Startpagina Bieten

Bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden

Het Bieteninstituut, Kbivb, meldt dat de bladziekten in suikerbietvelden verder toenemen. Vorige week werd de drempel voor Cercospora in 17 van de 74 velden bereikt.

Leestijd : 1 min

Ook roest, witziekte en Ramularia werden geregeld waargenomen. Verwacht wordt dat het aantal velden met bladziekten verder zal toenemen.

Het wordt sterk aangeraden om na te kijken of de drempel in de bietenpercelen al dan niet werd overschreden door 50 bladeren, willekeurig bemonsterd over het perceel, zorgvuldig te bekijken.

De drempels voor de verschillende ziekten zijn:

- Cercospora of Ramularia: 5% aangetaste bladeren;

- Witziekte of Roest: 15% aangetaste bladeren.

Bespuitingen uitvoeren voor de drempel bereikt wordt, is niet aangeraden !

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Kbivb

Lees ook in Bieten

Betaseed wil meer doen dan alleen zaden leveren

Bieten Net voor het jaareinde van 2023 stond Nele Bonte, technisch adviseur Betaseed, met de vakpers stil bij de actualiteiten in de suikerbietteelt en bij de innovaties die Betaseed het komende jaar te presenteren heeft.
Meer artikelen bekijken