Startpagina Covid 19

Zorgboerderijen tijdens de coronacrisis

Sinds maandag 18 mei konden zorgboerderijen met zorggasten vanuit welzijn beperkt heropstarten. Schoolvervangende trajecten op de zorgboerderij kunnen opstarten vanaf 25 mei, maar daar zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. Tijdens de coronacrisis was het voor de meesten niet gemakkelijk emotioneel gezien. Hoogstens 5 % zou financieel het moeilijker hebben gekregen.

Leestijd : 2 min

Zorgboerderijen hebben een belangrijke plaats gekregen in de Vlaamse zorg. Echter, anders dan bij verpleegkundigen, zijn de zorgactiviteiten in zorgboerderijen sinds 13 maart volledig stopgezet. Het gaat om 979 zorgbedrijven, waarvan 64% professionele landbouwbedrijven. Bij de andere 36% gaat het niet om landbouwbedrijven, maar om dierenasielen, maneges, enzovoort die ook zorg op zich nemen. Het gaat veelal om vennootschappen, maar ook om vzw’s en soms zelfs om particulieren.

Coördinator van Steunpunt Groene Zorg, Willem Rombaut geeft aan dat de organisatie in het begin veel vragen binnenkreeg over wat te doen met de coronacrisis. “Niet alleen van zorgboerderijen, maar ook van hulpverleners. We moesten strikt zijn: alle activiteiten moesten worden stopgezet. Voor veel zorggasten was dat moeilijk, want het geeft veel afwisseling en iets actief om te doen. We hebben de zorgbedrijven wel via onze nieuwsbrief aangemoedigd om contacten te onderhouden. Met een bericht, foto of filmpje betrek je de zorggasten nog bij de werking. De meeste zorgboerderijen hebben dat ook wel gedaan.”

Coördinator van Steunpunt Groene Zorg, Willem Rombaut.
Coördinator van Steunpunt Groene Zorg, Willem Rombaut.

Sinds maandag 18 mei konden zorgboerderijen met zorggasten vanuit welzijn beperkt heropstarten. Schoolvervangende trajecten op de zorgboerderij kunnen opstarten vanaf 25 mei, maar daar zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. Meer info hierover lees je op www.groenezorg.be.

“We volgen de algemene richtlijnen. Vast staat dat elke situatie individueel wordt bekeken.

Als er iemand van een risicogroep op de boerderij aanwezig is, of een zorggast zelf niet helemaal gezond is, kunnen zorggasten uiteraard niet direct terug. De algemene lijn is dat er opgestart kan worden mits goede afspraken en voorbereiding.”

En financieel?

De meeste zorgboerderijen zijn landbouwbedrijven, waarbij op landbouwactiviteit de focus ligt. “De zorgactiviteit is iets dat erbij komt, voor boeren is dat een beleving zoals vrijwilligerswerk. Financieel heeft het geen gevolgen. Voor land- en tuinbouwers kan je zeggen dat de subsidie is weggevallen, maar die is ook niet van die aard dat je erop mag rekenen voor uw bedrijfsinkomen. Het is eerder een extraatje, maar niet iets dat je nodig moet hebben.”

Er zijn echter ook een aantal zorgboerderijen waarbij de zorg wel de hoofdactiviteit is. “Die zorgboerderijen worden niet gesubsidieerd, maar krijgen wel een financiering doordat de zorggast hen betaalt. Als die niet komt, hebben die bedrijven geen inkomen.” Indien deze zorgbedrijven onder een vennootschap of als zelfstandige werken, kunnen ze aanspraak maken op een hinderpremie. Zorgboerderijen die werken als een vzw, kregen dit niet. “Het gaat om hooguit 5% van alle zorgboerderijen die op deze manier in financiële moeilijkheden kwamen. Echter, de meeste zorgboerderijen hadden het enkel emotioneel moeilijk, wat ook perfect te begrijpen is.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken