgarantie’, besluit de organisatie.

Centrale aanpak: sjoemelen

Beleidsmedewerker Laurens De Meyer van Beter Leefmilieu toont zich andere recente vleesfraudezaken op Twitter minder optimistisch. “Na de problemen met houdbaarheidsdata en mesttransporten komen bedenkelijke praktijken bij traceerbaarheid naar boven. Binnen de dierlijke sector is er één centrale aanpak: sjoemelen.”

Belga-Landbouwleven

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken