Startpagina Varkens

Teller van everzwijnen die positief hebben getest op AVP staat op 832

De laatste positieve beenderen van een met Afrikaanse Varkenspest (AVP) besmet everzwijn dateren van 21 februari. In ons land lijkt AVP onder controle. “Het is echter uiterst belangrijk dat iedereen waakzaam blijft, want het risico is nog niet van de baan en een heropflakkering van de ziekte is mogelijk”, stelt het FAVV. Een stand van zaken.

Leestijd : 3 min

Het is nu iets meer dan anderhalf jaar geleden dat Afrikaanse varkenspest (AVP) werd ontdekt bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. Het is dankzij de strenge maatregelen die gezamenlijk en in nauwe samenwerking tussen het Waals Gewest (wilde dieren) en het FAVV (gedomesticeerde dieren) werden genomen, dat we de ziekte tot een klein deel van het zuiden van deze provincie hebben kunnen beperken en onze varkenshouderijen vrij van de ziekte hebben kunnen houden.

Bijna 5.000 everzwijnen getest

Het herstel van de status van vrij van Afrikaanse varkenspest voor alle varkensachtigen in België (deze status is behouden voor de gedomesticeerde varkens) op Europees en OIE-niveau kan pas 1 jaar na het laatste positieve geval worden verkregen, een termijn die misschien, maar zonder enige garantie, kan worden verkort indien het gaat om oude beenderen.

Op 2 maart 2020 waren 4.879 everzwijnen getest, waarvan 832 positief bleken, allemaal binnen het besmette gebied dat door de Europese wetgeving is afgebakend. “De situatie is de afgelopen maanden gestabiliseerd. Immers, sinds 11 augustus 2019, datum van het laatste zogenaamde "vers" geval, werden slechts vijf nieuwe positieve everzwijnen gevonden en het waren de beenderen ervan. De laatste positieve beenderen werden op 21 februari van dit jaar aangetroffen”, stelt het FAVV.

Kaart met vindplaats positieve gevallen, toestand 9 maart.
Kaart met vindplaats positieve gevallen, toestand 9 maart. - Foto: FAVV-Wallonië

Voor onze gedomesticeerde varkens besteedt het FAVV bijzondere aandacht aan de handhaving van een hoog niveau van waakzaamheid en aan de versterking van de bioveiligheidsmaatregelen. Dit geldt zowel voor varkenshouderijen als voor de particulieren die gezelschapsvarkens of varkens voor eigen consumptie houden.

Het Agentschap herinnert de houders en dierenartsen eveneens aan het belang en de verplichting van de varkenshouders om geen enkele medische behandeling op te starten alvorens een dierenarts in te schakelen. Deze laatste is verplicht bij ten minste drie varkens monsters te nemen voor analyse op Afrikaanse varkenspest, ongeacht de symptomen. In geval van sterfte kan het kadaver, in plaats van een monster, naar ARSIA of DGZ worden gebracht voor autopsie. Deze tests zijn essentieel om eventuele insleep van het virus in onze bedrijven zo vroeg mogelijk op te sporen.

12 km van grens met Duitsland

Het is uiterst belangrijk dat iedereen waakzaam blijft, want het risico is nog niet van de baan en een heropflakkering van de ziekte is mogelijk. Bovendien blijft de ziekte zeer aanwezig en verspreidt zich naar andere gebieden van Europa van oost naar west (in het westen van Polen zijn nu op slechts 12 km van de grens met Duitsland positieve everzwijnen gevonden). Zelfs als we eenmaal vrij van de ziekte zijn (hopelijk), blijft het risico bestaan. Daarom blijven het FAVV en de Gewesten samenwerken om alle betrokkenen bij deze bestrijding te informeren en te sensibiliseren. “Alleen met de hulp van iedereen is het mogelijk om deze ziekte voor eens en altijd in ons land uit te roeien en te voorkomen dat ze daarna opnieuw wordt geïntroduceerd.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken