Bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden

De bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden.
De bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden. - Foto: TD

Ook roest, witziekte en Ramularia werden geregeld waargenomen. Verwacht wordt dat het aantal velden met bladziekten verder zal toenemen.

Het wordt sterk aangeraden om na te kijken of de drempel in de bietenpercelen al dan niet werd overschreden door 50 bladeren, willekeurig bemonsterd over het perceel, zorgvuldig te bekijken.

De drempels voor de verschillende ziekten zijn:

- Cercospora of Ramularia: 5% aangetaste bladeren;

- Witziekte of Roest: 15% aangetaste bladeren.

Bespuitingen uitvoeren voor de drempel bereikt wordt, is niet aangeraden !

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Kbivb

Meest recent

Meest recent