Startpagina Vleesvee

Minister weigert vergunning kalverstal Fatimalaan

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de bouw van een kalverstal in de Fatimalaan in Pulle in beroep geweigerd. De buurtbewoners reageren tevreden. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

Leestijd : 2 min

Eind 2018 raakte bekend dat een landbouwer uit Broechem een omgevingsvergunning had aangevraagd voor het bouwen van een kalverstal voor 834 dieren met inpandige woning in de Fatimalaan in Pulle. Bezorgde omwonenden organiseerden toen een informatieavond in de kantine van KFC Pulle. Ze zagen de komst van een intensief veeteeltbedrijf op die locatie niet zitten. Na een administratieve fout moest een nieuwe vergunningsaanvraag worden ingediend. Bovenop de 44 oorspronkelijke bezwaarschriften werden nog nieuwe bezwaren verzameld.

Midden 2019 raakte bekend dat de kalverstal, ondanks het negatieve advies van de gemeente, toch gedeeltelijk werd vergund door de provincie. Dit tot onvrede van de buurt. Maar ook de boer was ongelukkig omdat zijn inpandige bedrijfswoning werd geweigerd. Kalveren vetmesten en intussen zeven kilometer verder in Broechem wonen is onmogelijk, zei hij toen.

In de beroepsprocedure werd nu het volledige dossier geweigerd, dus ook de bouw van de stal. Volgens N-VA-gemeenteraadslid Tom Van Bergen vond de minister het aspect geurhinder onvoldoende onderzocht. “Anderzijds werd eerder al een negatief advies gegeven voor de bouw van de inpandige woning, omdat het betrokken landbouwbedrijf al een bedrijfswoning heeft in Broechem. Vermits de aanvraag voor de woning één en ondeelbaar is met de aanvraag voor de kalverstal, krijgt het volledige dossier nu geen groen licht.”

Voor aanvragers Nick en Lotte Jacobs, een jong landbouwersstel met kindjes, komt de weigering totaal onverwacht. Ze wilden de kalverstal bouwen zodat Lotte mee in het bedrijf kon komen werken. “Ik heb het zelf dinsdagochtend online moeten lezen”, zegt Nick. “Voor ons komt het als een verrassing. Geen enkel bezwaar was gegrond verklaard. Vanuit Brussel werd altijd positief geadviseerd. Ik zal het eerst nog verder moeten bestuderen om te zien hoe dit zo’n rare wending heeft kunnen nemen.”

De akker die het gezin kocht met de bedoeling daar zijn nieuwe kalverstal met bedrijfswoning te zetten, zal voorlopig wellicht verder als grasland gebruikt worden, zoals de voorbije twee jaar.

Gazet van Antwerpen

Lees ook in Vleesvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken