Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020

Het Departement voor Mobiliteit waarschuwt dat de papierwinkel voor nieuwe landbouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2020 worden aangekocht, zijn veranderd.
Het Departement voor Mobiliteit waarschuwt dat de papierwinkel voor nieuwe landbouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2020 worden aangekocht, zijn veranderd. - Foto: TD

De nieuwe eisen hebben als doel om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving. De nieuwe eisen zijn van toepassing op tractoren op wielen (categorie T), tractoren op rupsbanden (categorie C), aanhangwagens (categorie R) en verwisselbare getrokken machines (categorie S). De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op volledig gedragen landbouwmachines (zoals rotoreggen, frezen, …) en zelfrijdende landbouwmachines (zoals maïshakselaars, maaidorsers, zelfrijdende sproeimachines en gewassenoogstmachines, …).

Nieuwe regels

Nieuwe tractoren op wielen en rupsbanden, aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines moeten vanaf 1 januari 2020 niet langer een PVB of PVG, maar een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) aan boord hebben. Dat document moet steeds door de verkoper worden afgeleverd. Wie dat niet heeft, kan een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen waarbij het voertuig een reeks testen moet doorlopen en aan verschillende technische vereisten moet voldoen. Na afloop ontvangt de eindgebruiker een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC).

Nieuwe tractoren op wielen en rupsbanden en aanhangwagens moeten daarnaast een geldig keuringsbewijsaan boord hebben. Dat geldt ook voor verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb). Nieuwe verwisselbare getrokken machines met een snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moeten niet over een geldig keuringsbewijs beschikken omdat die voertuigen niet naar de technische keuring moeten.

Wijzigingen per categorie

Tractoren op wielen (categorie T) en rupsbanden (categorie C):

Wat verandert: om een nieuwe tractor op wielen of rupsbanden vanaf 1 januari 2020 in te kunnen schrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) is vanaf dan niet langer een PVG nodig, maar een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) volgens EU 167/2013.

Tractoren op wielen of rupsbanden moeten nog altijd naar de technische keuring voor eerste ingebruikname. Afhankelijk van het gebruik moet de tractor ook naar de periodieke keuring. Dat geldt bijvoorbeeld voor tractoren met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Tb) en tractoren die zijn ingeschreven voor het vervoer voor derden.

Aanhangwagens (categorie R):

Wat verandert: om een nieuwe aanhangwagen vanaf 1 januari 2020 in gebruik te nemen, is vanaf dan niet langer een PVG nodig, maar een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) volgens EU 167/2013.

Veek zaken blijven ongewijzigd. Aanhangwagens hebben nog steeds een geldig keuringsbewijs nodig. Aanhangwagens met een maximale snelheid tot 40 km/uur (categorie Ra) moeten enkel naar de eenmalige keuring voor eerste ingebruikname. Aanhangwagens met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Rb) moeten jaarlijks naar de technische keuring. Inschrijving bij de DIV is niet nodig, behalve als de aanhangwagen ingeschreven wordt voor het vervoer voor derden.

Verwisselbare getrokken machines (categorie S):

Wat verandert: om een nieuwe verwisselbare getrokken machine vanaf 1 januari 2020 in gebruik te nemen, is vanaf dan niet langer een PVB nodig, maar een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) volgens EU 167/2013. Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moeten, zoals tot nu het geval was, niet naar de technische keuring, ook niet naar de eenmalige keuring voor eerste ingebruikname.

Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb) moeten vanaf nu naar de keuring voor eerste ingebruikname, en daarna jaarlijks naar de technische keuring. Inschrijving bij de DIV is niet nodig.

Geen COC of IGC?

Wie vanaf 1 januari 2020 bij aankoop of eerste ingebruikname van de verkoper geen Europees gelijkvormigheidsattest (COC) heeft ontvangen en ook niet beschikt over een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) moet zo een document alsnog aanvragen. Dat kan via de verkoper. Kan die geen COC of IGC afleveren? Dan moet hij via de fabrikant een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen bij de technische dienst voor landbouwvoertuigen (ESTL).

Meer informatie over (tweedehands)landbouwvoertuigen, de nieuwe eisen, het gelijkvormigheidsattest en de individuele goedkeuringsprocedure vindt u op www.vlaanderen.be/landbouwvoertuigen.

Meest recent

Meest recent