Startpagina Varkens

Uitbreiding zone na twee positieve gevallen Afrikaanse varkenspest

Op 8 januari 2019 werden twee nieuwe AVP gevallen bevestigd bij everzwijnen in het westelijk deel van de Versterkte Observatiezone (Europese Zone I). Dit heeft als gevolg dat de zonering werd herbekeken, en dat ook Frankrijk denkt aan extra maatregelen. Verhoogde waakzaamheid blijft noodzakelijk.

Leestijd : 3 min

Sinds 13 september 2018 werd een totaal van 1.052 everzwijnen bemonsterd waarvan 883 afkomstig van het besmette gebied. Hiervan werden 345 kadavers positief bevonden voor Afrikaanse Varkenspest (persbericht Kabinet Minister Collin van 17 januari 2018).

Op 8 januari 2019 werden twee nieuwe AVP gevallen bevestigd bij everzwijnen in het westelijk deel van de Versterkte Observatiezone (Europese Zone I). Tot dusver waren alle AVP gevallen in dode everzwijnen gelegen in de kernzone (Europese Zone II). De bevestiging van deze twee nieuwe gevallen in het westelijk deel van Versterkte Observatiezone was, ondanks de omheiningen, in zekere mate te verwachten, gezien de sterke tendens van spreiding van de ziekte naar het westen toe.

Even gevolgen voor de jacht

Naar aanleiding van deze ontdekking werd de jacht in dit deel van de Versterkte Observatiezone onmiddellijk stilgelegd en werd tegelijkertijd een intensieve zoektocht naar mogelijke andere dode everzwijnen in de omgeving opgestart. De resultaten van deze zoektocht die nu reeds afgerond is, hebben geen nieuwe positieve gevallen aan het licht gebracht. De jacht in het westelijke deel van de Versterkte Observatiezone werd dan ook weer intensief hernomen. Hoewel dit goed nieuws er dus op zou kunnen wijzen dat de positieve gevallen eerder sporadisch waren, mag de reële mogelijkheid van spreiding van de ziekte verder naar het westen toe niet genegeerd worden.

Verandering Europese en Waalse zonering

De bevestiging van de twee positieve gevallen in everzwijnen in de Versterkte Observatiezone heeft uiteraard ook gevolgen voor de Europese en Waalse zonering.

De Europese zones I en II werden beiden uitgebreid naar het westen waarbij de zone II nu helemaal tot aan de grens loopt met Frankrijk (uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie gestemd op 16 januari 2019 - zie kaarten). De aangepaste Europese zonering houdt geen gevolgen in voor de gedomesticeerde varkens.

Kaart 1: de aangepaste “deelzones” huidig gedefinieerd door het Waals Gewest
Kaart 1: de aangepaste “deelzones” huidig gedefinieerd door het Waals Gewest

Kaart 2: de aangepaste Europese zonering naar aanleiding van beslissing van de EU gestemd op 16 januari 2019
Kaart 2: de aangepaste Europese zonering naar aanleiding van beslissing van de EU gestemd op 16 januari 2019

De aanpassing van de operationele Waalse zonering bestaat uit de uitbreiding van de buffer- en bewakingszones. Meer informatie betreffende de maatregelen in deze zones zijn terug te vinden via volgende link (http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine ). Naast de verschillende jachttechnieken en de plaatsing van vallen (in de buffer en de versterkte observatiezone) om de populatie van de everzwijnen sterk te verminderen, wordt ook een tweede omheining gebouwd in het westelijke deel van de Versterkte observatiezone.

Frankrijk neemt maatregelen

De recente gebeurtenis heeft ook Frankrijk aangezet tot het nemen van dringende bijkomende maatregelen ter voorkoming van spreiding van de ziekte naar Frankrijk. In dit kader heeft op 11 januari 2019 een overleg plaats gevonden tussen de Franse Minister van landbouw Didier Guillaume en de Waalse Minister Collin. Naar aanleiding van dit bezoek is Frankrijk overgaan tot het wettelijk instellen van een Versterkte Observatiezone en Observatiezone (met bijhorende maatregelen) die respectievelijk op 3 en 10 km van de Belgische grens gelegen zijn. Er werd ook besloten om een omheining te plaatsen die zal aansluiten op de nieuwe omheining gelegen in de Versterkte Observatiezone in België. Eens deze omheining geplaatst is, wil Frankrijk zo snel mogelijk overgaan naar een totale uitroeiing van de everzwijnenpopulatie binnen deze omsloten zone, ook wel “de witte zone” genoemd. U vindt meer informatie terug over de genomen maatregelen in deze zones via volgende link : https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-le-detail-des-mesures-de-prevention

Alle varkenshouderijen in België zijn overigens vrij van AVP. Het verhoogd passief toezicht van de varkensbedrijven (bloedname voor het testen van AVP bij het instellen van een behandeling) blijft nog steeds van kracht en een verhoogde waakzaamheid van alle actoren binnen de varkenssector is geboden.

Lees ook in Varkens

De omschakeling naar hybride zeugen was een investering in gezondheid

Varkens Hoewel Dieter Vanluchene een grote voorstander was van eigen varkensselectie en -fokkerij, moest hij die knop omdraaien. “De resultaten waren niet meer zoals voorheen. Er liep duidelijk wat mis bij onze eindproducten.” Sinds hij in 2021 koos voor hybride zeugen verbeterden zowel de gezondheid van de dieren als de productieresultaten.
Meer artikelen bekijken