Startpagina Bieten

Bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden

Het Bieteninstituut, Kbivb, meldt dat de bladziekten in suikerbietvelden verder toenemen. Vorige week werd de drempel voor Cercospora in 17 van de 74 velden bereikt.

Leestijd : 1 min

Ook roest, witziekte en Ramularia werden geregeld waargenomen. Verwacht wordt dat het aantal velden met bladziekten verder zal toenemen.

Het wordt sterk aangeraden om na te kijken of de drempel in de bietenpercelen al dan niet werd overschreden door 50 bladeren, willekeurig bemonsterd over het perceel, zorgvuldig te bekijken.

De drempels voor de verschillende ziekten zijn:

- Cercospora of Ramularia: 5% aangetaste bladeren;

- Witziekte of Roest: 15% aangetaste bladeren.

Bespuitingen uitvoeren voor de drempel bereikt wordt, is niet aangeraden !

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Kbivb

Lees ook in Bieten

Van op het veld tot in de fabriek de impact op het milieu verkleinen

Bieten De bieten- en suikersector denkt niet alleen na over economische kwesties, maar ook over zijn impact op het milieu. Zowel op het veld als in de fabriek zijn al veel inspanningen geleverd, maar die moeten gevolgd worden door verdere maatregelen om aan de verwachtingen van de samenleving en de politiek te voldoen. Van de wortel tot het suikerklontje zullen alle actoren de handen ineen moeten slaan, om ervoor te zorgen dat de praktijken van de toekomst goed scoren op het vlak van ecologische duurzaamheid.
Meer artikelen bekijken