Startpagina Bieten

Dankzij Betaseed genetica verbetert Limagrain België de ontwikkeling van suikerbieten

In acht jaar tijd is het Betaseed-assortiment in ons gebied verder gegroeid. Wat betreft het marktaandeel staat het bedrijf nu op de tweede plaats op het podium. De groei wordt door Limagrain België toegeschreven aan de uitstekende genetica van zijn Amerikaanse partner.

Leestijd : 5 min

Vóór de overname door de Franse coöperatieve groep Limagrain op 19 juli 2009, was het familiebedrijf Clovis Matton al actief in verkoop van suikerbietenzaden. "De nieuwe entiteit Limagrain België moest toen nieuwe partners vinden en zo ontstond in de zomer van 2010 een samenwerking met het Amerikaanse zaadbedrijf Betaseed, dat zijn activiteiten startte in Europa - België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk -" legt directeur marketing en strategie Marc Ballekens uit. Sindsdien heeft Betaseed zijn omzet in de EU verder verhoogd, vooral in Nederland, waar het een marktaandeel van 45% heeft.

Betaseed Breeding House, dat gevestigd is in Shakopee, Minnesota (een staat in het middenwesten van de Verenigde Staten) is opgericht in 1970 en houdt zich al zo'n 40 jaar uitsluitend bezig met genetische verbetering en de productie van suikerbietenrassen. Dit zaadbedrijf is ook al meer dan 10 jaar de onbetwiste marktleider in Noord-Amerika, met bijna 70% van de verkoop via twee commerciële merken. De onderneming heeft 150 voltijdse werknemers in dienst, van wie een derde zich toelegt op onderzoek, en 200 seizoenarbeiders. Er zijn vier onderzoeksstations, twee productievestigingen en een centraal kantoor.

"Met een Amerikaanse genenpool en een Europese genenpool ontwikkelt deze partner variëteiten die aangepast zijn aan alle bietenteeltgebieden in de wereld, inclusief hybriden die voldoen aan de behoeften van onze markt.”

Voortgezette groei van het marktaandeel

Limagrain België lanceerde met deze nieuwe partner in november-december 2010 zijn eerste bietencampagne. De eerste zaden van twee Betaseed variëteiten - één resistent tegen rhizomanie en de andere met een dubbele resistentie rhizomanie + nematoden - werden in België gezaaid in het voorjaar van 2011. "Het assortiment is snel uitgebreid en heeft onmiskenbaar succes gekend, want acht jaar later vertegenwoordigt het bijna 30% van de totale bietenzaadmarkt in ons land, wat ons naar de tweede plaats in deze markt stuwt", vervolgt Ballekens.

Hoe kan deze snelle doorbraak in België verklaard worden?

Ballekens: "De snelle groei van ons assortiment onder telers is grotendeels te danken aan de uitstekende genetica die Europa en de Verenigde Staten met elkaar verbindt. De zeer hoge ziekteresistentie van de rassen die wij op de markt brengen, is voornamelijk te danken aan het onderzoek van Betaseed in de Verenigde Staten, terwijl de opbrengst en de verbetering van het suikergehalte meer het resultaat zijn van de Europese activiteiten van de veredelaar. De Amerikaanse bietentelers worden inderdaad gedeeltelijk geconfronteerd met dezelfde schimmelziekten als in ons land. Dit is met name het geval bij cercospora, waarvan bekend is dat het de meest schadelijke ziekte is. In sommige Noord-Amerikaanse staten oefent deze laatste zo'n druk uit dat boeren ‘gedwongen’ worden om zes keer - of zelfs meer - te behandelen. Vandaar de inspanningen op vlak van genetische resistentie tegen deze ziekte en het verkrijgen van hoogwaardig plantaardig materiaal.”

De Betaseed selectie richt zich op het verbeteren van drie parameters: suikeropbrengst, ziekteresistentie en financieel rendement, door middel van een hoog suikergehalte eerder dan wortelopbrengst.

Rassenselectie als reactie op een moeilijkere context

"In een tijd waarin in ons land, maar meer in het algemeen in Europa, de rentabiliteit van de bietenteelt onder drievoudige druk staat - economisch, met de daling van de prijzen in de afgelopen jaren, ecologisch, met sterke reglementaire beperkingen op de beschikbaarheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook klimatologisch, met meer parasitisme en plagen, en agronomisch - pathogenenresistentie - is er zonder goede genetica, geen redding", constateert Ballekens opnieuw.

Hoge ambities in alle drie de marktsegmenten

De bietenzaadmarkt in België is onderverdeeld in drie categorieën op basis van ziekteresistentie: rassen die resistent zijn tegen rhizomanie (37% in 2018), rassen met dubbele resistentie tegen rhizomanie + rhizoctonia (9%), en rassen met resistentie tegen rhizomanie + nematoden (54%).

Terwijl de marktaandelen van rhizoctoniaresistente rassen de laatste jaren onveranderd zijn gebleven, is de verkoop van nematodenresistente rassen gestaag toegenomen. Het is waar dat KBIVB-IRBAB de schadelijkheid van de plaag heeft aangetoond, zelfs bij geringe aanwezigheid in de bodem, en dat de planters er nu meer aandacht aan besteden. Deze markt zal zich dus blijven uitbreiden, aldus onze gesprekspartner. Vooral omdat alle zaadbedrijven tegenwoordig dit soort rassen aanbieden.

Nieuwe variëteiten

voor dit voorjaar

Wannes Dermaut, verkoopmanager suikerbieten bij Limagrain België, geeft commentaar op de nieuwe producten voor dit voorjaar in de drie bovengenoemde markten.

Rhizomanie

Twee nieuwe producten zijn beschikbaar voor het voorjaar:

- BTS 3955: de nummer één van deze nieuwe variëteiten. Het heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van BTS 110. Het wordt de nieuwe variëteit in 2019 in het anti-rhizomaniegamma van Limagrain. Het wordt beschreven als suikerrijk, met een uitstekende bodembedekking, goede weerstand tegen cercospora en een hoog financieel inkomen. En het onderscheidt zich ook door zijn lichtgroene bladeren en kleine blaadjes;

- BTS 2385: in de KBIVB-IRBAB-proeven van 2018 bevindt dit in Frankrijk geregistreerde ras zich 100% in vergelijking met de getuigerassen op wortelopbrengst, suikergehalte en financieel inkomen. Wannes Dermaut bemerkte ook zijn zeer lage bodemtarra, zijn goede resistentie tegen echte meeldauw en cercospora en zijn goede gedrag onder hoge rhizomaniedruk (inclusief type 2, dat zorgwekkend is in Nederland en Frankrijk).

Rhizomanie + nematoden (N)

Met een hoog suikergehalte en financieel inkomen en een goede resistentie tegen bladziekten, werd BTS 990 vorig jaar het meest gezaaid in ons land, van alle rassencategorieën samen. Het vertegenwoordigde 12.000 eenheden op een totaal van 70.000 verkochte zaadeenheden in het land. "Met een financieel inkomen dat iets hoger ligt dan de eerstgenoemde, en een goede bodembedekking, is de recente variëteit BTS 4860 N beschikbaar om de opvolging te verzekeren. De lancering wordt dit voorjaar verdergezet voor een aantal klanten en het heeft een mooie toekomst in het verschiet." Twee nieuwe kenmerken versterken deze niche:

- BTS 3305 N: een evenwichtig ras, met zeer weinig schieters , lage bodemtarra, een zeer goede resistentie tegen cercospora en echte meeldauw;

- BTS 3480 N: bijzonder suikerrijk, met een goede ziekteresistentie (zeer goed tegen roest) en weinig schieters;

Wannes Dermaut wees erop dat bij alle variëteiten met een dubbele resistentie rhizomanie + nematoden voortaan, de naam (nummers) wordt beëindigd met een N.

Rhizoctonia (RHC)

BTS 605 is de variëteit in het gamma, dat vorig jaar de best verkochte was in België. Nieuw is BTS 4190 RHC (RHC vervolledigt ook de benaming van variëteiten met dubbele resistentie rhizomanie + rhizoctonia). "Het is een zeer efficiënte variëteit. Het wordt gekenmerkt door uitstekende financiële prestaties, hoog suikergehalte, en een rhizoctoniaresistentie die superieur is ten opzichte van BTS 605. Het is zelfs geschikt voor percelen met een hoge rhizoctoniadruk.

Interview door M. de N.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken